Annons
Sara Nordström är studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan i Timrå. ”Det är viktigt att elever ser att jag är i korridorerna, att jag inte bara dyker upp då och då”, säger hon. Foto: Petra Berggren.
På Arenaskolan arbetar all personal med syv. ”Vi är ett positivt exempel på hur det kan gå när det satsas på och funkar med syv”, säger Sara Nordström. Foto: Petra Berggren.
Sara Nordströms möten med eleverna är viktigt. Här med Agnes Söderberg, Leopold Strindin och Jesper Sundberg. Foto: Petra Berggren.
Bild 1/3

Satsningen i Timrå har placerat syv i ledningen

Publicerad 22 februari 2017

Fakta

Tre syv-tips från Sara Nordström

1. Var en del av skolans ledning.

Se till att syv genomsyrar all verksamhet på skolan. Var med och arbeta fram processer och modeller för hur syv blir hela skolans ansvar. 

2. Kliv in i klassrummet och samverka med pedagogerna.

Många tänker på yrket som att man ska sitta inne på sitt rum och träffa elever enskilt, men det kan även vara i klassrummet man synliggör syv. Så ut och undervisa i syv, var ute i verksamheten och samarbeta med pedagogerna! 

3. Tänk inte bara enskilda samtal.

Hur kan jag komma framåt på annat sätt? Till exempel kan man arbeta med valkompetensen i grupper med olika övningar. Man måste vara påhittig. Jag och vår biträdande rektor har exempelvis satt igång att öva eleverna på att göra effektiva egna val till elevens val. På det sättet har hela ämnet lyfts rejält.

Fakta

Om Sara Nordström

Namn: Sara Nordström.
Ålder: 44 år.
Jobbar: Som studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan i Timrå.
Arbetat sedan: 2006.
En kul sak med jobbet: Att få föreläsa. 

Relaterat

Många studie- och yrkesvägledare tycker att skolledningen kan bli bättre på att se syv som hela skolans ansvar.
I Timrå ingår kommunens studie- och yrkesvägledare sedan några år tillbaka i skolornas ledningsgrupper, något som gett positivt resultat.

En nyligen genomförd enkätundersökning av Lärarnas Riksförbund bland studie- och yrkesvägledare visar att skolledningar ofta missar att se syv som hela skolans ansvar.

På frågan om rektor aktivt tar ansvar för, och ger förutsättningar för, att studie-
och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar, svarar 44 procent inom grundskolan, 63 procent i gymnasiet och 61 procent inom vuxenutbildningen nej.

– Man kan inte förvänta sig att studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse ska fungera om lärarna inte ges förutsättningar att vara en del av detta, säger Lena Hartvigsson, utredare på Lärarnas Riksförbund och ansvarig för syv-frågorna i undersökningen.

På en enkätfråga om det finns tydliga mål för syv på respektive skola eller enhet svarar 44 procent nej och 7 procent vet inte, alltså fler än hälften av de tillfrågade.

– Utan tydliga mål kan inte verksamheten följas upp och utvärderas. Man kan då inte veta om eleverna får den vägledning de har rätt till. Många studie- och yrkesvägledare känner sig ensamma i sin yrkesroll, då man saknar tillhörighet med övrig personal och förståelse för sitt uppdrag. Rektors roll är här helt avgörande för hur verksamheten fungerar eller inte fungerar, säger Lena Hartvigsson.

I Timrå kommun beslutades för några år sedan att studie- och yrkesvägledarna ska ingå i varje skolas respektive ledningsgrupp, något som har varit väldigt viktigt för både organisationen och för yrkesrollen, menar Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan, en 7–9-skola i Timrå.

– Först och främst märkte eleverna att jag som syv har en viktig funktion på skolan. De ser att här finns ett syfte att ha med syv i utbildningen. Jag tror att det är väldigt viktigt att bli en del av verksamheten och att elever ser att jag är i korridorerna, att jag inte bara dyker upp då och då, säger Sara Nordström.

Vi måste visa för våra nyanlända elever att de yrkesmässigt ska någonstans och att vi har en plan för det.

Sara Nordström har prisats av kommunen för sitt engagemang och genuina intresse för ungdomar och entreprenörskap. Hon säger själv att hon ”doppar ner folk i sitt syv-te” på olika sätt. Det kan handla om att mer vara ute i skolverksamheten och synas eller jobba målmedvetet med valkompetens (se Saras tips längre ner i artikeln). Hon har även föreläst vid Stockholms universitet om Arenaskolans satsning med syv för skolans nyanlända elever.

– Vi måste visa för våra nyanlända elever att de yrkesmässigt ska någonstans och att vi har en plan för det. Vi har fört in syv som en fast punkt på schemat där vi pratar om vidare studier och jobb, gör collage med framtida yrken och lyfter fram tidigare erfarenheter samt skriver cv. Jag brukar säga att målet för skolan är att skapa goda samhällsmedborgare. Och då är en tydlig väg fram till ett jobb helt central, säger Sara Nordström.

Sara Nordström.

Sara Nordström har även fått pris från stiftelsen Företagsam skola för skolans engagemang och satsning mot pojkar med hög frånvaro i skolan. Under ett års tid arbetade hon och en kollega, i samråd med vårdnadshavarna och med hjälp av gruppvägledningsverktyget ”Watch”, regelbundet med de aktuella eleverna som behövde extra mycket stöd. I arbetet tittade de på många faktorer, från hälsa till beteende.

– Fem av de sju eleverna blev sedan behöriga, frånvaron hos en av pojkarna gick från 63 procent en termin till fem procent terminen efter. Det är viktigt att jobba med vad man kan förändra och applicera det på sin skolgång, säger Sara Nordström.

Hon lyfter även fram samarbetsövningar om självkännedom som ett bra redskap i syv-arbetet.

– Övningar kan ge självinsikt om hur jag som person fungerar, vilka förmågor jag har och på vilket sätt det kan vara viktigt att ha sådana förmågor. Sedan tycker jag även att det är viktigt att lämna skolan och besöka ställen utanför skolans väggar. Att ta in material och föreläsare utifrån, säger Sara Nordström.

På Arenaskolan arbetar även all personal medvetet med syv. Sara Nordström tar som exempel upp en vecka under hösten då varje lektion i varje årskurs hade fokus på studie-och yrkesvägledning. Under hela veckan hade samtlig personal på sig tröjor med budskapet ”Arenaskolan – med fokus på din framtid”.

– Syv-undervisningen ska inte stå och falla med en person. Dels har skolan utarbetat en verktygslåda som klasser kan jobba med själva, dels har jag fantastiska pedagoger som är neddoppade i mitt syv-te. Allt det här gör att motivationen ökar. Man ser mening och syfte med studierna, säger Sara Nordström.

Timrå är en liten kommun vilket innebär korta politiska beslutsvägar, något som har underlättat möjligheten att genomföra förändringar för synen på syv, tror Sara Nordström. Hon tycker sig också ha märkt av en förändrad inställning till skolan i stort de senaste tio åren.

– Det har verkligen vänt. Politikerna kritiserar inte skolan på samma sätt. Man ser mer positivt på skolverksamheten, säger Sara Nordström.

Det målmedvetna arbetet på Arenaskolan där syv utgör en viktig beståndsdel har också gett mätbara resultat. Betygen har ökat och fler elever har de senaste åren blivit behöriga till gymnasiet.

– Det var turbulent första tiden för fyra år sedan när skolan var ny. I dag har vi en mycket lugnare skola. Det är helt fantastiskt vad vi tillsammans har åstadkommit. Vi har världens bästa personal. Vi är ett positivt exempel på hur det kan gå när det satsas på och funkar med syv, säger Sara Nordström.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Världens bästa Anna är redo för en ny karriär

Jobb

Hon har tagit ett SM-guld, fyra VM-guld – och en lärarexamen på grundlärarprogrammet. Världens bästa innebandyspelare, Anna Wijk, ska nu fortsätta sin karriär i klassrummet som lärare.
– Det är ett fantastiskt viktigt yrke och jag är redo för uppgiften, säger hon.

Annons
Annons

Dubbelt så mycket praktik för lärarstudenterna

Lärarutbildning

I Kalmar är lärarstudenterna på plats ute i verkligheten dubbelt så mycket som på en vanlig lärarutbildning – under hela utbildningen. Nu i dagarna tar den första kullen studenter emot sina elever ”på riktigt” i skolan. 
Purfärska läraren Wiktoria Kasek beskriver sin lärarutbildning som en enda lång anställningsintervju.

Annons

Läsa-skriva-räkna-garanti: Så ska den stärka lärarna

Tidiga insatser

Nya åtgärdsgarantin ska tvinga skolledare och huvudmän att lyssna på lärarnas bedömning av elevers behov.
– Det ska inte krävas att föräldrarna anmäler skolan för att deras barns ska få stöd, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Alla femteklassare programmerar i undervisningen

Programering

Lärarna i Sollentuna är redo för nästa steg i den digitala kompetensutvecklingen.
Under hösten kommer samtliga femteklassare i de kommunala skolorna att använda programmering i undervisningen.
– Jag längtar efter att få komma igång, säger läraren Viktoria Franzén.

Annons
Annons

Efter den tuffa starten – så klarade Elina praxischocken

Ny som lärare

Många nya lärare upplever den så kallade ”praxischocken”. Men hur är det – och hur går man vidare?
Skolvärlden har träffat Elina Halvarsson som fick en tuff start när hon efterträdde en populär högstadielärare.

Annons

Här är de unga lärarna för få: ”Det kommer bara bli värre”

Lärarbristen

De unga lärarna är få, pensionsavgångarna ökar och elevkullarna växer.
– Problemen kommer bara bli större, säger gymnasieläraren Niklas Blixt i Västervik.

Förslaget: Skolan kan få stänga ute politiska partier

Utbildningspolitik

Snart lägger regeringen ett lagförslag som kan ge rektorer möjlighet att stänga ute vissa partier.
– Det är viktigt att skapa tydlighet kring att det är skolan som bestämmer om partier ska bjudas in, kommenterar LR-ombudet Sten Hagberg.

Granskning lärarbristen

Så mycket ökar lärarbristen där du bor

Lärarbristen

Dagens kris är bara början. Bristen på legitimerade och behöriga lärare kommer att öka dramatiskt, visar Skolvärldens granskning av Sveriges 158 523 legitimerade grund- och gymnasielärare.
Risken är stor att flera områden i Sverige om några år helt kommer att sakna behöriga lärare i centrala ämnen.
– Krisen har nu gått så långt att det inte längre går att utbilda fram så många lärare som behövs, varnar Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Lista: Så många yngre fattas per kommun

Lärarbristen

Alla listor: så många yngre fattas kommun för kommun, län för län, och ämne för ämne.

”Läget är akut”

Lärarbristen

Låt obehöriga med akademisk examen plugga till lärare på arbetstid.
– Situationen i skolan är nu så akut att det måste till extra ordinära åtgärder, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Sandra bytte rymden mot läraryrket

Lärarbristen

Nyckeln till en lösning på lärarbristen kan vara att locka personer med en annan akademisk bakgrund till yrket.
– Jag ångrar mig inte, säger Sandra Forsman som bytte rymdteknik mot läraryrket.

Olika sätt att bli lärare

Lärarbristen

Här är några alternativa vägar till lärarbehörighet, vid sidan av de ”vanliga” lärarutbildningarna.

Specialläraren: Skolor lägger problemen i elevens knä

Särskilda behov

Elever med autism, adhd eller en annan funktionsvariation bemöts inte tillräckligt bra av den svenska skolan. Men små medel och en öppenhet för kreativa lösningar kan göra stor skillnad inför skolstarten, menar specialpedagogen Daniel Johansson.

Så kan psykisk ohälsa lindras i skolan

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan på skolorna ökar lavinartat – trots satsningar på elevhälsan. Nu kräver Lärarnas Riksförbunds studerandeförening att lärarna utbildas i att arbeta med elevhälsan.
– Vi måste kvalitetssäkra hur vi får in elevhälsan under VFU, säger, Mimmi Rönnqvist, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Här får niorna prova på gymnasiet

Gymnasieval

I Falkenberg får högstadieelever prova på gymnasiet för att vara säkra på att välja rätt.
– Positivt om det kan minska felvalen, säger LR-ombudet Henrik Hjalmarsson.

”Anpassa nationella proven till barn med dyslexi”

Debatt

”Dyslektiker behöver ett alternativt sätt att genomföra de nationella proven. De här barnen måste få chansen att visa vad de kan, som alla andra”, skriver en mamma till en nioårig elev med dyslexi.

Kommentera

Betyg från klass 4: Därför deltar de i försöket

Tidiga betyg

I höst startar försöket med betygsättning från klass 4. Endast elva skolor deltar, trots att det finns plats för hundra. Av dem är en enda kommunal.
– Det kan leda till ökad kvalitet i undervisningen, säger en rektor som är positiv till betygen.

Nu har alla lärare rätt att ”visselblåsa”

Nya lagar

Anställa på fristående skolor omfattas nu av meddelarskyddet på samma sätt som offentliganställda lärare. Den nya lagen trädde i kraft under sommaren.
– Det är en viktig förändring, säger Lärarnas Riksförbunds chefsjurist Kristina Rollbäck.

Förslaget: Så ska fler klara gymnasiet

Vägledning

Möjlighet för niondeklassare att praoa på gymnasiet, individuella utbildningsplaner och en tydligare vägledarroll. Det föreslår Moderaterna för att fler ska klara gymnasiet på utsatt tid.

Ny forskning: Så fungerade 100 procent inkludering

Inkludering

Hundraprocentig inkludering – är det möjligt? I en ny avhandling föjer specialpedagogen Inga-Lill Matson en kommun som införde ”en skola för alla” på 1990-talet.

”Släpp in normkritiken i klassrummet”

Pride

Lyft in arbetet med normkritik i varje klassrum, i varje ämne, hela tiden.
– Vi måste sluta att ta de heteronormativa och patriarkala former som finns runt om oss i vardagen för givet och istället börja ifrågasätta dem, menar Sanna Mac Donald, språklärare som också föreläser om normkritik.

Skolplikt från sex års ålder redan nästa år

Skolstart

Regeringen vill att förskoleklass från och med nästa hösttermin är en obligatorisk del av skolväsendet och att skolplikten utökas till tio år.

Är digitala nationella prov lösningen?

Debatt

De svårtolkade kunskapskraven och lärares arbetsbörda i stort skapar en gråzon när de nationella proven digitaliseras, och det är lärarna som hamnar i skottlinjen”, skriver läraren Linda Johansson. 

Kommentera

”Låt eleverna ta ledningen i värdegrundsarbetet”

Debatt

När eleverna får ansvar ökar intresset och relevansen genom att de deltar aktivt i planeringen och utvärderingen. Menar vi allvar med Lgr 2011s mål om att förbereda elever för att leva och verka i samhället är detta ett angeläget och prioriterat mål, skriver läraren Mia Stewart.

Kommentera

Sara Bruun: Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet

Blogg

Sara Bruun bloggar: ”Den lärare som idag tror att det räcker att vara sträng, auktoritär och kunskapsförmedlande kommer efter ett tag förhoppningsvis inse att det inte räcker i dagens skola”.

Tävling

Vinn Mona Liljedals bok!

Tävling

Vi lottar ut fem exemplar av Mona Liljedahls bok ”Särskilt begåvade elever”. Svara på frågan och vinn.

Utredare ska stärka kritiserat elevhälsoarbete

Elevhälsa

Åsa Karle har fått i uppdrag att utreda bristerna i skolornas arbete med elevhälsa och stöd för att ge fler elever chansen att nå kunskapsmålen.
– Likvärdiga möjligheter för alla barn och elever är en av de viktigaste skolfrågorna idag, säger hon.

Forskaren: Läromedel är vägen till jämlik skola

Läromedel

Shanghais exempel med en enda lärobok i matematik för samtliga skolor tar större hänsyn till beprövad erfarenhet än vad det svenska systemet gör. ​​Det menar den brittiske läromedels- och bedömningsforskaren Tim Oates.

”Professionsprogrammet måste få nationella riktlinjer”

Läraryrket

M och LR är eniga: lärarnas karriärutveckling behöver gemensamma riktlinjer för att säkra kvaliteten och undvika huvudmännens godtycke.
– Vi vill inte hamna i något som påminner om hanteringen av lärarlönelyftet, säger LR:s Åsa Fahlén.

Pojkar dominerar i klassrummet

Forskning

Pojkar talar mest i klassrummet. Men inte om samma saker som flickor. Nina Eliasson har forskat på högstadieelevers talutrymme i klassrummet och uppmanar lärare att ställa frågor som kräver eftertanke. 

Läraren: 5 faktorer som höjer elevernas mattekunskaper

Debatt

"Om du fortsätter öva och öva på det här sättet kommer det komma den dagen där du kan lösa matematiska uppgifter utan problem".

Undersökning: Så tycker partiernas väljare om skolfrågorna

Undersökning

Nästan 7 av 10 väljare vill att staten bör ha huvudansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Det visar en ny undersökning av Lärarnas Riksförbund.
– Det är fullt rimligt att folk tycker som de gör, säger Svante Tideman, vice ordförande för LR.

Forskare tveksamma till lämplighetstest

Lärare

Kan man redan genom ett lämplighetstest avgöra vem som kommer bli en skicklig lärare?
Risken finns att man sållar bort även dem som faktiskt kunnat bli duktiga under utbildningens gång, anser Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger, professorer i pedagogik.

Almedalen 2017

8 av 10 M-väljare: ”Skrota vinstsystemet för friskolor”

Almedalen

79 procent av Moderaternas väljare vill skrota vinstsystemet för friskolor som det ser ut i dag. Det visar en färsk undersökning.
– Väldigt förvånande och intressant, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Fridolin lovar satsa nya miljarder på skolan

Almedalen

Gustav Fridolin avslutade sitt tal i Almedalen med att prata om skola och utbildning.
– Får jag som jag vill så går vi hela vägen och genomför Skolkommissionens förslag. Tillför sex miljarder till skolan och staten tar åter ansvar för jämlikhet i skolsystemet, sa utbildningsministern.

De tre största fällorna med digitaliseringen av skolan

Digitalt

När nödvändig teknik, kompetensutveckling och läromedel finns på plats, kvarstår ändå utmaningar med digitaliseringen, visar ny forskning.
 – Man måste kliva över en tröskel, men när man väl gjort det har man vunnit mycket, säger högstadieläraren Sofie Nilsson.

”Åkesson kidnappade folkhemmet i sitt tal”

Almedalen

Jimmie Åkessons tal i Almedalen handlade mycket om vårdpolitiken och folkhemmet.
– Jag tror att det är väldigt många socialdemokrater som sitter och är rätt upprörda över att folkhemmet användes på det här viset, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Oenighet kring KPU:er och lärarutbildning

Paneldebatt

Övernitisk byråkrati, politisk ovilja och lärosäten som är oense om hur lärarutbildningen ska se ut. Det är några hinder för att motverka lärarbristen som kom upp under en paneldebatt i Almedalen.

Ny forskning: ”Mjuka kvoter” gör skolvalet rättssäkert

Fria skolvalet

Obligatoriskt skolval vore bra, men först måste det otydliga regelverket styras upp. Det menar skolvalsforskaren Dany Kessel, som presenterar ny forskning om ”mjuka kvoter” som del av lösningen.

Läsambassadören: ”Låt eleverna läsa vad de vill”

Läslust

Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling vill inspirera lärare till innovativa metoder i undervisningen som skapar läslust. 
– Skapar vi möjligheter och variation i undervisningen kan alla elever vara med, säger hon.

S och M i handslag om skolpolitiken

Blocköverskridande gest

Här tar Camilla Waltersson Grönvall (M) och Anna Ekström (S) i hand på att jobba konstruktivt med skolkommissionens förslag.
– Förslagen ger grund och förutsättningar för att vi ska kunna komma väldigt långt vad gäller breda överenskommelser, säger Camilla Waltersson Grönvall.

En av tre klarar inte gymnasiet

Undersökning

Var tredje elev tar inte examen från gymnasiet. Det visar ny statistik som Lärarnas Riksförbund tagit fram.

Stor debatt: Så vill partierna lyfta lärarna

Skolpolitisk debatt

Likvärdigheten är fortfarande låg, var tredje elev når inte gymnasieexamen och lärarbristen är akut. Riksdagspartierna debatterade i Almedalen vad som krävs för att styra skutan rätt.

Experten om Björklunds överraskande tal

Almedalen

Jan Björklund (L) gick hårt åt klyftor och integration i sitt tal i Almedalen. Men framför allt visade han upp en ovanligt personlig sida.

Finansministerns almedalslöfte: 20 miljarder till välfärden

Almedalstalet

Magdalena Andersson (S) lovade 20 miljarder till omsorg och välfärd i sitt Almedalstal. Hur stor del av löftet som tillfaller skolan gick hon däremot inte alls in på.

Experten: ”KD-talet var längst ifrån skolan”

Almedalen

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor talade mest om satsningar på äldre i sitt Almedalstal. Skolan däremot nämndes knappt i KD-ledarens anförande.
– Det här talet var absolut längst ifrån skolan hittills, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Känslomässig Annie Lööf om rasism, nazism och islamistisk terror

Partiledartalet

Centerpartiets Annie Lööf spände över många ämnen – men inte skolan – i ett långt partiledartal i Almedalen som bjöd på mycket känslor.

Ingen skola i V-ledarens Almedalental

Almedalen

Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet var först ut i Almedalsveckan 2017. Statsvetaren Jenny Madestam är inte förvånad över den uteblivna skolpolitiken i V-ledarens tal.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons
Annons
Annons
Annons