Annons
Foto: Lina Alriksson
Foto: Lina Alriksson
Foto: Lina Alriksson
Foto: Lina Alriksson
Bild 1/4

Sfi - som ämnesfylld språkerövring

Publicerad 18 februari 2015

Fakta

Mer om Sfi

Svenska för invandrare
Sfi har tre studievägar: 1, 2 och 3, och fyra olika kurser: A, B, C och D. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer utan eller med kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är mycket vana att studera.

Sfi-lärarnas villkor
Sfi-lärarna på Axel Weüdelskolan har semestertjänst, något sfi-lärare ofta har eftersom eleverna ska erbjudas utbildning året om. En heltidstjänst innebär 18 timmars undervisning per vecka.

Andel elever som deltagit i sfi per år
2004   50 700
2005   50 759
2006   62 063
2007   73 082
2008   82 110
2009   91 237
2010   96 136
2011   102 434
2012   107 827
2013   113 612

Vanligaste modersmålen*
1. Arabiska
2. Somaliska
3. Persiska
4. Polska
5. Thailändska, engelska, spanska, kurdiska

Vanligaste födelseland*
1. Irak
2. Somalia
3. Syrien
4. Polen
5. Thailand, Eritrea, Iran, Afghanistan

Utbildningsbakgrund*
0–3 år 11 procent
4–6 år 10 procent
7–9 år 15 procent
10–12 år   27 procent
> 13 år   35 procent
Uppgift saknas  3 procent 

* bland elever 2013

Relaterat

I Lotta Elmqvists sfi-undervisning lär sig eleverna svenska genom en rad andra ämnen. Det ger dem bättre förförståelse för samhällskunskap, historia och religion – och större chans att klara högre studier. Genom språksnårigheterna guidar Lotta Elmqvist.
Inget lämnas åt slumpen. 

Det skrattas mycket i det här klassrummet.

– Fast jag har bara haft gruppen ett par dagar, så de har inte hunnit bli riktigt varma i kläderna än, kommenterar sfi-läraren Lotta Elmqvist.

Bänkarna är placerade i en hästsko och hon står i mitten och har hundraprocentig kontakt med de nio eleverna. Vi befinner oss på Axel Weüdelskolan i Kalmar och en majoritet av eleverna i gruppen har sitt ursprung i Syrien.

Mellan ett och två år har de befunnit sig i Sverige och tillsammans med Lotta Elmqvist ska de klara av nivå D i sina sfi-studier, den sista nivån innan det är dags att gå vidare till grundläggande vuxenutbildning.

Under lektionen pratas det däggdjur, insekter och fåglar.

– Vad betyder det att lägga ägg, frågar Lotta Elmqvist.

Varje nytt ord förklaras, hon upprepar och stämmer av att alla har förstått. Att svensklektionen har ett tydligt biologitema är långt ifrån någon slump.

– Min tanke är att eleverna ska lära sig det svenska språket genom andra ämnen. Jag vill att de ska få en förförståelse för ämnen som samhällskunskap, historia och religion och lära sig ämnesspecifika ord. Jag är övertygad om att de har större chans att klara vidare studier om de får den här förförståelsen, säger Lotta Elmqvist.

Det viktiga är inte att eleverna lär sig att lejon har päls, förtydligar hon. Det vet de naturligtvis redan. Men det är viktigt att kunna ordet päls och att man kan använda det på olika sätt.

– Alla dessa ämnesord, det är ju sådant vi andra redan har med oss. Det blir mycket enklare när de sedan ska börja läsa på grundvux om de redan känner till terminologin. Dessutom handlar historia och samhällskunskap om att förstå hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar. Och ju större förståelse man har för det, desto lättare blir det att komma in i samhället.

Idén till sitt sätt att undervisa fick Lotta Elmqvist när hon läsåret 2012/2013 arbetade med Mångfald i omsorgen (Mio) där eleverna läste en förlängd undersköterskeutbildning på grund av bristande förkunskaper.

– I stället för att ha en ren svenskbok så använde jag mig av vårdlitteraturen. Det var meningen att vi skulle läsa grunden en hel termin, men redan efter åtta veckor kunde eleverna gå över till ordinarie kurs och börja med vård- och omsorgsböckerna. Det var ganska häftigt, berättar hon.

Så varför inte göra samma sak på sfi:n?

Lotta Elmqvist gick till sin rektor och berättade vad hon ville göra. Rektorn tände på idén.

De elever som kommer till Lotta Elmqvist är de som har svårast att lära sig det nya språket. Så förutom det nya arbetssättet ville hon att de skulle få mer tid och läsa hela dagar, 25 timmar per vecka i stället för 15. Allt för att kunna ta det lugnt och metodiskt i början. Dessutom önskade hon en dator till varje elev. Till det räckte inte skolans budget så hon sökte och fick pengar från Gymnasieförbundets verksamhetsutvecklingsfond för att driva projektet i ett år.

– Det är långt ifrån någon självklarhet att våra elever har en egen dator. Jag vill att de ska kunna titta på filmerna hemma, jag vill att de ska kunna sitta och skriva sina arbeten och jag vill att de ska kunna ha kontakt med oss lärare och med varandra när de är hemma. Och så får de datorkunskap på köpet, förklarar hon.

I klassrummet blir det tydligt var svårigheterna i det svenska språket ligger.

– Kan alla säga unge, frågar Lotta Elmqvist och går varvet runt.

Alla får ljuda, om och om igen tills det sitter. 

– Även ”n” kan låta så här, säger hon och skriver bänk, bank, tänk på tavlan.

Och så ljudas det igen. I det här klassrummet tycks inget lämnas åt slumpen.

– Ja, jag styr lektionerna, men jag planerar tillsammans med eleverna. Jag vill att de ska säga till om det blir för svårt. Men visst petar jag, jag petar i språket hela tiden. Framförallt i början, och framförallt när jag har svagare elever. Jag har den här kontakten med eleverna hela tiden, jag vill att de är med och pratar och att de måste tänka.

Hon berättar också att hon jobbar mycket med att eleverna ska lära sig hur man lär sig.

De projektpengar hon fick gällde bara för 2014. Arbetssättet tänker hon dock fortsätta med, men nu blir det femton timmar igen och delar av kursen måste tas bort.

Har du utvärderat projektet? 

– Jag håller på och utvärderar det nu och det har gått väldigt bra. Tanken var att jag skulle ha projektgruppen i ett helt år, men de klarade kursen mycket fortare så jag hade flera kurser under året. Jag stämmer av med lärarna som arbetar på grundvux hur det går för eleverna där och det går bra. Lärarna påpekar också att eleverna är vana vid att arbeta med datorer.

Sfi är ett ämne som många har åsikter om. Från politiskt håll kommer det önskemål om effektivitet och det görs utredningar om hur sfi ska förändras och förbättras.

– Om det säger jag så här: Fråga oss som jobbar ute i skolorna. Det är viktigt, för det ser inte likadant ut i hela Sverige, vilket beror på hur mycket pengar kommunen satsar. Jag tror också att kommunerna skulle vinna på om studenterna fick mer tid på sfi. Det är väl bättre att man går längre i skolan och har något vettig att göra än att man som nu får sina timmar och när de är slut hänvisas man till socialen. Men det är min personliga åsikt.

Vilka är de största utmaningarna för dig som sfi-lärare?

– Att eleverna har sådana trauman bakom sig. Jag har elever som inte kan sova, som är trötta och har ont i huvudet. De tänker på sina familjer i Syrien. Hur ska man då kunna lära sig? Det är grymma förhållanden de har varit med om. Då måste jag försöka skapa en fristad åt dem i skolan, säger Lotta Elmqvist. 

– Men det är väldigt mycket skratt också. Vi har roligt. Det är jätteviktigt att ha ett tillåtande förhållningssätt och det måste vara okej att säga fel. Annars lär man sig inget.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons