Annons
Foto: Lars Unger

Skola innanför murarna

Publicerad 27 februari 2012

Deras elever är inlåsta och många har aldrig blivit sedda i skolan tidigare.
På Lärcentrum på Nyköpingsanstalten finns inga vanliga dagar, inga föräldrar som stör, ingen chans för en lärare som är lite nere.
Skolvärlden träffar tre svenska fängelselärare.

Hur ser en vanlig dag ut?
Lena Sollenberg:
Det finns inga vanliga dagar, ingen dag blir någonsin som förväntat. Varje klients dagsform är helt avgörande hur dagen ska bli. De ideliga avbrotten måste vi leva med, när som helst kan klienterna hämtas till urinprov eller samtal med sin kontaktperson eller blir uppringd av någon. Vi måste vara flexibla för att hålla ihop det för varje kille, trots alla avbrott.
Torbjörn Johansson: Att bli hämtad till urinprov kan förstöra hela dagen, kanske hela veckan för en klient.
Marie Palmgren: Därför är bland det viktigaste i vardagen att få dem att glömma bort för en stund att de är inlåsta. Få dem att fokusera på studierna och att se glädjen i att lära sig. Att ge dem hopp är en jättestor del av vår vardag.
Torbjörn: Och det lyckas vi med! Inne på Lärcentrum uppstår aldrig några incidenter, medan det händer dagligen i resten av huset.

Vilken är den största skillnaden mot att arbeta utanför murarna?
Lena: Det är kanske första gången det sker ett riktigt möte med en lärare som vill prata om studierna, inte om disciplinsvårigheter eller problemen hemma, eller skolk. En lärare som pratar om studierna och hur det går på kursen, det har kanske aldrig hänt den här killen tidigare.
Marie: Att motivera de intagna är en viktig del i arbetet. Vi träffar ju alla som kommer till anstalten för en presentation, visa vilka möjligheter som finns. Det är första delen i det motiverande samtalet. Sen när man lyckats väcka ett intresse undersöker jag vad varje person behöver. Under sådana möten händer väldigt mycket. De intagna är ju väldigt medvetna om sin studiesituation. I det första samtalet öppnar de sig väldigt mycket, och börjar de studera så fortsätter samtalet dagligen.

Hur håller ni lärare inom kriminalvården kontakt med varandra?
Marie: Eftersom vi är så få på varje anstalt saknar jag flödet av tips från kollegor om böcker, läromedel. Det lyfter upp en själv en nivå.
Lena: Jag saknar nog det också. Men vi har ändå ett utbyte i all enkelhet per mejl via vår mejllista. Där sprids idéer ganska fort.
Torbjörn: Ja, vi har en väldigt god kontakt med alla lärare. Vi mejlar och ringer varandra, plus att vi måste ha kontakt med andra ämneslärare. I de ämnen som vi på anstalten inte har behörighet i, får våra klienter distansundervisning av en behörig ämneslärare. Vi måste prata med de andra ämneslärarna runt om i landet och därför får vi också en god kontakt med varandra och ett större geografiskt nätverk.
Lena: Dessutom träffas vi regionalt fyra gånger per år tillsammans med rektor.
Marie: Lärarna har ämneskonferens varje år. En heldag i Stockholm brukar det vara. I våras träffades alla 130 lärarna under ett par dagar.

Vilka fortbildningsmöjligheter har ni?
Torbjörn: Vi har goda möjligheter till fortbildning, jämfört med många skolor. Vi får ge oss iväg på lite olika saker som bekostas av kriminalvården. Men det ligger nog också i linje med att vi är lite isolerade här.
Lena: Ett exempel på smart fortbildning är att vi försöker utbilda oss i det vi saknar, som till exempel specialpedagogik och svenska för invandrare, så att det tillgodoser oss själva.
Marie: Precis, just nu läser jag specialpedagogik genom Lärarlyftet.

Vilka personliga egenskaper krävs för att klara jobbet här?
Lena: Man måste vara tydlig.
Marie: Och lyhörd.
Torbjörn: Man måste ha ett lugn i sig, vara trygg.
Lena: Och glömma sina personliga saker, inte ta upp några personliga saker med klienterna. Utanför finns det kanske lite mer svängrum men här fungerar det inte alls.
Marie: Man är väldigt lite privat jämfört med i en vanlig gymnasieklass, och det är både en fördel och en förutsättning. Framför allt måste man vara genuint intresserad av varje person och ge den man pratar med fullt fokus för att sedan kunna ställa om när man pratar med nästa kille: ”Vad gör du, hur går det och vad har du får mål med dagen”? Man får inte vara för mycket entertainer, stå på scen. De lärarna tröttnar nog tror jag.
Lena: Jag tycker att det är skönt att slippa föräldrakontakterna. Föräldrakontakterna var det som verkligen tärde och förföljde en ända in i sömnen.
Torbjörn: Förutom när far och son sitter här samtidigt.
Lena: Ja, det har ju hänt faktiskt. Mycket kraft blir ju över som istället kan läggas på det viktigaste, nämligen elevens lärande.

Är lärarjobbet svårare innanför murarna än utanför?
Torbjörn: Det är mer splittrat här.
Lena: I den vanliga skolan kan en elev gå i tolv år utan att någonsin bli sedd. Det är hemskt. Det förekommer inte i våra lärcentra, varje person blir sedd varje dag.
Marie: Ja, de märker direkt om du inte bryr dig. De är människokännare, de flesta som sitter här. Är du inte genuin blir du avslöjad med en gång.
Lena: Precis, har vi en dålig dag så får det inte märkas. Man ska göra entré varje dag GLAD. Och verkligen visa varenda en att de är mycket välkomna. Är man i dåligt mentalt skick så har man ingenting på det här jobbet att göra.
Lena: Det bästa kännetecknet på en bra lärare är ett genuint intresse för varje studerande. Bra lärare bryr sig om alla sina elever. Upplever eleverna att läraren är "en dum jävel", så går de. Förresten är det väl så de har gjort hela livet, det är därför de ofta saknar betyg. Egentligen är det ju sunt, varför sitta kvar om det inte ger någonting?

 

Namn: Lena Sollenberg
Ålder: 55 år
Undervisar i: svenska, religionskunskap och historia
Antal år i yrket: 32 (varav 7 som biträdande rektor)
Brinner för: Det individuella arbetssättet och att stärka de svagaste

Namn: Torbjörn Johansson
Ålder: 40 år
Antal år i yrket: 7.
Undervisar i: svenska och religion
Brinner för: Att ändra negativa föreställningar om lärande och kunskap.  Att fånga de där härliga ögonblicken då glöden i ögonen avslöjar att eleven börjar förstå vad vi håller på med.

Namn: Marie Palmgren
Ålder: 41 år
Antal år i yrket: 15.
Undervisar i: svenska och religion.
Brinner för: Att varje studerande ska få en chans att lyckas i sina studier.

Om Lärcentrum:
Lärcentrum permanentades 2008 och finns på varje anstalt i landet. Varje centrum bemannas av några behöriga lärare.
Varje lärare arbetar både som när- och distanslärare, samt har en roll som pedagogisk handledare lokalt.
Lärcentrum har mellan tre och 15 studenter samtidigt. Det finns 6 rektorsområden med sammanlagt 31 häkten och 52 anstalter
Totalt deltog 4 297 personer i studier av något slag under 2010.
Under 2010 utfärdades 2 036 betyg till 1 159 klienter (det högsta antalet någonsin).

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Annons
Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons