Annons
Foto: Lars Unger

Skola innanför murarna

Publicerad 27 februari 2012

Deras elever är inlåsta och många har aldrig blivit sedda i skolan tidigare.
På Lärcentrum på Nyköpingsanstalten finns inga vanliga dagar, inga föräldrar som stör, ingen chans för en lärare som är lite nere.
Skolvärlden träffar tre svenska fängelselärare.

Hur ser en vanlig dag ut?
Lena Sollenberg:
Det finns inga vanliga dagar, ingen dag blir någonsin som förväntat. Varje klients dagsform är helt avgörande hur dagen ska bli. De ideliga avbrotten måste vi leva med, när som helst kan klienterna hämtas till urinprov eller samtal med sin kontaktperson eller blir uppringd av någon. Vi måste vara flexibla för att hålla ihop det för varje kille, trots alla avbrott.
Torbjörn Johansson: Att bli hämtad till urinprov kan förstöra hela dagen, kanske hela veckan för en klient.
Marie Palmgren: Därför är bland det viktigaste i vardagen att få dem att glömma bort för en stund att de är inlåsta. Få dem att fokusera på studierna och att se glädjen i att lära sig. Att ge dem hopp är en jättestor del av vår vardag.
Torbjörn: Och det lyckas vi med! Inne på Lärcentrum uppstår aldrig några incidenter, medan det händer dagligen i resten av huset.

Vilken är den största skillnaden mot att arbeta utanför murarna?
Lena: Det är kanske första gången det sker ett riktigt möte med en lärare som vill prata om studierna, inte om disciplinsvårigheter eller problemen hemma, eller skolk. En lärare som pratar om studierna och hur det går på kursen, det har kanske aldrig hänt den här killen tidigare.
Marie: Att motivera de intagna är en viktig del i arbetet. Vi träffar ju alla som kommer till anstalten för en presentation, visa vilka möjligheter som finns. Det är första delen i det motiverande samtalet. Sen när man lyckats väcka ett intresse undersöker jag vad varje person behöver. Under sådana möten händer väldigt mycket. De intagna är ju väldigt medvetna om sin studiesituation. I det första samtalet öppnar de sig väldigt mycket, och börjar de studera så fortsätter samtalet dagligen.

Hur håller ni lärare inom kriminalvården kontakt med varandra?
Marie: Eftersom vi är så få på varje anstalt saknar jag flödet av tips från kollegor om böcker, läromedel. Det lyfter upp en själv en nivå.
Lena: Jag saknar nog det också. Men vi har ändå ett utbyte i all enkelhet per mejl via vår mejllista. Där sprids idéer ganska fort.
Torbjörn: Ja, vi har en väldigt god kontakt med alla lärare. Vi mejlar och ringer varandra, plus att vi måste ha kontakt med andra ämneslärare. I de ämnen som vi på anstalten inte har behörighet i, får våra klienter distansundervisning av en behörig ämneslärare. Vi måste prata med de andra ämneslärarna runt om i landet och därför får vi också en god kontakt med varandra och ett större geografiskt nätverk.
Lena: Dessutom träffas vi regionalt fyra gånger per år tillsammans med rektor.
Marie: Lärarna har ämneskonferens varje år. En heldag i Stockholm brukar det vara. I våras träffades alla 130 lärarna under ett par dagar.

Vilka fortbildningsmöjligheter har ni?
Torbjörn: Vi har goda möjligheter till fortbildning, jämfört med många skolor. Vi får ge oss iväg på lite olika saker som bekostas av kriminalvården. Men det ligger nog också i linje med att vi är lite isolerade här.
Lena: Ett exempel på smart fortbildning är att vi försöker utbilda oss i det vi saknar, som till exempel specialpedagogik och svenska för invandrare, så att det tillgodoser oss själva.
Marie: Precis, just nu läser jag specialpedagogik genom Lärarlyftet.

Vilka personliga egenskaper krävs för att klara jobbet här?
Lena: Man måste vara tydlig.
Marie: Och lyhörd.
Torbjörn: Man måste ha ett lugn i sig, vara trygg.
Lena: Och glömma sina personliga saker, inte ta upp några personliga saker med klienterna. Utanför finns det kanske lite mer svängrum men här fungerar det inte alls.
Marie: Man är väldigt lite privat jämfört med i en vanlig gymnasieklass, och det är både en fördel och en förutsättning. Framför allt måste man vara genuint intresserad av varje person och ge den man pratar med fullt fokus för att sedan kunna ställa om när man pratar med nästa kille: ”Vad gör du, hur går det och vad har du får mål med dagen”? Man får inte vara för mycket entertainer, stå på scen. De lärarna tröttnar nog tror jag.
Lena: Jag tycker att det är skönt att slippa föräldrakontakterna. Föräldrakontakterna var det som verkligen tärde och förföljde en ända in i sömnen.
Torbjörn: Förutom när far och son sitter här samtidigt.
Lena: Ja, det har ju hänt faktiskt. Mycket kraft blir ju över som istället kan läggas på det viktigaste, nämligen elevens lärande.

Är lärarjobbet svårare innanför murarna än utanför?
Torbjörn: Det är mer splittrat här.
Lena: I den vanliga skolan kan en elev gå i tolv år utan att någonsin bli sedd. Det är hemskt. Det förekommer inte i våra lärcentra, varje person blir sedd varje dag.
Marie: Ja, de märker direkt om du inte bryr dig. De är människokännare, de flesta som sitter här. Är du inte genuin blir du avslöjad med en gång.
Lena: Precis, har vi en dålig dag så får det inte märkas. Man ska göra entré varje dag GLAD. Och verkligen visa varenda en att de är mycket välkomna. Är man i dåligt mentalt skick så har man ingenting på det här jobbet att göra.
Lena: Det bästa kännetecknet på en bra lärare är ett genuint intresse för varje studerande. Bra lärare bryr sig om alla sina elever. Upplever eleverna att läraren är "en dum jävel", så går de. Förresten är det väl så de har gjort hela livet, det är därför de ofta saknar betyg. Egentligen är det ju sunt, varför sitta kvar om det inte ger någonting?

 

Namn: Lena Sollenberg
Ålder: 55 år
Undervisar i: svenska, religionskunskap och historia
Antal år i yrket: 32 (varav 7 som biträdande rektor)
Brinner för: Det individuella arbetssättet och att stärka de svagaste

Namn: Torbjörn Johansson
Ålder: 40 år
Antal år i yrket: 7.
Undervisar i: svenska och religion
Brinner för: Att ändra negativa föreställningar om lärande och kunskap.  Att fånga de där härliga ögonblicken då glöden i ögonen avslöjar att eleven börjar förstå vad vi håller på med.

Namn: Marie Palmgren
Ålder: 41 år
Antal år i yrket: 15.
Undervisar i: svenska och religion.
Brinner för: Att varje studerande ska få en chans att lyckas i sina studier.

Om Lärcentrum:
Lärcentrum permanentades 2008 och finns på varje anstalt i landet. Varje centrum bemannas av några behöriga lärare.
Varje lärare arbetar både som när- och distanslärare, samt har en roll som pedagogisk handledare lokalt.
Lärcentrum har mellan tre och 15 studenter samtidigt. Det finns 6 rektorsområden med sammanlagt 31 häkten och 52 anstalter
Totalt deltog 4 297 personer i studier av något slag under 2010.
Under 2010 utfärdades 2 036 betyg till 1 159 klienter (det högsta antalet någonsin).

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons