Annons
Foto: Robert Hilmerson

Skolans 50 mäktigaste

Publicerad 5 juni 2012

Hon gick om ett år i skolan för att hon ansågs för slö. 40 år senare är Ann-Marie Begler mäktigast i Skolsverige.

När Skolinspektionen den 1 oktober fyller fyra år kommer generaldirektören Ann-Marie Begler att bjuda på tårta och få blombuketter. Men knappast från Lundsberg eller Sigtuna. Tuff kritik från Skolinspektionen mot de två internatskolornas kamratuppfostran har mötts av både applåder och irritation. Ungefär som det brukar när Farstatjejen Begler är i farten. Hennes karriär, som började som socialsekreterare i Stockholm, har kantats av konflikter. När hon var generaldirektör för Brottsförebyggande rådet hamnade hon i luven på Leif GW Persson för att hon gömt undan ett kritiskt brev från honom.

Som överdirektör för Socialstyrelsen retade hon upp pensionärerna när hon sa att en 25-årig man bör ha högre socialbidrag än en äldre kvinna eftersom han äter mer. Tidningarnas Telegrambyrå gick till domstol när Begler, då överdirektör på Rikspolisstyrelsen, vägrade lämna ut listan med namn på svenskar som drabbats av tsunamin med motiveringen att ”en myndighet aldrig får ge ut uppgifter som är till men för den enskilde”. Tre år senare lämnade hon polisen efter en konflikt med rikspolischefen.

I stället blev hon chef för Skolinspektionen, som många nog trodde skulle bli Skolverkets lite anonyma lillebror. Men icke.

En ny skollag, kommunala skolor på dekis och friskolor som inte håller måttet gjorde att inspektionen fick en flygande start.

Begler stängde skolor, kritiserade rektorer och gav sig på lärarna. När inspektionen sågade Rosengårdsskolan i Malmö längs med fotknölarna sa hon att det var för enkelt att skylla allt på elevernas invandrarbakgrund. ”Lärarna har också ett ansvar”, förklarade hon.

Själv har Ann-Marie Begler inte alltid haft så lätt med sina lärare. På gymnasiet fick hon gå om ett år. ”Jag var inte tillräckligt ambitiös”, har hon sagt.

I förra årets rankning kom Ann-Marie Begler på sjätte plats med motiveringen att hon gjort Skolinspektionen till den tyngsta myndigheten. Enligt juryn skulle hon förmodligen komma att överglänsas av Anna Ekström, då färsk generaldirektör på Skolverket. Juryn hade fel.

– Skolinspektionen syns och hörs och har skaffat sig en unik position som jag tror ingen riktigt räknade med för fyra år sedan, säger Jane af Sandeberg som är chefredaktör för Skolvärlden och ordförande i juryn som utsett de 50 mäktigaste i Skolsverige.

I år är det första gången som utbildningsminister Jan Björklund (FP) inte toppar Skolvärldens rankning.

– Han har genomfört mycket av det han aviserade när han tillträdde. Nu känns han ganska så trött och idéfattig. Det har skett en tydlig förskjutning av makten från politikerna till myndigheterna som ska verkställa besluten. Det är därför Ann-Marie Begler och Anna Ekström toppar listan, som i år har 19 politiker mot 23 i fjol, säger Jane af Sandeberg.

Den kategori som gjort den största inbrytningen på listan är de privata aktörerna. I fjol hade de två representanter, i år sex stycken. Friskolornas ”överstepräst” Peje Emilsson toppar ”privatisternas” egen lista med en sjätte plats i den totala rankningen. En uppstickare är Peter Burman vd i skolbranschens mest växande gren just nu – läxhjälpsföretagen.

Forskarna då? Precis som tidigare år har de svårt att slå sig in bland de riktigt tunga makthavarna. Anna Forssell, som har forskat i pedagogik och i dag är biträdande utbildningschef och undervisar vid rektorsutbildningen vid Stockholms universitet samt juryledamot, tror att det finns flera förklaringar:

– Skolan har varit väldigt politiskt och ideologiskt styrd. Det finns tyvärr dessutom på många håll inom skola och politik ett forskarförakt. Detta gäller särskilt ämnen som pedagogik och didaktik, vilket också syns i den nya lärarutbildningen som i huvudsak betonar ämneskunskaper. Det tror jag beror på att lärarutbildningen inte setts som en akademisk utbildning på samma sätt som exempelvis läkarutbildningen. Det var till exempel först med den förra lärarutbildningsreformen som alla som utbildar sig till lärare måste skriva en akademisk uppsats,.

Den svaga tilltron till forskningen har, enligt Anna Forssell, bland annat gjort att skolan ofta ”hakar på” den trend som för tillfälligt är inne. Ofta utan att ens reflektera.

– Plötsligt skulle alla jobba i arbetslag, använda sig av portfolio och låta eleverna ägna sig åt enskilt arbete. Hade det funnits en vana vid ett vetenskapligt förhållningssätt tror jag fler hade tänkt kritiskt och ifrågasatt mer. Men det är glädjande att den nya skollagen betonar att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Anna Forssell.

HELA LISTAN ÖVER SKOLSVERIGES MÄKTIGASTE

Och här är årets bubblare

Så gjorde vi rankningen: Vi började med att lista ett 100-tal makthavare i Skolsverige. Sedan fick varje juryledamot göra sin egen Topp 50-lista. Vi bedömde enligt fem kriterier: trovärdighet, medieexponering, representativitet, position och framtidsutsikter. I varje kriterium sattes 1–10 poäng, vilket betyder att maxpoängen är 50. Juryn träffades och räknade ihop sina listor och utsåg också en handfull bubblare.

Skolvärldens jury: Ordförande: Jane af Sandeberg, chefredaktör Skolvärlden, Andreas Mörck, utbildningspolitik chef Lärarnas Riksförbund, Irene Wennemo, huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen, Erik Fichtelius, vd Utbildningsradion, Christer Isaksson, författare och konsult, Anna Forssell, forskare i pedagogik och rektorsutbildare vid Stockholms universitet samt Skolvärldens reportrar Mikael Bergling och Fredrik Nejman.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons