Annons

Skolinspektionen stänger Lundsbergs skola

Publicerad 28 augusti 2013

Skolinspektionen stänger ner Lundsbergs skola efter de nya skandalerna.
Det berättade generaldirektören Ann-Marie Begler på en presskonferens.
– De har inte förmått att genomföra den förändring som man tidigare åtagit sig, säger hon.

Relaterat

Stiftelsen Lundsbergs skola får ett tillfälligt verksamhetsförbud. Beslutet gäller tills vidare, men får i sin nuvarande form gälla i högst sex månader.

Bakgrunden till beslutet från Skolinspektionen är att nya allvarliga missförhållanden avslöjats på skolan. Två elever ska på en nollning ha brännskadats, åtminstone en av dem med ett strykjärn.
Nio elever är misstänkta för inblandning i händelsen, som rubriceras som grov misshandel.
I samband med att uppgifterna kom upp i media startade Skolinspektionen en riktad tillsyn mot skolan. Resultatet av den tillsynen är att man stänger ner skolan omgående.

 – Med hänsyn till elevernas hälsa och säkerhet samt den omständigheten att majoriteten av eleverna tillbringar hela dygnet på skolan och dess elevhem är det nödvändigt att tills vidare förbjuda Stiftelsen Lundsbergs skola att bedriva verksamheten vid Lundsbergs skola. Utsatta elever på en internatskola är i en extra svår situation, eftersom de inte kan gå hem och den direkta kontakten med föräldrar och andra utanför skolan är begränsad, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Stiftelsen har rätt att överklaga inspektionens beslut, men skolan kommer att fortsätta vara stängd i avvaktan på ett avgörande från domstol.
Om stiftelsen bakom skolan på ”ett mycket trovärdigt” sätt visar att de åtgärdat bristerna och kan garantera elevernas säkerhet kan myndigheten besluta att öppna skolan igen. Om så inte sker kommer Skolinspektionen återkalla stiftelsens rätt att bedriva skola.
– Händelsen är av mycket allvarlig karaktär och visar att stiftelsen inte har förmått att genomföra den förändring som man tidigare åtagit sig, säger Ann-Marie Begler.

Nu är det upp till elevernas hemkommuner att ordna med skolplatser i kommunala skolor.
Stiftelsen Lundsbergs skola uppmanas av Skolinspektionen att informera de berörda kommunerna.
 

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Många skolor vill ge läxhjälp

Skolstöd

Huvudmännen har ansökt om bidrag till läxhjälp för 1400 skolor. Statsbidraget räcker dock bara till knappt en tredjedel av dem. 

Annons
Annons

Ger pojkar läsande förebilder

Läsglädje

Alla pappor till eleverna i årskurs sju på Hortlaxskolan i Piteå bjöds in för att delta i ett läsprojekt. Allt för att skapa läsande förebilder.

Annons

"Upp till skolan att lösa mobilfrågan"

It i klassrummet

Gustav Fridolin (MP) vill utreda hur mycket eleverna ska använda sina mobiler i klassrummet, trots tidigare löften om att inte detaljstyra. 
– Jag tycker att det är upp till skolan och pedagoger att lösa frågan om mobiler. Eller anser politikerna att lärarna är tandlösa i relation till eleverna, frågar sig läraren Karin Nygårds.

Lägre status att läsa yrkesprogram

Gymnasieval

Många ungdomar tycker att det är en statusskillnad mellan att läsa på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det visar en elevundersökning från Gymnasium.se.

Annons
Annons

Skärpta krav på lärarstudenter skjuts upp

Lärarutbildningen

Under valrörelsen krävde S skärpta intagningskrav till lärarutbildningen. Men nu vill regeringen vänta.

Annons
Vårbudget 2015

"Framstår nu som antingen eller"

Kommentar

Det blir ingen fortsatt utbyggnad av karriärlärarreformen. De pengarna ska nu istället gå till de tidigare utlovade lönemiljarderna. "Nu framstår det som att det är antingen de tre miljarderna eller karriärreformen", säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund. 

Har du skärmsläckarskräck?

Forskning

Vi kollar mejlen samtidigt som vi pratar med en fysisk person. Den typen av ständig uppkopplingen skapar nya beteenden som gör att det kan bli svårare att få bekräftelse, visar ny avhandling.

Obehöriga lärare

Var tredje lärare obehörig

Ny statistik

Många lärare är fortfarande obehöriga. Var tredje lärare i grundskolan och på gymnasiet saknar behörighet i de ämnen de undervisar i, enligt Skolverkets nya siffror.

Så når du hemmasittarna

Specialpedagogik

Experter på ”hemmasittare” föreläste om vad skolan kan göra för att stödja elever som riskerar långvarig skolfrånvaro.  

Vårbudget 2015

Här är alla skolsatsningar i vårbudgeten

Skolpolitik

Hundratals miljoner till specialpedagoger, skollokaler och elevhälsa samt fler utbildningsplatser. Här är listan på de största skolsatsningarna – som alla ska bidra till en ”jämlik kunskapsskola”. 

"Varför undervisa i sådant som inte ska bedömas?"

Debatt

Disputerade läraren Gunnar Hyltegren har reagerat på innehållet i Skolvärldens webb-tv-inslag där Per Måhl diskuterar betyg och bedömning. Han är kritisk till en del ståndpunkter och beskriver hur han ser på betygen. Per Måhl bemöter också kritiken.

SETT 2015

Lässtrategier för gymnasiet

SETT

Hur skapar man en läsundervisning där alla elever kan vara delaktiga? Det försöker gymnasieläraren Jenny Edvardsson svara på med sin SETT-föreläsning 

Mer undervisning för förstelärare

Tänker tvärtom

Mer undervisningstid och mindre administration är modellen för förstelärare i Borgholm.

Få läser Lärarlyft trots lärarbrist

Fortbildning

Det har inte varit någon kamp om platserna till vårens kurser inom Lärarlyftet II. Trots det stora antalet obehöriga lärare. 

SETT 2015

”Många inser inte vikten av digitalisering”

IT i skolan

För rektor Agneta Hedenström är det en demokratifråga att ge alla elever digital kompetens. Genom ”Luleåmodellen” har man kommit en bra bit på väg.

Hon är SKL:s nya förhandlingsbas

SKL:s nya ledning

Heléne Fritzon (S) efterträder Ingela Gardner Sundström (M) som ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, fackens direkta motpart i avtalsrörelsen.

Dålig motivation inte orsak till Pisa-ras

Pisa-2012

Sämre kunskaper. Det är orsaken till Pisa-raset 2012. Varken elevernas motivation eller uthållighet förklarar de kraftigt sjunkande resultatet, enligt en ny rapport från Skolverket. 

Låt eleverna testa politikerrollen

Demokrativerkstad

Nu kan man anmäla högstadieklassen till ”nya” Demokrativerkstaden i riksdagen. I spelet får eleverna ta politiska beslut – men också se vilka konsekvenser beslutet kan innebära. 

Mobbning

Friends: "Satsa 650 miljoner på Trygghetslyft"

Mobbning

Efter Matematiklyftet efterlyser Friends en lika stor satsning på trygghet.
– Frågan prioriteras inte tillräckligt, säger generalsekreterare Lars Arrhenius.
 

Yngre barn allt oftare på nätet

Ny undersökning

Mängden tid på internet som ansågs vara extrem igår är norm idag och nästan samtliga barn i Sverige är online. Det visar Statens medieråds rapport "Ungar och medier".

”Välkommen satsning på sfi-lärare”

Regeringsförslag

Kompetensutveckling för verksamma sfi-lärare och insatser för att få fler sfi-lärare föreslås i vårpropositionen. 

Nygamla satsningar i vårbudgeten

Vårbudget

De skolsatsningar som regeringen inte fick igenom i höstas dyker nu upp igen. Det handlar bland annat om mer pengar till elevhälsan. 

Betyg

Skolverket utvärderar betygsskalan

Regeringsuppdrag

”Vi kommer lyssna in både lärares och elevers synpunkter vad gäller betygsskalan och kunskapskravens utformning”, säger utvärderingens projektledare Katalin Bellaagh. 

”Granska varandra kritiskt”

Forskning

Ny studie om bedömningskompetens visar att lärare måste granska varandra kritiskt. Men också att de bör samarbeta med elever ifråga om bedömning.

”Be inte eleverna skriva om Påsklovet”

Debatt

Alla barn har inte samma möjlighet till att åka på skidresa under påsklovet, menar lärarstudenten Freddy Grip (V). Därför uppmanar han i en debattartikel till att sluta ge eleverna uppgiften att skiva om lovet. 

Tester leder till lärande

Forskning

Tester prövar inte bara kunskaper. De gör också att man minns bättre och kan vara ett verktyg för inlärning, enligt Veit Kubiks avhandling. 

Operation dagsverke – för Tanzania

Engagemang

Nu är det dags att anmäla skolan till Operation Dagsverke.
– Bristen på toaletter och rent vatten på skolorna hindrar hela Tanzanias utveckling, säger Lisa Ericson på Unicef. 

Betyg

"Betygsfilmen gör mig förundrad"

Debatt

Som lärare blir man mycket förundrad över detta påstående från Skolverket. Det tycks nämligen stå i strid med det som sedan kommer i filmen och det som står i Skolverkets ”Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gymnasieskolan” till exempel, skriver gymnasielärare Henrik Magnusson.

”Bara svammel och retorik”

Kommentar

Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitik talesperson (M), vill veta vilka två miljarder som går till lågstadiet. Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson (MP), svarar.

Anna Ekström leder Skolkommission

Utbildningspolitik

”Självklart är det fullt möjligt att höja kunskapsresultaten. Men det är bara möjligt om vi arbetar tillsammans.” Det sa Skolverkets generaldirektör Anna Ekström när Skolkommissionen presenterades. 

Läckberg i klassrummet

Lektionstips

Hon ville göra något nytt i svenskundervisningen – kontaktade deckarförfattaren Camilla Läckberg. 

Halvdant resultat av satsning på jämställdhet

Ny rapport 

Statskontorets utvärdering av regeringen Reinfeldts satsningar på jämställdhet i skolan visar att det största hindret för framgång var skolans organisation, med kommuner och enskilda huvudmän som ansvariga.

Betyg

NO-lärare: Betygen funkar inte i praktiken

Betygssystemet

I små ämnen med innehållsrika kunskapskrav är betygsskalans intention svår att leva upp till. Det menar läraren Markus Stoor.
– I praktiken är det svårt att ge eleven många tillfällen att visa vad de kan.

Många vill läsa till lärare i Luleå

Rekord

Intresset för lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är det största på flera år. 

”Inför nolltolerans mot avhopp”

Fackligt

LR-ordförande Bo Jansson föreslår en rad åtgärder för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram.

Vi behöver mediemedvetna barn

Debatt

Ett kritiskt förhållningssätt till det vi möter i medierade sammanhang blir allt viktigare när demokratin utmanas av extremism och intolerans, skriver Statens medieråds direktör Ewa Thorslund.

Fler har möjlighet att bli förstelärare

Karriär

Skolverket har beviljat bidrag för 16 000 karriärtjänster till nästa läsår.

Kommunicera mera - hem och skola

Krönika

Om vi på köpet kan få en enda vanlig unge att inte må skit och välja livet framför tankar om självmord har vi vunnit allt, skriver Lisa Carpevi.

Omognad kan ge adhd-diagnos

Särskilda behov 

Barn födda under årets tre sista månader har 30 procents större sannolikhet att diagnostiseras med adhd.

Samarbete förbättrade vägledningen

Östra Göinge

I Skåne samarbetar fyra kommuner i ett projekt med målet att förbättra vägledningen i grundskolan.

Kommuner kan få rätt att stoppa friskolor

Nytt beslut

Kommunal vetorätt samt gemensam kö för kommunala och fristående skolor kan bli verklighet efter ett beslut från regeringen. Väcker stark kritik från allianspartierna. 

Lärmiljöer

Forskning för och med lärare

Matematikdidaktik

Matematiklärare i Linköping och Norrköping deltar i ett forskningsprojekt där de själva initierar frågeställningarna.