Annons

Skolvärlden svarar Ingela Gardner Sundström

Publicerad 3 mars 2010

Det är bra att Ingela Gardner Sundström nu vill ge sin syn på den granskning av henne som Skolvärlden har gjort. 
Det hade dock varit mycket bättre om hon velat lämna sina kommentarer i anslutning till artiklarna, vilket Skolvärlden har erbjudit henne upprepade gånger.

Skolvärlden kommenterar nedan faktauppgifterna i Ingela Gardner Sundströms (IGS) brev till Skolvärlden. 
IGS: Ni uppger att ni i flera dagar sökt mig eller min familj för en kommentar. Jag kallar inte hårt vinklade frågor för kommentar. Dessutom gavs jag inget tillfälle att se artiklarna i förväg för att kunna kommentera innehållet. Därför väljer jag nu att göra det på detta vis.

Skolvärlden: Det är uppseendeväckande att en ledande politiker vill granska artiklar före publicering. Det är så ovanligt i Sverige att det för tankarna till diktaturstater. Skolvärldens – och de flesta andra svenska tidningars policy – är att den intervjuade får se sina citat före publicering. 

I tre dygn sökte vi IGS för en kommentar till våra uppgifter om hennes agerande. Hon valde att inte prata med oss. Det är hennes val.
Så här har Skolvärldens försök att få kontakt med IGS sett ut:

  • Måndagen den 22 februari klockan 12.32. Mejl med följande innehåll:
    ”Hej, undrar om du har tid att svara på några frågor från tidningen Skolvärlden. I dag eller i morgon. Vi tar det via telefon och det behöver inte ta mer än en kvart eller så. Säg en tid och ett telefonnummer så kan jag eller min kollega Mikael Bergling ringa upp dig. 
    mvh Fredrik Nejman (plus telnr)”.
  • Tisdagen den 23 februari klockan 12.53: Nytt mejl till Ingela Gardner Sundström.
    Denna gång med ett antal frågor som vi bad henne besvara antingen muntligt eller via mejl. Samma dag klockan 15.03 skickade vi mejl igen, denna gång med en kopia till kommunledningens sekreterare i Österåker Alexandra Alm. Därutöver har vi upprepade gånger sökt IGS via telefon och SMS (jobbet, mobilen, via medarbete och i bostaden). Vi har även talat in flera meddelande på hennes telefonsvarare och även bett hennes medarbetare framföra att vi ville komma i kontakt med henne.
  • Torsdagen den 25 februari klockan 09.28 mejlade vi ånyo våra frågor till henne. Denna gång förklarade vi att vi skulle publicera artiklarna utan hennes kommentar om hon inte hört av sig senast klockan 11.00 samma dag. För att ge hennes ytterligare chans att kommentera väntade vi med att publicera artiklarna till under eftermiddagen.
  • Fredagen den 26 februari klockan 19.10, alltså mer än ett dygn efter att artiklarna publicerats, skickade IGS ett sms till Fredrik Nejman med följande innehåll (som svar på ett sms som han skickade mer än ett dygn tidigare om att artiklarna kommer att publiceras om inte hon hör av sig): ”Det har ni ju faktiskt redan gjort, Ingela Gardner Sundström”.

IGS: Flera av era uppgifter grundas på påståenden från en av mina ledande politiska motståndare i kommunen. Ni ger också okritiskt utrymme åt en socialdemokratisk oppositionspolitikers uppfattning att de kommunala skolorna behandlas sämre än de enskilda. 

Skolvärlden: I en demokrati är det viktigt att politiker ges möjligt att i media kritisera varandras åsikter och görande. Vi har vid fler än tio tillfällen försökt förmå IGS att kommentera kritiken från sin politiska motståndares sida. En granskning av IGS innebär självklart att personer med en annan åsikt än hon själv får komma till tals. På samma sätt erbjuds IGS att svara på kritiken som dessa personer framför.
 
IGS: Ni har per mail också ställt ett antal hårt vinklade frågor. Hade ni velat ha en korrekt beskrivning av förhållandena kunde ni ha vänt er förutsättningslöst till mig.  
Skolvärlden: Det har vi också gjort. Vårt första mejl innehöll en öppen begäran om intervju (se ovan). När IGS valde att inte svara mejlade vi exempel på frågor som vi ville ha svar på. Detta för att hon dels skulle förstå vad vi var intresserad av att fråga om, dels för att hon skulle kunna svara skriftligt om hon var mer bekväm med det sättet att kommunicera.
 
IGS: Från det bolag som bedriver skolverksamheten har totalt under tio års tid delats ut 14 000 kronor. Inga styrelsearvoden utgår trots påståenden om motsatsen. 
Skolvärlden: Enligt bolagets egen årsredovisning utbetalades verksamhetsåret 2008/2009 ett arvode på 60 000 kronor till vd och styrelse. Av redovisningen framgår inte fördelningen.
 
IGS: Skolvärlden uppger att jag under 10 års tid kvitterat ut 690 000 kronor från Rydbo Friskola. Det handlar här om lön för utfört arbete. 
Skolvärlden: Enligt årsredovisningarna har det sedan starten utgått 690 000 kronor i arvode till vd och styrelse (förutom ersättning till personalen). Något annat har vi inte hävdat. 
 
IGS: Ni har också informerat om att jag skulle haft en kraftig löneutveckling från år 2000 till 2009. 
Skolvärlden: En löneutveckling på 600 procent på tio år är för de flesta en god löneutveckling.
 
IGS: Skolan hyr lokaler av ett av min man och mig ägt bolag för fastighetsförvaltning och konsultverksamhet. Inga löner eller styrelsearvoden har tagits ut från detta bolag. Totalt har 482 000 kronor delats ut under de åtta år bolaget har funnits. Dessa utdelningar har i sin helhet gjorts från det överskott som konsultverksamheten genererat. Inte en krona har delats ut från den fastighetsförvaltande delen av bolaget. 
Skolvärlden: Under till exempel 2006/2007, utbetalades, enligt den årsredovisning som bolaget har skickat in till Bolagsverket, ersättningar på 52 640 kronor till styrelse och VD plus sociala kostnader på 15 891 kronor. 
Det är under de tre senaste åren som Östra Ryds Förvaltnings AB delat ut sammanlagt 482 000 kronor till ägarna. Enligt bolagets egen förvaltningsberättelse har det under de här åren bedrivet konsultverksamhet i ”liten omfattning”. En överväldigande del av intäkterna kommer, enligt årsredovisningen, från hyresintäkter från aktuell skolfastighet.
 
IGS: Ni anklagar mig för att ha stoppat en annan friskola i kommunen. Det förhåller sig alldeles tvärtom. 
Skolvärlden: De har vi inte alls gjort. Däremot menar Pia Auvinen att Österåkers kommun stoppade hennes planer på en friskola och att det finns problematiska jävsförhållanden i kommunens ledning.
 
IGS: Tidningen påstår också att tjänstemän anser att friskolor i Österåkers kommun har bättre villkor än de kommunala skolorna.  Så är inte fallet. Skolpengen är densamma för alla. Av det skälet får verksamheterna betala ca 2 procent av sina intäkter till en gemensam utjämningsfond.
Skolvärlden: Det anser tjänstemännen där fortfarande. Det är dessutom en uppgift som indirekt bekräftas av IGS själv.
 
IGS: Tidningen påstår också att Rydbo friskola vid flera tillfällen fått kritik från Skolverket och Skolinspektionen. 
Skolvärlden: Precis så är det. För den som är intresserad av grundmaterialet finns det att läsa hos Skolinspektionen: www.skolinspektionen.se
 
IGS: Jag är stolt över vår skola. Jag är stolt över vår personal och de elever som går där. De gör alla ett toppenjobb. 
Skolvärlden: Det är mycket bra. I en av artiklarna har vi dessutom betonat att det, enligt Skolinspektionen, inte framförts någon allvarligare kritik mot skolans undervisning. 
 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons