Annons
Sanna Mac Donald, språklärare, regnbågsförälder och bloggare som brinner för likabehandlingsarbete och normkritik.

”Släpp in normkritiken i klassrummet”

Publicerad 4 augusti 2017

Fakta

Utbildning och lästips

Gratis utbildning

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor erbjuder en gratis utbildning för skolor och skolpersonal fram till 2019. Läs mer och boka på www.mucf.se

Lästips

  • På Skolverket (Lärarportalen) finns artiklar om hur man kan implementera HBTQ-frågor i undervisningen. Börja att läsa tillsammans i lärarlaget och starta en studiecirkel som diskuterar de här frågorna!
  • Svenska Barnboksinstitutets (SBI) hade 2016 tema normer och identitet. Sök på www.SBI.kb.se

Lyft in arbetet med normkritik i varje klassrum, i varje ämne, hela tiden.
– Vi måste sluta att ta de heteronormativa och patriarkala former som finns runt om oss i vardagen för givet och istället börja ifrågasätta dem, menar Sanna Mac Donald, språklärare som också föreläser om normkritik.

HBTQ-personer är inte ovanliga – de finns på varje skola, i varje klassrum. Ändå är det genom heterosexuella ögon och normer som skolundervisningen i stort bedrivs. HBTQ-perspektivet lyfts på sin höjd fram på någon temadag eller specialvecka som är frikopplad från undervisningen.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening (LR stud) lyfter nu risken med att betrakta det normkritiska förhållningssättet som en avskild del av lärarnas uppdrag.

Ett konkret problem är bristen på specifikt undervisningsmaterial för HBTQ-frågor, som gör det svårare för lärarna att enkelt integrera dessa frågor i undervisningen.

– För lågstadiet saknas det helt. Trots att detta är något som vi ska ta upp en gång om året under en kärleksvecka kring Alla Hjärtans Dag, utan frågor vi ska jobba med dagligen. De måste genomsyra allt vi gör i klassrummet. Man ska alltid ha i åtanke att alla ska känna sig trygga i skolan oavsett kön och sexualitet, säger Helena Ankarcrona, grundskollärare i Huddinge.

För det går lätt att ta in icke-normativa exempel i såväl svenska som matte.

– Varje dag när vi ger exempel i klassrummet och ritar nåt på tavlan, så ska det vara på ett normkritiskt sätt Jag skulle inte vilja skicka iväg någon elev till mellanstadiet utan att de har mött hur olika familjer kan se ut, hur man kan känna sig och vilka olika läggningar man kan ha, säger Helena.

Ett annat problem är att lärarna – som måste ta ansvar för att integrera normkritiken i läroplanen – själva inte fått någon utbildning i hur HBTQ-frågor ska hanteras.

Svante Tideman.När Svante Tideman, vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund och gymnasielärare i Örebro, gick lärarutbildning på 80-talet pratade man inte alls om HBTQ-frågor.

– De flesta av dagens lärare har inte fått någon utbildning alls. Men just de här frågorna är bra att jobba ämnesövergripande med, även om ingen metod finns.

Enligt Svante Tideman behöver det inte alls vara komplicerat att integrera normkritiken i undervisningen, oavsett om det handlar om biologi eller litteratur.

– Det kan vara så enkelt som att man läser Shakespeare och lyfter det faktum att bara män fick spela teater på 1500-talet. Eller att man pratar om att kvinnliga författare gav ut böcker under manliga namn. Och Selma Lagerlöf bodde ju med en kvinna. Det finns massor att prata om i texterna.

Men man får inte tvinga på eleverna diskussionerna. Då finns det en risk för att de slår bakut:

– Det är jätteviktigt att skapa rätt samtalsklimat i klassen, något som är svårare om man som ämneslärare bara möter eleverna en eller två gånger i veckan. Som lärare måste man vara lyhörd hela tiden och komma in på rätt nivå med sina elever för att inte skrämma bort dem från de här diskussionerna, menar Svante.

Men det finns enkla saker man kan börja med i klassrummet direkt. Som att sluta sätta etikett på eleverna utifrån deras kön.

– Sluta tilltala elever med ”tjejer” eller ”killar”! Ta bort toalettskyltar som visar att enbart kvinnor eller män får använda toaletterna, säger Sanna Mac Donald, språklärare, regnbågsförälder och bloggare som brinner för likabehandlingsarbete och normkritik.

Sanna betonar att man måste våga vara på sina kollegor och våga vara obekväm.

– Ifrågasätt påståenden om att ”tjejerna gjorde si och killarna gjorde så”. Gjorde verkligen ALLA killar så? Nej, det handlar om tre personer, man ska inte sätta folk i fack.

Enligt Sanna Mac Donald är det enda sättet att konkret ämnesintegrera HBTQ-perspektivet i undervisningen att ”börja med sig själv”.

– Vi är automatiskt förebilder genom att vi är vuxna, men vi är inte automatiskt goda förebilder. Ett problem är att många inte ens SER hur vi hela tiden utgår från ett heteroperspektiv och ett vitt perspektiv. Det är ständigt närvarande, och om man inte inser det så kommer man inte någonstans. Så när man möter kollegor som tycker ”det där är väl ingen grej” och ”vi ska inte göra nån grej av det” måste man våga vara obekväm.

För HBTQ-frågor är fortfarande, 2017, ”en grej”. En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig. Var femte 16–25-åring i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen och 65 procent av de homosexuella och bisexuella kvinnorna och nästan hälften av männen har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Enligt skollagen har alla rätt till sin utbildning – ingen ska behöva vara rädd och orolig för kränkningar på grund av sin sexuella läggning när de går till skolan. Så är icke fallet idag.

– Vi lever fortfarande inte i ett jämlikt samhälle. Men som lärare har man makt att skapa ett jämlikt klassrum. För det läraren säger spelar stor roll, säger Sanna Mac Donald.

Helena Ankarcrona håller med:

– Visst har vi kommit långt – men det räcker inte. Folk flyr och blir mördade för sin sexuella läggning fortfarande, påpekar Helena.

Emilia Åkesson är utbildare på kunskapsföretaget Amphi Produktion, som arbetar med att implementera normkritiska perspektiv i undervisningen. Hon håller med om att lärarutbildningen brister:

– Lärarutbildningen är väldigt normativ och vi behöver komplettera den och skapa andra plattformar för att den normkritiska förståelsen ska landa. Det är en lång process att börja tänka normkritiskt och inget man kan beta av på en föreläsning. Vi kan inte lära oss matte på en dag, så hur ska vi kunna lära oss normkritiska perspektiv på en eftermiddag och en aulaföreläsning?  

Och det handlar inte om att normkritiken ska ta plats på bekostnad av andra ämnen inom läroplanen. För Emilia Åkesson handlar det snarare om att följa läroplanen:

– Jag tänker att vi kan använda det normkritiska perspektivet för att följa läroplanen. Skolverket säger att vi ska arbeta med normkritiska perspektiv för att förebygga olika former av kränkningar och främja lika behandling. Det är en viktig del av att skapa en lärande miljö och kan på så sätt vara en viktig nyckel till att bättre följa läroplanen.

Lärarna måste också trycka på och få in HBTQ-frågor på agendan.

– Studiedagar handlar ofta om skolan i den nya digitala världen och entreprenörielt lärande, men de här viktiga frågorna finns inte med. Även de som bestämmer måste se att de här mänskliga frågorna är viktigare än vilka datorer man ska köpa, menar Svante Tideman.

Sanna Mac Donald håller med:

– Idag läggs en stor del av undervisningstiden till att befästa en massa normer. Vi skämtar om hur killar är och hur tjejer är, den tiden borde vi istället lägga på att jobba med normkritik.

Förändringen måste komma uppifrån och bakas in i läroplanen.

– Risken idag är att enskilda lärare och eldsjälar som driver de här frågorna blir utsatta och utbrända. För att få till en faktiskt förändring inom skolan behövs det större mandat och fler resurser, avslutar Emilia Åkesson.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons