Annons
Foto: Anuliina Savolainen

Snart slutpratat i skolorna?

Publicerad 5 februari 2010

Frankrikes regering vill förbjuda elever att använda mobiltelefoner i skolan.
Skolungdomarna Léonore Chirol, Barthes och Lola Maupas gör tummen ner för lagförslaget.
I lärarkåren är det dock betydligt mer uppskattat.

Fakta

Bakgrund/Mobilförbud:

Lagtexten:
Artikel L. 511-5: ”I förskolorna, på låg-, mellan- och högstadiet är det förbjudet för eleverna att använda sig av en mobiltelefon.”
Källa: Franska senaten.

Försiktighetsprincipen:
Försiktighetsprincipen är en av de grundläggande principerna som anges i Riodeklarationen om miljö och utveckling.
Den innebär att brist på vetenskapligt säkerställda bevis inte skall vara skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring.
I svensk rätt kommer den bland annat till uttryck i 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).
I Frankrike skrevs den in i konstitutionen 2005.
Källa: Naturvårdsverket.

 Riskerna med strålningen är den främsta orsaken till att mobiltelefoner snart förbjuds i franska skolor.
– Vår hälsomyndighet har finkammat 2 500 franska och internationella studier. De har gjort det extremt noggrant och sållat ut alla forskningsprojekt som inte är seriösa. Elva procent av studierna pekar på att hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefoner inte är försumbara, säger Chantal Jouanno, fransk ekologiminister till Skolvärlden.
Därför röstade den franska senaten i höstas igenom ett lagförslag som förbjuder användandet av mobiltelefoner ända upp i högstadiet. I gymnasieåldern anses däremot eleverna ha ett tillräckligt tjockt skelett i kraniet för att strålningen som hjärnan utsätts för ska vara acceptabel. Lagen som röstades igenom med förkrossande majoritet i senaten måste nu bekräftas av nationalförsamlingen under våren.
Men det ser inte ministern som något problem – trots att hennes kollega, skolminister Luc Chatel, bävar för hur den ska genomföras rent praktiskt. Tre av fyra franska ungdomar mellan 12 och 17 år har en mobiltelefon. Det handlar om miljoner elever som inte längre ska få använda telefonerna ens på skolgården. Léonore Chirol, elev på högstadiet Jules Ferry i Paris, är en av dem:
– Om jag inte får använda min mobil så går jag in på toaletten eller gömmer mig någonstans för att ringa i smyg, säger 14-åringen. En vanlig dag använder hon sin telefon kanske trettio till fyrtio gånger, både för att ringa och skicka sms.

"Hälsoproblem"

Ekologiministern igen:
– Det här handlar om ett hälsoproblem. Skolan är ett ställe där barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid. Om elever tvingas gömma sig i stället för att ringa obehindrat framför alla andra begränsar det åtminstone elevernas utsatthet för strålning, säger ekologiministern och fingrar på sin egen svarta mobiltelefon.
Chantal Jouannos headset har fastnat i djupet av hennes handväska som står under den guldinfattade arbetsbordet från 1700-talet.
Ministern berättar att hennes regering förhandlar med landets tre stora mobiloperatörer. Den skulle vilja att mobiloperatörerna erbjöd åtminstone en telefonmodell som bara fungerar med headset. Det skulle ge ett alternativ till föräldrar som inte vill utsätta sina barn för onödiga strålningsrisker. Men förhandlingarna går trögt.
Själva lagen får inte bara entusiastiska reaktioner.
– Jag har svårt att se vad förbudet egentligen ska vara bra för. Jag är inte säker på att lagstiftning är rätt väg att gå, säger Marie-Madeleine Cloup Speer, engelsklärare på högstadiet i Jules Ferry.
Till sina yngsta elever i Jules Ferryskolan ger hon rådet att inte ha telefonerna i fickorna eller i sovrummet.
Skolan ligger nära kabaré Moulin Rouge i Paris. Under flera lägenhetsfönster i kvarteret hänger orangea banderoller: ”Non à l’antenne”, nej till antennen står det. Banderollen avser en av operatören Oranges GSM-sändare.
I Frankrike har frågan om strålningens faror mobiliserat många föreningar, organisationer och ängsliga medborgare i största allmänhet.
Att en lag nu avser förbjuda mobiltelefoner i skolor är en seger för medborgarinitiativen, anser Etienne Cendrier. Han är aktiv i föreningen Robin des Toits, Hustakens Robin Hood.
– Den här lagen är ett första steg, men det är ännu inte en seger, säger han till Skolvärlden.
En av Frankrikes största mobiloperatörer blev nyligen tvungen att montera ned en GSM-sändare på ett tak. Invånarna i kvarteret fick en domstol att lägga bevisbördan för strålningens riskfrihet på operatören – och inte tvärtom. I Frankrike skrev lagstiftarna in den så kallade försiktighetsprincipen i konstitutionen år 2005.

Stämma skolan

I högstadiet Saint-Louis, där 14-årige Barthes Maupas går är det inte förbjudet att använda sig av mobiltelefon. Däremot så har lärarna ordnat flera elevdebatter på temat för- eller emot mobiltelefonerande i skolan. Sen dess är Barthes Maupas övertygad om att det inte bara är hans hälsa som står på spel:
– Om lagen går igenom så blir det lättare för skolledningen att beslagta telefoner. I dag riskerar de att föräldrar ställer till med bråk och vill stämma skolan, säger han.
Det bekräftar matematikläraren Philippe Gérard. Han undervisar på en högstadieskola nära staden Amiens. På hans skola har man redan – utan något stöd i lagen – förbjudit elever att använda mobiltelefoner, både på raster och under lektionstid.
– Vårt förbud är ett sätt att tackla problem med elever som filmar eller fotograferar varandra eller läraren. Det kan vara elever som mobbas, flickor som går på toaletten eller en lärare i en stressad situation. Bilderna läggs ut på internet. Går lagen igenom så får vårt förbud större tyngd, säger matematikläraren.
Att elever sitter och sneglar på sina sms under hans lektioner är en annan sak, säger Philippe Gérard.
– Där försöker jag vara flexibel och hantera saken från fall till fall, säger han.
Även på högstadiet Jules Ferry i Paris är mobilanvändandet förbjudet i skolans egna regelverk. Nästan ingen lyder det förbudet, anser tolvåriga Lola Maupas, Barthes lillasyster. Dels för att det bara finns ett handfull vuxna som ska övervaka 1 500 elever. Men det saknas också goda förebilder, menar eleven.
– Flera av mina lärare både sms-ar och pratar i telefon under lektionstid. Så varför ska inte jag få använda mig av min telefon, undrar Lola Maupas.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons
Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Annons

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons
Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Annons

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons