Annons

Solenergi bäst i Webbstjärnan

Publicerad 15 maj 2013

Vinnarna i skoltävlingen Webbstjärnan 2013 har korats. Priset för bästa bidrag gick till solenergiprojektet Running on Sunshine från Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg.

Vinnarna i Stiftelsen för Internetinfrakstrukturs skoltävling Webbstjärnan 2013 presenterades under en priscermoni i Stockholm på tisdagen. I motiveringen för vinnaren runningonsunshine.se stod bland annat att sajten ger ”en glimt av framtidens internet”.

Webbstjärnans pris för bästa pedagogiska insats fick Barbro Sköldenberg från Sofielundsskolan i Malmö och teknikpriset gick till ett gatukonstprojekt från Portalens gymnasium i Göteborg. 

Här är samtliga vinnare 2013:

VINNARE BÄSTA BIDRAG
runningonsunshine.se – Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg
Prissumma: 20 000 kr
Motivering: “En solklar vinnare genom att de med sin webbplats visar på de möjligheter som Internet ger i användningen av öppna datakällor. Juryn ser också en glimt av framtidens Internet och de möjligheter som Internet of Things kan medföra.”

VINNARE GYMNASIUM
Guld: sportfiskesvenska.se – Forshagaakademin, Forshaga
Prissumma: 10 000 kr
Motivering: ”För att eleverna tillsammans med sin lärare skapat en webbplats som är mångsidig och charmig. Den fångar och speglar ett tydligt pedagogiskt arbete där eleverna förenar det praktiska med det teoretiska, och där elevernas intresse och kunskaper i sportfiske tas tillvara och samtidigt förmedlas till besökaren.”
Silver: aikvadrat.se – Österänggymnasiet, Kristianstad
Prissumma: 7 500 kr
Motivering: “För att de skapat en sajt som pedagogiskt använder radion på webben som kommunikationskanal. Samtidigt finns det en tydlig reflektion kring vad de vill uppnå samt tankar kring hur resultatet blev.”
Brons: webbdesignkurser.se – NTI-Gymnasium, Sundsvall
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: “En begriplig webbmanual för den som nyfiket vill lära sig mer om webbdesign. Innehållet är tydligt, lätt att överblicka och levande.”

VINNARE GRUNDSKOLAN 6-9
Guld: ourcity.se – Löderups skola, Löderup
Prissumma: 10 000 kr
Motivering: “Sajten utnyttjar spelifierat lärande för att skapa ett lustfyllt lärande. Innehållet som presenteras för besökaren är gediget tydligt och pedagogiskt.”
Silver: studieproffs.se – Linneaskolan, Röbäck
Prissumma: 7 500 kr
Motivering: “Det är en sajt med oändlig potential att bli ett community, eller en sajt som är utgångspunkten för föräldrar och lärare som vill prata med sina barn/elever kring lärande.”
Brons: omzlatan.se – Ekillaskolan, Märsta
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: “Det tydliga syftet och enkelheten kan få nya grupper att läsa och arbeta med Internet som verktyg. Ett projekt som visar på förebilders betydelse för lusten och viljan att läsa och skriva.”

VINNARE GRUNDSKOLAN 1-5
Guld: jamalskompisar.se – Kyrkenorumskolan, Stenungsund
Prissumma: 10 000 kr
Motivering: “En blogg som speglar en glädje över mediet, en kreativ användning av klassbloggen som en del av undervisningen och ett verktyg för att visa på det kompetenta barnet.”
Silver: nalleresan.se – Sofielundsskolan, Malmö
Prissumma: 7 500 kr
Motivering: “En idé som genom ett gediget arbete blommat upp och kan inspirera andra lärare och elever att på ett enkelt sätt skapa samarbete och erfarenhetsutbyte via Internet.”
Brons: itbarnen.se – Enehagens skola, Värnamo
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: “Webbplatsen bygger på en tydlig struktur som gör det lätt för besökaren att hitta. Arbetet med Internet som arena gör att eleverna kan sprida sina kunskaper i ämnet. Vidare är sajten i sin uppbyggnad och genom sitt innehåll mycket inkluderande både till innehåll och arbetssätt”

VINNARE BÄSTA KLASSBLOGG
slojdsalarna.se – Växthuset, Uppsala
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: “Utnyttjar Internets möjligheter för att visa upp vad eleverna gör i slöjden, men också för att lära ut tekniker. Bloggen är funktionell och tydlig och Internets möjligheter förstärker ämnet.”

VINNARE BÄSTA PROJEKTARBETE
runningonsunshine.se – Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: “Genom webbplatsen illustreras på ett nytänkande sätt hur en aktuell fråga, om miljö och energi, kan visualiseras för besökaren.”

VINNARE BÄSTA ENTREPRENÖRSKAP
isladd.se – JB Gymnasiet, Växjö
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: “Webbplatsen är funktionell, tydlig och bygger på de konventioner som finns för e-handel. Dessutom fyller sajten sitt syfte för besökaren.”

VINNARE BÄSTA TEKNIK
gatukonstkartan.se – Portalens gymnasium, Göteborg
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: "Webbplatsen utnyttjar och tillvaratar smart de applikationer som bland annat Google erbjuder för att skapa en formell arena som ger möjligheter för användarna att tillsammans byta information och kunskap.

BÄSTA PEDAGOGISKA INSATS
Barbro Sköldenberg – Sofielundsskolan, Malmö
Prissumma: 5 000 kr
Motivering: ”Hon har på ett fantastiskt och kreativt sätt bundit ihop textilslöjd med språkutveckling på Internet. Med sina bloggar tar hon nytt grepp om vad slöjdundervisning kan innebära och skänker elever mervärde i sin skaparglädje och kreativitet. Barbro Sköldenberg har gett sina elever en tro på sin egen förmåga och på sin egen framtid och är därför en självklar vinnare av Webbstjärnans lärarpris 2013."

VINNARE AV ALLMÄNHETENS RÖST
svanbergas5a.se – Svanberga skola, Norrtälje
Prissumma: 2 000 kr
Motivering: "Allmänhetens röst går till svanbergas5a.seför att de genom sin uppskattade klassblogg lyckas får flest röster av allmänheten.”

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons