Annons
Foto: Urban Jörén

Svenska lärares löner i botten

Publicerad 21 mars 2012

Svenska lärare är bland de sämst avlönade lärarna i Europa.
En tysk eller dansk gymnasielärare till exempel, tjänar väsentligt mer än vad en svensk kollega gör.
Det gör även holländska, belgiska och finska lärare.

Fakta

Lärarlöner fakta

Finska lärare har starkare löneutveckling
• Den finska skolan är i huvudsak kommunal. Efter grundskolan kan finska elever välja mellan att gå vidare till teoretisk gymnasieskola eller praktisk yrkesskola.
• De finska lärarnas undervisningsskyldighet varierar beroende vilka ämnen de undervisar i. Minsta antalet undervisningstimmar per vecka för en heltidsanställd lärare utan nedsättning är 16 timmar. En klasslärare undervisar normalt 24 timmar per vecka.
• Behörighetsreglerna för de olika lärarkategorierna är strikt reglerade.
• Obehöriga lärare förekommer i Finland, men de är en sällsynthet.
• Karriärvägarna för finska lärare är få. Lönen bestäms till stor del via tariffer. Lärare kan få extra ersättning vid specialuppdrag, till exempel skötsel av skolans bibliotek.

Klasslärare undervisar i årskurserna 1–6, vanligtvis i alla ämnena.
Ämneslärare undervisar i årskurserna 7–9 och i gymnasiet. Två undervisningsämnen (ett huvudämne och ett så kallat biämne) samt pedagogiska studier.
Speciallärare och specialklasslärare arbetar i allmänhet i års-kurserna 1–9 och undervisar elever som får specialundervisning i ett eller flera ämnen.
Lektorstiteln i Finland har en annan betydelse än motsvarande titel i Sverige. Som ämneslärare får du i regel lektorstiteln, även om man inte avlagt licentiatexamen.

Danska lärarlöner mer reglerade
• Den danska grundskolan är kommunal, medan gymnasieskolan är statligt finansierad.
• Den danska gymnasieskolan är uppdelad i en teoretisk inriktning, det som formellt kallas gymnasieskola, och en yrkesinriktning. Dessa inriktningar är helt separerade från varandra.
• För att arbeta som lärare i grundskolan krävs lärarutbildning med inriktning mot just grundskolan. För gymnasieskolan räcker akademisk ämnesutbildning kompletterad med ”pedagogikum”, det vill säga ett års tjänstgöring vid gymnasieskola kombinerat med pedagogisk utbildning.
• Att arbeta som lärare i Danmark vid de privata skolorna kräver ingen lärarutbildning.
• Jämfört med Sverige är lärarlönerna i Danmark väldigt reglerade och består av fyra delar: grundlön, funktionstillägg, kvalifikationstillägg och övriga tillägg. Funktionstillägget handlar om vilka ansvarsområden en lärare har. Kvalifikationstillägget tar främst sin utgångspunkt i lärarens erfarenhet.

Många karriärvägar i Tyskland
• Skolan är i stor utsträckning en fråga för delstaterna. Frågor om lärarlöner och karriärutveckling för lärare regleras via beslut på respektive delstatsnivå.
• Det tyska skolsystemet består huvudsakligen av grundskola, realskola, olika typer av gymnasium och så kallade alternativa skolor.
• Det finns cirka 40 varianter på lärare inom grund- och gymnasieskolan.
• Lärarlönerna är högre ju högre upp i systemet man kommer. Ungefär var tredje lärare arbetar deltid.
• Den grundläggande lärarutbildningen för grundskolelärare är på fem år och för gymnasielärare sex år. Lärarutbildningen består av två faser, som båda avslutas med examinationer. Efter det att lärarna klarat av sin utbildning är de, om de anställs under statstjänstemannaregleringen, provanställda under två års tid. Efter avklarad provanställning blir läraren i det närmaste livstidsanställd.
• Lärare som inte har statstjänstemannastatus lyder under kollektivavtal som förhandlas mellan fack och arbetsgivare. Dessa lärare omfattas inte av alla de förmåner som statstjänstemannaregleringen medför och de har avsevärt lägre lön. Lärares undervisningstid är reglerad.

Svenska lärare har få karriärmöjligheter
• Den svenska skolan är kommunal eller privat. Inom kort kommer det att krävas lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Obehöriga lärare får visstids-anställas ett år i taget.
• Legitimationen visar behörighet för skolform, ämnen samt nivå.
• För lärarlegitimation krävs godkänd examen och att man arbetat i minst ett år alternativt ett introduktionsår.
• Lärare som inte sköter sig kan få sin legitimation återkallad av Lärarnas Ansvarsnämnd.
• Svenska lärare har i dag få möjligheter till karriär om de inte blir rektorer eller administratörer.
• Förra året gjorde lektorn comeback. Den som vill bli lektor ska vara legitimerad förskollärare eller lärare, ha en licentiat- eller doktorsexamen och ha arbetat fyra år och visat pedagogisk skicklighet.
• Mycket talar för att det instiftas ett karriärsteg mellan ”vanlig” legitimerad lärare och lektor.

Källa: Lärarnas Riksförbund

En tysk gymnasielärare med 15 år i yrket har i genomsnitt 78 procent större köpkraft än en svensk dito. I verkligheten är det inte ovanligt att tyska lärare tjänar mer än dubbelt så mycket som sina svenska kollegor.
Finska lärare når inte samma nivåer, men har fortfarande en högre snittlön än i Sverige. Dessutom har de en betydligt starkare löneutveckling.
Även i förhållande till lärare i jämförbara länder utanför Europa har svenska högstadie- och gymnasielärare i allmänhet låga löner.

Enligt Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid Saco, är en förklaring till de relativt låga svenska lärarlönerna att akademiker i Sverige i allmänhet tjänar sämre än sina utländska kollegor.
– Tillsammans med Norge är vi nog det land i den rikaste delen av världen som har de mest sammanpressade lönerna, men även i jämförelse med akademikergrupper i Sverige har i synnerhet gymnasielärarna haft en direkt rälig löneresa. De tio procent bäst betalda gymnasielärarna tjänar cirka 33 000 kronor i månaden, vilket i de flesta andra akademikeryrken framstår som direkt larvigt.

Gunnar Wetterberg nämner tre orsaker till att de svenska gymnasielärarna halkat efter lönemässigt:
• Utbudet. På 1970-talet ökade antalet akademiker kraftigt. Många av dem sökte sig till läraryrket med resultat att det blev ökad konkurrens om jobben, vilket alltid är bra för arbetsgivarna. De behöver då inte betala så höga löner för att få folk.
• Lärarkonflikterna 1966 och 1971 var på kort sikt lyckosamma för lärarna lönemässigt. Dessvärre tyckte motparten att lärarna fått tillräckliga löneökningar och höll tillbaka lönerna under ett antal avtalsrörelser därefter.
• Svag lönespridning. Det finns ett starkt samband mellan lönespridningen inom ett yrke och lönenivån. Lönespridningen inom lärarkåren är liten, vilket brukar leda till låga löner.

Gunnar Wetterberg:
– Ska man på en gång lyfta alla i en stor grupp med sammanpressade löner blir det dyrt. Om man i stället ökar lönespridningen och låter dem som är riktigt duktiga springa ifrån kommer så småningom de andra efter. Duktiga lärare borde ganska snart komma upp i månadslöner på 45 000–50 000 kronor, säger Gunnar Wetterberg.

Han efterfrågar en större lönekonkurrens mellan skolor.
– Rektorer borde i betydligt större utsträckning använda högre lön som ett medel att locka till sig duktiga lärare. Det finns på många håll ett slags inställning som går ut på att en lärare ska stanna på samma skola under många år, ibland under hela livet.

Krävs det en bristsituation för att det ska hända något med lärarlönerna?
– Det vore väldigt tragiskt.

Tyska lärare toppar löneligan

OBS! Siffrona i tabellen är uppgivna i US-dollar och avser köpkraftsjusterade årslöner.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons