Annons
Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin

Teckning utvecklar vårt tänkande

Publicerad 17 november 2011

Genom att öva seendet med att teckna aktiveras den högra hjärnhalvan. Det hjälper hjärnan att ta in information och förbättra minne och koncentrationsförmåga. Genom att teckna ökar också vårt självförtroende och tilliten till den egna skaparförmågan, menar konstnären Birgitta Watz. En egenskap som är högt eftertraktad i dagens karriärinriktade samhälle.

Fakta

Estetiska ämnen inte längre obligatoriska

Fram till och med vårterminen 2011 fanns ett nationellt kärnämne inom alla program som hette estetisk verksamhet 50 p. Ämnet kunde inriktas mot olika estetiska områden som bild, dans, musik, formgivning eller teater. I Gy11 från hösten 2011 är de estetiska ämnena inom de nationella programmen inte obligatoriska förutom på det estetiska programmet.

En nytänkande problemlösare. Näringslivet skriker efter människor som vågar prova det annorlunda, som inte gör som alla andra. Ordet entreprenör tycks ha gått från trendigt till en självklarhet i företagarnas jobbannonser. I uppslagsverken beskrivs entreprenören som en ”företagsam person som skapar nytt användarvärde”. Den som får jobbet är alltså den som vågar tänka ”outside the box”, den som är kreativ.

Förmågan att inte låsa fast vår hjärna vid vad vi anser vara realistiska föreställningar är stark när vi är små. Barn som får ett papper och en krita i handen kan måla upp sin fantasi, utan förbehåll. Det spelar ingen roll om solen är en perfekt cirkel eller om pappas huvud hamnat på fötterna. Det viktiga finns med; det oviktiga sållas bort. Inget är rätt eller fel. Kreativiteten är de facto.
 
Men barnet blir äldre, den analytiska förmågan kopplas på. Barnet får uppgiften att rita av verkligheten, men det blir inte som den vill. Känslan av misslyckande sätter in, låsningen närmar sig. Kreativiteten glider allt längre bort.
– Vi vuxna har ansvaret för att bevara och uppmuntra skaparglädjen hos barn. Men ofta är det i stället vuxna som är problemet. Man vill lära barnet att rita blommor så att det blir bra på det, men det är inte vad det handlar om. Det handlar om processen man går igenom, från observation, till hjärna, till hand och vägen tillbaka, säger Rolando Perez, bildlärare på Kulturskolan i Södertälje.
 
Teckning gör att vi ser sådant vår hjärna annars skulle sålla bort. Genom att iaktta världen med en sådan noggrannhet att både detaljer och atmosfär kan tecknas på pappret, öppnas våra sinnen och varseblivelse förmågan ökar. Eftersom det finns så många olika sätt att se på och känna vår omgivning, lär vi oss att inte begränsa vår föreställning om vad som är rimligt. Detta menar konstnären Birgitta Watz, med många års erfarenhet av att använda teckning i undervisningen av både konststuderande och andra studenter.
– Teckning handlar om att utveckla sitt tänkande, att se mer. Det är inte meningen att alla ska bli konstnärer, men det tecknandet ger är nödvändigt för alla yrkeskategorier, säger hon.
 
Genom att uppmuntra, inte förminska, barns skaparglädje och förmåga att fantisera fritt utvecklas deras kreativitet. Det anser Rolando Perez som undervisar barn och unga i åldrarna 8–20 år. En kreativ hjärna kan ofta lösa problem och se utanför rådande normer, det vill säga, den kan skapa nytt användarvärde – entreprenörens epitet, men trots att kreativitet numera efterfrågas från alla håll, får den mindre och mindre plats i skolan.
– Trycket på eleverna är högt i dag. De jagar sina betyg och strävar så mycket efter att göra ”rätt”. Men gör man hela tiden ”rätt” får man inte erfarenheten av att driva den egna processen, som är att jobba konstnärligt. Denna ovärderliga erfarenhet man får av att äga sin tid, få jobba fritt, kanske misslyckas, reflektera över resultatet, är en metakunskap som inte går att mäta. Den behövs i skolan, bland annat för att förbereda eleverna på att det i den värld de kommer ut i, inte bara finns ett rätt, säger Lena Strand, bildlärare på Wendela Hebbegymnasiet i Södertälje.
 
De är alla tre eniga om att det är dags att sluta särskilja skolans ämnen. I stället behöver broar byggas som gör att ämnena arbetar tillsammans, vilket redan pågår i många skolar.
– Alla ämnen kan och behöver genomsyras av kreativitet och lust. Vi får inte låsa kreativiteten kring konstnärliga ämnen, utan använda oss av skapandet inom alla områden. Skolan har fokuserat alldeles för mycket på de egna ämneskunskapsområdena. Vi bildlärare skulle kunna bjuda in och involvera andra ämneslärare i ett gemensamt arbete, där ämneskunskaperna kan utvecklas i kreativa projekt. Vi skulle kunna hålla på med geometri i bildundervisningen säger Lena Strand.
 
De menar även att ska en skola kunna bli mer kreativ, måste rädslan för att bryta mot normer försvinna.
– Kreativitet kan inte normaliseras. Det kaotiska behövs för att något ska kunna uppnås, och i dag är problemet att det är svårt för skolan att arbeta på ett sådant sätt. Skolan ska inte vara ”flummig” utan konkretisera reflektionen kring erfarenheter i till exempel bildämnet, säger Rolando Perez.
– Kunskap konstrueras i självständighet. Jag tycker att vi ska lära eleverna att vara självständigt tänkande människor och då är kreativa processer viktiga, säger Lena Strand.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons