Annons
Foto: Kalle Assbring

Tolv skolministrar på tjugo år

Publicerad 28 juni 2012

Han varvar Björklund med prinsessan Estelle. Bengt Hansell är specialreporter på radions Eko-redaktion och större del av hans tid ägnar han skolan sedan början av 1990-talet. 

Tolv skol– och utbildningsministrar har han hunnit med så här långt. Men han vill inte sätta betyg på dem och betonar att han är journalist och jobbar för public service. Men vissa kommentarer om skolpolitiker inom både opposition och alliansen undslipper ändå Bengt Hansell:

– Ibrahim Baylan är humoristisk, Jan Björklund pedagogisk men inte alltid så himla påläst och Thomas Östros en spelevink som är bra på att glida.

Om du skulle jämföra statsrådens engagemang?

– Starkast engagemang och drivkraft att förändra har Jan Björklund som också gjort mest, även om vi ännu inte vet vad av det som är bra och dåliga saker. Socialdemokraterna putsade mest på ytan de senaste åren de satt vid makten.

Med sin långa erfarenhet kan han onekligen reflektera. Till exempel kring hur märkliga vändningar politiken får ibland, som att det socialdemokratiska förslaget till ny skollag – gjord efter en utredning tillsatt av Ingegerd Wärnersson, lagd på is av Östros och sedan körd i väggen av Baylan – utgör grunden för den skollag som alliansen drivit igenom med Björklunds mantra om ordning och reda. Med en del förändringar förstås.

Han kan också recensera skollagen:

– Det är bra att eleverna har rätt att få det stöd de behöver för att klara sig. Det betyder i förlängningen att varje IG som någon elev får är ett fall då kommunen brutit mot skollagen. Det här kommer vi att bevaka framöver.

Han återkommer till eleverna hela tiden under vårt samtal och det är ingen tvekan om var hans engagemang är störst:

– Elevernas rättigheter är viktigast i vårt uppdrag som radiojournalister i public service.

– Nyheter kommer hela tiden samtidigt kan jag som specialreporter också följa händelser lite närmare. Det var till exempel en elev i Grums, Johanna Rosenqvist, som blev mobbad i skolan, lät en advokat driva ett civilmål som hon vann. Sen ändrade hovrätten domen och målet överklagades till Högsta Domstolen. Hon förlorade målet men HD slog fast den viktiga principen om elevers rätt till ersättning och fallet gav upphov till en ny lag 2006 som ger elever rätt till skadestånd.

Han berättar med glöd och engagemang:

– Det var då jag insåg att skolfrågorna verkligen inte bara handlar om byråkrati och organisation utan även om blod och hjärta. Det här fallet visade faktiskt också att lärare har lätt att skylla på eleverna.

Bengt Hansell gillar att ha möjlighet att sätta sig in i större ämnen och även återkomma till saker han brinner för:

– Jag kommer till exempel att fortsätta bevaka det djupt bekymmersamma ur rättssäkerhets synpunkt att eleverna inte får överklaga betyg. Vi måste kunna överklaga myndighetsutövning och även elever måste ha den rättigheten. Det är särskilt viktigt med tanke på de allvarliga brister som råder vid betygssättning enligt flera utredningar, plus att lärarna själva tycker att de fått för lite stöd kring detta.

Han tror inte heller att det skulle öka byråkratin eftersom han menar att lärare ändå måste dokumentera elevernas kunskaper för att kunna sätta rättvisa betyg.

Vilken bild har du av svensk skola av idag?

– Jag skriver inte riktigt under på en skola i kris. Vissa skolor har verkligen stora problem men inte alla. De flesta eleverna har det nog ganska bra.

Allt han gör ska komprimeras till korta radioinslag, 1 minut 10 sekunder alternativt det längre formatet, 1 minut 50 sekunder.

– Webben är bra för där kan vi ge lite mer och även lägga ut oklippta intervjuer.

Sedan två år är Bengt Hansell även en hängiven twittrare och har uppemot 2 500 som följer honom.

– Jag vet att många både lärare och rektorer också följer twitter. Det häftigaste exemplet jag har på det är när jag följde en intensiv skoldebatt i riksdagen, twittrade vad de sa och började få svar och synpunkter från lärare på twitter. Och så hakade några av riksdagsledamöterna också på, som även de var inne på twitter. Det blev som två parallella debatter och otroligt roligt.

När Baylan nyligen anmälde Björklund till KU i frågan om instruktionerna för den nya betygsskalan fick Bengt Hansell flera kommentarer från lärare på twitter.

– Det hade jag nytta av i inslaget och jag hade aldrig hunnit ut för att få dem annars.

Strax innan du började bevaka skolfrågorna infördes kommunaliseringen.

Varför tror du det är så svårt att utvärdera den?

– Alldeles för politiskt känsligt. Samtidigt är det så många som nu ropar efter förstatligande som något som löser allt. Men det är svårt att förstå hur det ska gå till eller varför det skulle bli bättre.

Karriären som journalist började nära hemorten, Bålsta, nämligen på EnköpingsPosten. Med en liten omväg via Sveriges Television hamnade han så 1985 på Eko-redaktionen, som firar 75 års jubileum i år och som fortfarande sätter något av standarden för nyhetsvärderingen på svenska redaktioner.

Var ligger egentligen makten i skolan?

– Hos läraren i klassrummet. Men visst har politiker också makt, framförallt kanske i kommunerna eftersom de styr över ekonomin och hur professionellt skolorna sköts.

Så följer ett resonemang om medias makt. Om bra journalistik och motsatsen som han kallar ”distraherande makt”:

– Det blir listor på skolorna utifrån betygen. Men det säger inte mycket och är en förenkling. Det är viktigt att problematisera och sätta saker i ett perspektiv, säger Hansell, som menar att han kan försöka bidra med det eftersom han bevakat skolfrågor så länge.

 

Mer om Bengt Hansell

Ålder: 62
Familj: ja inklusive ett skolbarn och ett som just tog studenten.
Gör: Specialreporter på Eko–redaktionen på Sveriges Radio.
Bevakningsområden: Skolan och hovet.
Skriver: på twitter: @BengtHansell
Skriver även: musik och har försökt få med något till Melodifestivalen. Det har gått sådär men han ger sig inte.
Spelar: soul och blues i bandet Whatever.
Intervjuade skol- och utbildningsministrar: Beatrice Ask, Ylva Johansson, Ingegrd Wärnersson, Lena Hallengren, Ibrahim Baylan, Lars Leijonborg, Nyamko Sabuni, Per Unckel, Thomas Östros, Leif Pagrotsky, Lars Leijonborg, Jan Björklund,
Intervjuknep: Vara påläst, intresserad och ärligt nyfiken på vad intervjupersonen har att säga. Lyssna. Fråga varför och hur då, ända tills du begriper.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons