Annons
Foto: Thord Nilsson

Tornedalen - bäst i klassen

Publicerad 8 oktober 2012

Likvärdigheten blir sämre. Kunskapsklyftorna växer. Föräldrarnas bakgrund spelar allt större roll för hur eleverna klarar sig i skolan. 

Dystra fakta – men inte överallt. I Tornedalen lyckas skolan fortfarande med det kompensatoriska upp­draget. Skolvärlden åkte till Pajala och Övertorneå för att ta reda på varför.
– A och O är att ha bra, välutbildade lärare som tror på alla elever, oavsett bakgrund, säger Övertorneås skolchef Maarit Enbuske.

Älven löper som ett pärlband genom det bördiga Tornedalen. En farled, födkrok – och sista utpost till Finland. Här har tornedalsfinska, meänkieli, traditionellt varit modersmålet och ända till 1809 var det ett och samma land på ömse sidor om Torne älv.

– Rent historiskt har skolan varit en väg till ett annat liv. Vi i Tornedalen har varit fattiga småbrukare och skogsarbetare och enda sättet att förändra sitt liv har varit genom att skaffa sig en utbildning. Skolan har haft hög status och det är viktigt att hålla kvar vid det, säger Ingegerd Mäki, rektor på Centralskolan i Pajala.

Hon är glad när hon hastar in i sammanträdesrummet i kommunhuset. Skolavslutningen står för dörren och hon har nyss undertecknat en niondeklassares slutbetyg. MVG i alla ämnen.

är Lärarnas Riksförbund i en rapport tidigare i år granskade hur väl de svenska skolkommunerna klarar det kompensatoriska uppdraget skiljde sig tre topprankade kommuner från mängden: Pajala, Övertorneå och Sotenäs i Bohuslän. Här har endast 15–20 procent av föräldrarna eftergymnasial utbildning om två år eller längre – samtidigt som deras barn gör väl ifrån sig i klassrummen.

På pappret ser förutsättningarna för en skola i toppklass inte ut att vara de bästa. Avstånden är enorma: Pajala kommun sträcker sig på en yta som från Sandviken ner till Katrineholm. Befolkningen har mer än halverats, från över 15 000 på 1950-talet till dagens knappa 6 300. Den dyraste skolskjutsen kostar en halv miljon kronor om året – för en enda elev, som åker 18 mil taxi varje dag från hemmet till skolan och tillbaka.

Kommunpolitiker har tvingats lägga ner byskolor när elevunderlaget blivit för litet. Ändå finns det i dag en fristående och sex kommunala grundskolor på lite mer än 600 elever. Pajala har sparat på ledarskapet för att kunna behålla små elevgrupper och en hög lärartäthet och är en av de kommuner i landet som har högst undervisningskostnad per elev.

– Vi har bra resurser i skolan, men det finns en smärtgräns för hur små skolorna kan vara och det ändå går att upprätthålla en bra kvalitet, säger Ingegerd Mäki.

Hon och alla andra skolledare, politiker och lärare vi talar med under vår resa i Tornedalen, vittnar om lärarnas stora betydelse för att klara det kompensatoriska uppdraget. Lärarkåren i Pajala och Övertorneå är välutbildad, nästintill alla har pedagogisk högskoleexamen.

– Vi har kompetenta pedagoger. En lärare som behärskar sitt ämne, har en bra relation med eleverna och är en ledare i klassrummet – den lyckas, säger Ingegerd Mäki.

Samtliga vi träffar tar också upp förväntningar som en nyckelfaktor för en framgångsrik skola. I Tornedalen är förväntningarna på eleverna höga, från alla håll. Föräldrar, lärare och skolpolitiker vill att bygdens barn ska göra väl ifrån sig. Om de kommer från ett hem med eller utan studietradition spelar ingen roll, menar Britta Tervaniemi, gymnasielärare på Laestadiusskolan och vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden (V).

Hon jobbade länge som kontorist och utbildade sig till lärare ”på äldre dagar”, som hon själv säger. Hennes dotter studerar till läkare, och varje år ser Britta Tervaniemi exempel på liknande akademiska klassresor bland tidigare elever.

– I skolan är alla lika mycket värda, oavsett bakgrund. Vi har samma förväntningar på yrkeseleverna som på eleverna på de teoretiska programmen, säger hon och fortsätter:

– Det här har länge varit en utflyttningsort och ungdomarna vet att de måste klara skolan om de ska kunna konkurrera om de jobb som finns. LKAB lockar med välbetalda jobb i gruvan, men då måste du ha godkända betyg. Det känner också killarna till.

– Det går inte att komma in i klassrummet och tänka ”här blir det IG på hela gänget”. Vi tror på eleverna, ingen försvinner i mängden, säger Inga Savilahti Häggbo med eftertryck och berättar stolt att 75 procent av eleverna på yrkesprogrammen på gymnasiet i Övertorneå valt att läsa engelska B – och klarar det.

Inga återvände till hemkommunen Övertorneå efter studier i Umeå. Ett år skulle hon stanna, bara för att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Det var 1984 – och hon är fortfarande kvar.

– Vi har så roligt med varandra. Arbetsmiljön är trevlig, atmosfären är tillåtande och det spiller över på eleverna.

– Dessutom har framtidstron i Tornedalen blivit större, med de nya gruvetableringarna har det blivit rena Klondikestämningen och ungdomarna ser att det finns en chans att bo kvar och tjäna pengar.

Inga Savilahti Häggbo jobbar heltid och undervisar i svenska och engelska på Gränsälvsgymnasiet och är dessutom politiskt aktiv, med en post som vice kommunalråd.

– Jag kan tänka mig att läraryrket har lägre status i storstäderna. Här var lärare, präst eller sjuksköterska länge det finaste man kunde bli. Kanske lever något av det kvar, funderar hon.

Samtidigt: lärarna i Övertorneå ställs inför samma problem som på alla andra håll i landet, konstaterar Maria Carlsson, lärare i idrott och matematik och kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

– Ny läroplan, ny skollag, nytt betygssystem… Det är samma klagomål här, på arbetsbelastningen och på lönen. Men sett i ett större perspektiv har vi det nog riktigt bra. Det är små enheter och alla känner alla, säger hon och tillägger att det är få problem med stök i klassrummet.

Både Pajala och Övertorneå har varsin friskola, men det fria skolvalet är betydligt mindre omdiskuterat i glesbygdskommunerna än i storstäderna. Majoriteten av eleverna går på den skola som ligger närmast.

– Det fria skolvalet är ingen stor faktor. Det är inte så att det bara blir högpresterande elever på en skola, här blandas det och vi har hela spektrat i varje klass, säger Maria Carlsson.

Sedan åratal tillbaka förekommer ett informellt skolutbyte med Finland. I Övertorneå väljer varje år ett antal elever i grundskolan att ta skolskjutsen över gränsen, till finska Ylitornio. Förra läsåret gjorde nio finska barn motsatt resa och gick i skolan i Övertorneå.

Finland är bara några hundra meter bort för Övertorneåborna. Gårdarna som skymtar på andra sidan älven tillhör ett annat land, men gränsen utgör ingen barriär. Nästan alla har släkt i Finland och speciellt de äldre generationerna växlar obehindrat mellan svenska och finska.

– Det kan ha att göra med de finska influenserna att folk här i allmänhet tycker att skolan är viktig och att man ska utbilda sig. De finska föräldrarna ställer högre krav på skolan, säger Maarit Enbuske, skolchef i Övertorneå sedan 2010.

Hon är själv uppväxt i finska Tornedalen, har gått lärarutbildningen i Sverige och undervisat i båda länderna.

Ett av hennes första beslut som skolchef var att ersätta elevassistenterna med specialpedagoger. Eleverna med störst utmaningar måste ha välutbildade vuxna vid sin sida, motiverar hon.

– Vi har en förhållandevis stor pott resurser att fördela efter de behov som finns. På högstadiet finns till exempel en lärare som fungerar som fri resurs, han är där det behövs.

– Jag skulle ljuga om jag sa att det inte fanns utmaningar i skolan här, det gör det varje dag. Vi jobbar hårt med matten, där har vi lägre resultat jämfört med andra ämnen, men skolan i Övertorneå är väldigt bra, säger Maarit Enbuske.

År 2020 spår SCB att det kommer saknas 43 000 lärare i Sverige. Pajala och Övertorneå har många 50-talister i lärarkåren och hur de ska ersättas när de går i pension är en öppen fråga.

På sitt skrivbord på Centralskolan i Övertorneå har rektor Hans Söderberg en bunt ansökningar liggande.

De senaste åren har Övertorneå tagit emot kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn och det behövs fler lärare i svenska som andraspråk. Till Söderbergs glädje finns det den här gången sökande med rätt behörighet.

– Men det kommer att bli en bristvara framöver. Även om nästan alla våra lärare i dag är behöriga är det inte säkert att de jobbar med just de ämnen de är behöriga i, säger han.

Nästan alla som visat intresse för de nya SVA-tjänsterna har koppling till Tornedalen, eller åtminstone Norrbotten. De flesta som undervisar på skolorna är ”ortens folk”, säger Hans Söderberg.

– Personalomsättningen är låg och skolmiljön lugn. Kommunpolitikerna är inte snåla med skolan, utan vi har hyfsat med resurser.

Vad kan andra kommuner lära av skolan i Övertorneå?

– Det finns inget hemligt recept. En kombination av bra lärare, kontinuitet och goda resurser. Det är nog inte svårare än så.

 

Skolan ska kompensera

• En elevs bakgrund och förutsättningar från hemmet ska i så stor utsträckning som möjligt kompenseras av skolan. Det har varit tydligt formulerat ända sedan den svenska grundskolan inrättades för 50 år sedan. I maj publicerade Lärarnas Riksförbund en uppmärksammad undersökning, som visar att skolan lyckas allt sämre med detta uppdrag.

• Mellan 1999 och 2011 har skillnaderna mellan de starkaste och svagaste eleverna ökat med 30 procent. Eleverna från hemmen med lägst utbildningsbakgrund klarar sig sämst i skolan.

• De kommuner som lyckas bäst med både svagpresterande och högpresterande elever är, enligt LR:s rapport: Danderyd, Övertorneå, Lidingö, Sollentuna, Nacka, Lomma, Pajala och Täby. Sämst är Lessebo, Mellerud, Hällefors, Orsa, Degerfors, Finspång, Älvkarleby och Boxholm.

Fakta om kommunerna

Övertorneå

Invånare: Ca 4 800.
Yta: 2 381 kvadratkilometer.
Utbildningsnivå: Av invånarna mellan 25-64 år har 12,8 procent en eftergymnasial utbildning på minst tre år (riket: 23,1 procent).
Undervisningskostnad/elev: 44 900 kronor. Riket: 41 900 kronor (gäller år 2008).
Behöriga lärare: År 2011 hade 97 procent av lärarna inom grundskolan pedagogisk högskoleexamen (riket: 87 procent).
Lärare/100 elever: 10,1 i grundskolan (riket: 8,3) för 2011.
Studieresultat: Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för läsåret 2010/11: 220,0 (riket: 210,6). Andel elever i årskurs som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen: 17,1 procent (riket: 22,7 procent).

Pajala

Invånare: Ca 6 250.
Yta: 7 917 kvadratkilometer.
Utbildningsnivå: Av invånarna mellan 25-64 år har 12,1 procent en eftergymnasial utbildning på minst tre år (riket: 23,1 procent).
Undervisningskostnad/elev: 55 500 kronor. Riket: 41 900 kronor (gäller år 2008).
Behöriga lärare: År 2011 hade 97 procent av lärarna inom grundskolan pedagogisk högskoleexamen (riket: 87 procent).
Lärare/100 elever: 9,6 i grundskolan (riket: 8,3) för 2011.
Studieresultat: Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för läsåret 2010/11: 240,3 (riket: 210,6). Andel elever i årskurs 9 som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen: 12,2 procent (riket: 22,7 procent).

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons