Annons
Foto: Peter Rutherhagen

Trygg i mötet med eleverna

Publicerad 2 september 2014

Fakta

Tanjas och Elnaz tipsar

Elnaz tips till nya lärare

  • Man måste ställa många frågor – våga göra det. Jag hoppas att alla har lika många hjälpsamma kollegor omkring sig som jag har haft.
  • Askultera på mer erfarna kollegors lektioner – då kan du ta del av deras ledarskap och undervisningsstil och se vad som passar dig själv.
  • Det är viktigt att man redan innan första lektionen känner stöd från sina kollegor så att man inte känner sig ensam.

Tanjas tips till mentorn

  • Ta reda på var den nya läraren befinner sig – alla behöver inte stöttning med samma saker.
  • Personkemin är viktig. Om det inte fungerar så borde det vara rektorns roll att utse en annan mentor.

Relaterat

Som en trygg punkt i en omtumlande första tid i yrket. Så beskriver den nya läraren Elnaz Moradi sin mentor och det stöd hon fått från henne. Men det är ett ömsesidigt utbyte där mentorn också har mycket att vinna. 

Jag såg nog Elnaz som en kollega redan från första början, men nu finns det inga tvivel. Hon är verkligen inte ”den nya läraren” längre, så min mentorsroll har jag släppt helt och hållet, säger Tanja Kurvinen som är lärare på Stora Sätraskolan i Gävle. 

Hit till denna 6–9-skola i utkanten av orten kom Elnaz Moradi för snart två år sedan. Då var hon precis färdig med sin lärarutbildning och fick en tjänst med undervisning i svenska, engelska och svenska som andraspråk.

Tanja Kurvinen som undervisar i samma ämnen blev tillfrågad om att ta rollen som hennes mentor.

– För mig var introduktionen jätteviktig, berättar Elnaz Moradi. Jag tyckte att det var så himla mycket i början. Det handlar ju inte bara om att undervisa utan även om att lära känna elever och kollegor, förstå hur organisationen fungerar och allt från betygssättning till utvecklingssamtal. Det är verkligen hundra saker att ha koll på samtidigt.

– Och alla papper och blanketter tyckte du var jobbiga, lägger Tanja Kurvinen till.

Elnaz Moradi beskriver känslan av att inte riktigt ha koll på läget och där blev stöttningen från mentorn jätteviktig. 

– I det här yrket är ju alla uppe i sitt, alla har mycket, så därför var det väldigt skönt att veta att det fanns en utsedd person som jag liksom hade rätt att alltid vända mig till, säger hon.

Tanja Kurvinen fyller i:

– Jag inser ju hur värdefullt det hade varit om jag själv fått en bra introduktion när jag var ny. De flesta kommer nog in i läraryrket med tiden, men jag tror att det går mycket snabbare att bli en bra lärare på det här sättet. Elnaz får mycket gratis jämfört med när jag var ny och det tog mig mycket längre tid att komma dit Elnaz är nu.

Under introduktionsåret hade de sina arbetsplatser bredvid varandra och varannan vecka hade de tid avsatt för mentorsmöte. Ofta blev det långa samtal där de tillsammans reflekte-
rade över aktuella undervisningsfrågor.

Kommunen erbjöd en mentorsutbildning och nätverk med andra mentorer där Tanja Kurvinen fick lite tips och vägledning kring hur introduktionen kunde läggas upp. Hon säger att det är bra att börja i ett årshjul och lägga upp en planering utifrån det som händer på den aktuella skolan under ett läsår.

– Vi har haft gemensamma planeringar och lektioner och jag tror att Elnaz tyckte att det var bra att jag var med och styrde upp ett par arbetsområden i början, säger Tanja Kurvinen. 

– Jag tycker nog att det bästa var att vi träffades regelbundet eftersom vi då kunde ta upp det som var aktuellt. Om jag skulle hålla i ett utvecklingssamtal så satte vi oss ner innan och gick igenom vad jag skulle tänka på. Hur gör man när en tolk är med till exempel. En månad senare var det något annat, svarar Elnaz Moradi.

De besökte också varandras klassrum. Elnaz Moradis tjänst var sådan att hon ofta hade mindre grupper, men hennes mentor tyckte att hon under introduktionsåret också måste få erfarenhet av att leda stora klasser. Därför undervisade Elnaz Moradi ibland kollegans grupper, med kollegan i bakgrunden. Efteråt diskuterade de lektionen.

 – Man vill ju veta! För mig var det jätteviktigt att få höra hur jag uppfattas i klassrummet, säger Elnaz Moradi.

Ledarskap var ett av de ämnen som de fick skäl att diskutera. Elnaz Moradi berättar att det inte var helt enkelt i början. Det fanns elever som ville testa henne eftersom hon var ny, och dessutom ung, lärare.

– Ja, ledarskap har jag nog kommit med mycket tips om. Jag är väldigt noga med att det ska vara lugn och ro och arbetsro innan man går vidare med kunskapsinlärning, säger hennes före
detta mentor och tillägger att hon nu skulle anförtro vilken grupp som helst till Elnaz.

Elnaz Moradi säger att det också var viktigt att få diskutera vilka uppgifter man kan säga nej till, eftersom läraryrket är ett jobb där man kan göra precis hur mycket som helst.

– Vi jobbar med människor och det är inte så tydligt när läraransvaret slutar. Där har det varit extra viktigt med råd om när jag kan säga stopp, det där tillhör inte mitt jobb.

Under samtalet återkommer de till att deras samarbete gynnat dem båda. Ofta blev deras möten långa, livliga samtal.

För Tanja Kurvinen blev det ett tillfälle att reflektera över sitt eget sätt att arbeta.

– Man är aldrig fullärd som lärare så mentorsuppdraget har nog gett mig minst lika mycket. Eftermiddagarna när vi har suttit och pratat, då snurrade mina tankar och reflektioner, tänk om det vore så här eller så här, vad tänker du? Jag har också fått snappa upp nya saker från utbildningen. 

– Man vill ju inte känna sig som en belastning för mentorn, säger Elnaz Moradi. Därför kändes det väldigt bra att Tanja verkligen var intresserad av det vi pratade om. Då blev jag trygg i att vända mig till hennes så fort det var något.

Har läraryrket blivit som du tänkt dig, Elnaz?

– Jag visste inte att det skulle vara så mycket runt omkring. Jag trodde nog att jag bara skulle kunna gå in i klassrummet och undervisa och hade nog inte riktigt tänkt på att jag också måste förhålla mig till hur eleverna mår och vad som händer i deras liv och hela tiden utgå ifrån det. Det var jättesvårt i början, men samtidigt är det ju det som är så fascinerande med yrket. Man kan aldrig förvänta sig att det ska vara på ett givet sätt. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Annons
Annons

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons