Annons
Foto: Rosie Alm

Upplands Väsby ser över skolverksamheten

Publicerad 28 april 2014

Relaterat

Upplands Väsbys kommunstyrelseordförande Per-Erik Kanström (M) är också oroad över elevernas resultatutveckling. Han är beredd att återinföra förberedelseklasser, ändra lokalersättningen och höja skolbudgeten – om det visar sig vara bäst för skolan i kommunens skolprojekt.

– Egentligen har vi haft alldeles för låga resultat under lång tid och sista året såg vi dessutom en dipp. Vi har försökt att arbeta med våra resultat och har släppt in fler aktörer för att få en mångfald och bättre kvalitet, men vi ser att det inte är tillräckligt. Därför tog jag initiativ till ett övergripande och blocköverskridande skolprojekt för både kommunala och fristående skolor. Målet är att få till eniga, långsiktiga skolbeslut i kommunstyrelsen, säger Per-Erik Kanström till Skolvärlden.

Vad är det ni inte gjort bra med tanke på att skolresultaten är så dåliga?

– Jag tror inte att det finns en orsak eller en problembeskrivning och jag tror heller inte det finns en mirakelmedicin som löser alla skolans problem. Därför har vi åtta nyckelområden i skolprojektet – allt från att se över ledarskapet och personalens utveckling till att analysera situationen för nyanlända och förutsättningarna vad gäller lokaler, ersättningsmodeller och budget.

Projektet ”Ett lärande Väsby” startade i höstas och ska pågå i tre år. Projektgrupperna ska göra en nulägesbeskrivning, analysera läget och komma med förändringsförslag.

När är ni nöjda med skolan i Upplands Väsby?

– Målsättningen med projektet är att alla elever ska vara godkända i alla ämnen och att alla elever ska ges möjlighet till ett maximalt lärande utifrån sin situation. Vi ska helt klart byta planhalva. Vårt första mål är att ta oss över rikssnittet för slutbetyg i nian.

När tror du det är rimligt?

– Projektet ska löpa i tre år för att få genomslag, men vi ska inte vänta med åtgärder i tre år. Samtidigt måste man signalera att det är långa ledtider i skolans värld. Om vi ser tydliga, positiva signaler för betygssnittet under projektperioden skulle jag vara väldigt nöjd, även om vi inte når slutmålet.

Anser du att ni lägger för lite pengar på skolan idag?

– Jag tror inte det, inte på grundskolan för där har vi tillfört resurser. Men om det visar sig att det är så utesluter jag absolut inte ytterligare satsningar på skolan. Ett delprojekt ska också titta resursfördelningen. Jag kan också säga att förskola och skola kommer att ha högsta prioritet i det budgetarbete vi nu kliver in i.

Socialdemokraterna har i en sammanställning kommit fram till att Upplands Väsbys anslag till skolan är lägre och halkar efter jämfört med andra kommuner i området. Varför ser det ut så?

– Våra grundskolekostnader ligger något under länssnittet. Det är möjligt att vi behöver ligga över det, men jag ser inga jätteskillnader och jag tror att det är mycket annat utöver resurser som påverkar resultaten. Jag tror också att det kanske behövs en större viktning mellan skolorna i kommunen beroende på socioekonomi, behov av särskilt stöd och så vidare.

Upplands Väsby har en ovanligt hög andel friskolor, varför är det så?

– Det har inte varit ett självändamål att ha mycket friskolor, men vi har velat ha mycket mångfald och stor valfrihet. Vår idé har varit att det på sikt stärker kvalitetsarbetet i kommunen, men den effekten har vi ännu inte sett och därför omfattar vårt övergripande skolprojekt även friskolor.

Flera rektorer upplever att er uppdelning i utbildningsnämnden, kundvalskontoret och Väsby välfärd gör att ansvarsfrågan blir otydlig. Känner du igen kritiken?

– Jag känner igen den. Å sidan hör jag från kollegor att det är knepigt med skolan oavsett organisationsmodell. Det är ett statligt uppdrag med en statlig inspektion, kommunen finansierar och det finns också fristående huvudmän. Jag tror inte det finns något patentsvar på vilken som är den bästa organisationen, men om det skulle visa sig att vår organisation har gett upphov till det här läget så är jag beredd att se över den. Samtidigt tror jag att annat än kommunhusets organisation påverkar det som händer i klassrummet i större utsträckning.

Flera rektorer kritiserar också er nya lokalersättningsmodell som gagnar skolor med många elever per kvadratmeter. Skolor som är nybyggda eller har stora ytor som inte kan hyras ut drabbas av höga hyror som tär på budgeten. Vad säger du om effekterna av modellen?

– Vi har velat bygga en modell där skolorna har incitament att inte sätta sig på ytor i onödan, så att kommunens pengar går till det som är viktigt i skolan, som lärare. Det här har varit en utmaning för vissa skolor och vi kommer att utvärdera systemet i år. Det är också en del i skolprojektet eftersom jag har hört den här kritiken. Vi måste se över systemet och hitta en lösning där det finns incitament för att minska ner på onödiga lokaler samtidigt som det fungerar för alla olika skolor och utförare.

För att minska kostnaden stängde en skola av en gympasal, som sen stod tom i ett år, samtidigt som kommunen betalade hyran. Vad tycker du om det?

– Det är klart att det kan bli konstiga effekter i enskilda fall, men samtidigt är det första steget till att bli av med en lokalkostnad att lämna lokalen. Men vi är beredda att utvärdera alla delar inom skolan i Väsby – och lärarna, rektorerna och aktörerna som är med kommer att vara delaktiga och lämna in sina problembilder så att vi på ett tydligt sätt kan arbeta med dem.

Ett annat område som väcker kritik bland rektorer och lärare är nedläggningen av förberedelseklasser. Vad säger du om det?

– Bakgrunden var kraftig kritik från Skolinspektionen av vår verksamhet för nyanlända. Vi gjorde om den till ett system där eleverna snabbt går in i ordinarie skolverksamhet, men blev inte nöjda med det heller. Därför tog vi ett kompletterande beslut förra hösten om att utöka både resurser och möjlighet till undervisning för nyanlända, men vi är inte säkra på att det räcker och därför handlar ett av delprojekten i skolprojektet om nyanlända.

Väsby skolas rektor säger att det är svårt att bygga en långsiktig organisation för nyanlända eftersom ersättningen är anpassad efter antal elever och skolan aldrig vet hur många som kommer. Därför vill hon ha en grundersättning utöver eleversättningen, vad säger du om det?

– Om det är det som gör att du får en bra och högkvalitativ verksamhet så har jag absolut inget principiellt emot det.

Tror du att ni kommer att införa förberedelseklasser igen med tanke på den kritik som finns?

– Ja, utan att vara expert på området så tror jag att vi kommer att landa i en modell där vi mycket tydligare ser till varje individ. Vissa kommer att behöva gå förberedelseklass, kanske under en längre period, och vissa kommer relativt snabbt komma ut i den ordinarie skolverksamheten.

När skulle det vara möjligt att tidigast genomföra eventuella förändringar som kommer upp i skolprojektets analys?

– Som jag sa kommer vi att så fort vi är färdiga med analyserna genomföra åtgärder under de tre år som projektet pågår. Nu sätter alla delprojekten igång med full fart och projektgrupperna måste få en chans att göra sina tidplaner innan jag kan säga om det tar x eller y månader. Men vi förstår att de här frågorna är angelägna och därför ingår de i delprojekten.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons