Annons
Foto: Rosie Alm

Upplands Väsby ser över skolverksamheten

Publicerad 28 april 2014

Relaterat

Upplands Väsbys kommunstyrelseordförande Per-Erik Kanström (M) är också oroad över elevernas resultatutveckling. Han är beredd att återinföra förberedelseklasser, ändra lokalersättningen och höja skolbudgeten – om det visar sig vara bäst för skolan i kommunens skolprojekt.

– Egentligen har vi haft alldeles för låga resultat under lång tid och sista året såg vi dessutom en dipp. Vi har försökt att arbeta med våra resultat och har släppt in fler aktörer för att få en mångfald och bättre kvalitet, men vi ser att det inte är tillräckligt. Därför tog jag initiativ till ett övergripande och blocköverskridande skolprojekt för både kommunala och fristående skolor. Målet är att få till eniga, långsiktiga skolbeslut i kommunstyrelsen, säger Per-Erik Kanström till Skolvärlden.

Vad är det ni inte gjort bra med tanke på att skolresultaten är så dåliga?

– Jag tror inte att det finns en orsak eller en problembeskrivning och jag tror heller inte det finns en mirakelmedicin som löser alla skolans problem. Därför har vi åtta nyckelområden i skolprojektet – allt från att se över ledarskapet och personalens utveckling till att analysera situationen för nyanlända och förutsättningarna vad gäller lokaler, ersättningsmodeller och budget.

Projektet ”Ett lärande Väsby” startade i höstas och ska pågå i tre år. Projektgrupperna ska göra en nulägesbeskrivning, analysera läget och komma med förändringsförslag.

När är ni nöjda med skolan i Upplands Väsby?

– Målsättningen med projektet är att alla elever ska vara godkända i alla ämnen och att alla elever ska ges möjlighet till ett maximalt lärande utifrån sin situation. Vi ska helt klart byta planhalva. Vårt första mål är att ta oss över rikssnittet för slutbetyg i nian.

När tror du det är rimligt?

– Projektet ska löpa i tre år för att få genomslag, men vi ska inte vänta med åtgärder i tre år. Samtidigt måste man signalera att det är långa ledtider i skolans värld. Om vi ser tydliga, positiva signaler för betygssnittet under projektperioden skulle jag vara väldigt nöjd, även om vi inte når slutmålet.

Anser du att ni lägger för lite pengar på skolan idag?

– Jag tror inte det, inte på grundskolan för där har vi tillfört resurser. Men om det visar sig att det är så utesluter jag absolut inte ytterligare satsningar på skolan. Ett delprojekt ska också titta resursfördelningen. Jag kan också säga att förskola och skola kommer att ha högsta prioritet i det budgetarbete vi nu kliver in i.

Socialdemokraterna har i en sammanställning kommit fram till att Upplands Väsbys anslag till skolan är lägre och halkar efter jämfört med andra kommuner i området. Varför ser det ut så?

– Våra grundskolekostnader ligger något under länssnittet. Det är möjligt att vi behöver ligga över det, men jag ser inga jätteskillnader och jag tror att det är mycket annat utöver resurser som påverkar resultaten. Jag tror också att det kanske behövs en större viktning mellan skolorna i kommunen beroende på socioekonomi, behov av särskilt stöd och så vidare.

Upplands Väsby har en ovanligt hög andel friskolor, varför är det så?

– Det har inte varit ett självändamål att ha mycket friskolor, men vi har velat ha mycket mångfald och stor valfrihet. Vår idé har varit att det på sikt stärker kvalitetsarbetet i kommunen, men den effekten har vi ännu inte sett och därför omfattar vårt övergripande skolprojekt även friskolor.

Flera rektorer upplever att er uppdelning i utbildningsnämnden, kundvalskontoret och Väsby välfärd gör att ansvarsfrågan blir otydlig. Känner du igen kritiken?

– Jag känner igen den. Å sidan hör jag från kollegor att det är knepigt med skolan oavsett organisationsmodell. Det är ett statligt uppdrag med en statlig inspektion, kommunen finansierar och det finns också fristående huvudmän. Jag tror inte det finns något patentsvar på vilken som är den bästa organisationen, men om det skulle visa sig att vår organisation har gett upphov till det här läget så är jag beredd att se över den. Samtidigt tror jag att annat än kommunhusets organisation påverkar det som händer i klassrummet i större utsträckning.

Flera rektorer kritiserar också er nya lokalersättningsmodell som gagnar skolor med många elever per kvadratmeter. Skolor som är nybyggda eller har stora ytor som inte kan hyras ut drabbas av höga hyror som tär på budgeten. Vad säger du om effekterna av modellen?

– Vi har velat bygga en modell där skolorna har incitament att inte sätta sig på ytor i onödan, så att kommunens pengar går till det som är viktigt i skolan, som lärare. Det här har varit en utmaning för vissa skolor och vi kommer att utvärdera systemet i år. Det är också en del i skolprojektet eftersom jag har hört den här kritiken. Vi måste se över systemet och hitta en lösning där det finns incitament för att minska ner på onödiga lokaler samtidigt som det fungerar för alla olika skolor och utförare.

För att minska kostnaden stängde en skola av en gympasal, som sen stod tom i ett år, samtidigt som kommunen betalade hyran. Vad tycker du om det?

– Det är klart att det kan bli konstiga effekter i enskilda fall, men samtidigt är det första steget till att bli av med en lokalkostnad att lämna lokalen. Men vi är beredda att utvärdera alla delar inom skolan i Väsby – och lärarna, rektorerna och aktörerna som är med kommer att vara delaktiga och lämna in sina problembilder så att vi på ett tydligt sätt kan arbeta med dem.

Ett annat område som väcker kritik bland rektorer och lärare är nedläggningen av förberedelseklasser. Vad säger du om det?

– Bakgrunden var kraftig kritik från Skolinspektionen av vår verksamhet för nyanlända. Vi gjorde om den till ett system där eleverna snabbt går in i ordinarie skolverksamhet, men blev inte nöjda med det heller. Därför tog vi ett kompletterande beslut förra hösten om att utöka både resurser och möjlighet till undervisning för nyanlända, men vi är inte säkra på att det räcker och därför handlar ett av delprojekten i skolprojektet om nyanlända.

Väsby skolas rektor säger att det är svårt att bygga en långsiktig organisation för nyanlända eftersom ersättningen är anpassad efter antal elever och skolan aldrig vet hur många som kommer. Därför vill hon ha en grundersättning utöver eleversättningen, vad säger du om det?

– Om det är det som gör att du får en bra och högkvalitativ verksamhet så har jag absolut inget principiellt emot det.

Tror du att ni kommer att införa förberedelseklasser igen med tanke på den kritik som finns?

– Ja, utan att vara expert på området så tror jag att vi kommer att landa i en modell där vi mycket tydligare ser till varje individ. Vissa kommer att behöva gå förberedelseklass, kanske under en längre period, och vissa kommer relativt snabbt komma ut i den ordinarie skolverksamheten.

När skulle det vara möjligt att tidigast genomföra eventuella förändringar som kommer upp i skolprojektets analys?

– Som jag sa kommer vi att så fort vi är färdiga med analyserna genomföra åtgärder under de tre år som projektet pågår. Nu sätter alla delprojekten igång med full fart och projektgrupperna måste få en chans att göra sina tidplaner innan jag kan säga om det tar x eller y månader. Men vi förstår att de här frågorna är angelägna och därför ingår de i delprojekten.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons