Annons

Utmaning att rekrytera förstelärare

Publicerad 6 mars 2014

Södertälje lyfts fram som ett gott exempel när Skolverket, SKL och Friskolornas riksförbund samlar huvudmän för att ge stöd för rekrytering och urval av förstelärare. Kommunen satsar på fyra typer av försteläraruppdrag och hoppas att 45 000 kronor i månaden ska locka fler skickliga lärare till kommunen.

Relaterat

I Skolverkets utvärdering av karriärreformen visade det sig att en fjärdedel av regeringens förstelärartjänster aldrig tillsattes av huvudmännen. I år har karriärreformen dessutom skalats upp från dagens drygt 3000 förstelärare till 15 000 – och det ställer ännu större krav på huvudmännen att rekrytera och utforma de nya tjänsterna. Skolverket, SKL och Friskolornas riksförbund anordnar nu fem konferenser för att ge huvudmännen stöd och inspiration i arbetet. På onsdagen gick startskottet i Stockholm.

En av talarna var Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje, som berättade hur kommunen utformat förstelärartjänsterna.

Arbetet har utgått från fyra faktorer som ska höja elevernas resultat i kommunen – stärkt ledarskap i skolan och klassrummet, mer samarbete och kollegialt lärande, bättre resultatstyrning och en mer likvärdig undervisning med metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att skapa förtroende mellan förstelärare och övriga lärare. Först måste man mötas och diskutera sig fram till vad man ska utveckla tillsammans. Det här är en process som bygger på att alla deltar, tar ansvar och har förtroende för varandra. Då kan man utveckla hur mycket som helst, säger han.

Södertälje har utformat fyra modeller för förstelärare. Den första är utvecklingslärarna som arbetar halva tiden på sin skola och halva tiden på andra skolor med att utveckla lärares undervisning. Man testar nu även en typ av utvecklingslärare som utvecklar lärare på egna skolan på halvtid.

– Det är viktigt att utvecklingslärarna arbetar med kollegorna i klassrummet. Lärare är ensamma i sitt arbete och de behöver få syn på något annat. Det är ofta först då som man förstår att det går att göra bättre. Utvecklingslärarna har verkligen blivit en succé. Jag möter lärare som säger att de aldrig fått bättre kompetensutveckling och stöd, säger Peter Fredriksson.

Kommunen har också en typ av förstelärare som inte har någon reducerad undervisningstid, men däremot ansvar att leda samtal med ämneskollegorna varannan vecka. Syftet att utveckla och göra undervisningen i ämnet mer likvärdig på skolan.

– Varje samtal måste avslutas med någon form av beslut, att man prövar något, kanske någon metod eller redskap för att få ny erfarenhet att förhålla sig till, säger Peter Fredriksson.

Han har ansvar för alla förstelärare och möter dem i ett nätverk en gång i månaden för att utveckla och utvärdera arbetet.

Just nu rekryterar han en fjärde typ av förstelärare som ska placeras på de skolor som har störst behov där de ska få tid till att utveckla undervisningen.

– Vi söker framför allt en ganska stor grupp lärare som är duktiga på läs- och skrivutveckling och matematik i de tidiga åren. Vi tittar också på skolornas måluppfyllelse i andra ämnen både i grundskolan och gymnasiet, och ser vi att en skola har låg måluppfyllelse i till exempel NO så kan vi ju stärka upp med en förstelärare i NO som får i uppdrag att jobba med kollegorna.

Kommer ni att flytta lärare mellan skolor?

– Ja, det är möjligt. Lärare som vill bli förstelärare kan inte själv välja vilken skola de vill vara förstelärare på utan behöver vara på de skolor som har störst behov av lärarens kompetens.

Skolor med större utmaningar kommer att ha fler förstelärare medan andra skolor kanske inte har någon.

Målet är att anställa ett 70-tal förstelärare nästa läsår utöver dagens 45.

– Att rekrytera förstelärare är en omfattande process med flera intervjuomgångar och tester. Vi vill säkra att lärarna inte bara är skickliga i klassrummet utan också kan leda sina kollegor och prata om läraruppdraget. Nu har vi lagt till klassrumsobservationer och vi har fem kriterier för det goda ledarskapet i klassrummet.

Nästa vecka startar Södertälje en kampanj som ska locka skickliga lärare med hög lön.

– Vi inser ju att vi inte är den enda kommunen i Stockholmsområdet som behöver rekrytera duktiga förstelärare så vi måste skapa någon form av intresse redan i annonsen för att lärare ska tänka tanken att åka till Södertälje och jobba. Vi erbjuder en lön på 40 000-45 000 kronor för dem vi anställer nu. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons