Annons
Foto: Markus Marcetic

Våga gå i dialog med religioner

Publicerad 5 november 2014

Fakta

Läs mer

 

Föreningen Abrahams barn är religiöst och politiskt obunden och arbetar bland annat för att sprida och fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige. Här finns mer information om den så kallade IE-metoden (identifikation skapar empati): abrahamsbarn.se

Föreningen Lärare i religionskunskap har samlat pedagogiska resurser på nätet: flr.se/lankar.html

Lärarna Annelie Pettersson och Malin Steger har på sin hemsida Religionsfröknarna fakta, arbets-
uppgifter, bilder och övningar. Främst för gymnasieskolans religionskurser, men även användbart för högstadiet: religionsfroknarna.se

 

Självvärdering positivt enligt NIGEL FANCOURT

Den brittiske forskaren Nigel Fancourt visar i sin avhandling att reflexiv självvärdering i religion utvecklar elevernas kognitiva kunskaper, attityder och värderingar i förhållande till andra religioner.

Självvärderingen fungerar också som en motivationsskapande faktor i undervisningen, enligt Fancourts studie ”Self-assessment in religious education”.

Källa: Skolverket.

Relaterat

Majoriteten av befolkningen anser sig vara icke-religiös, samtidigt som intresset för andlighet växer och det finns en mångfald av trossamfund.
​Hur påverkar religionens förändrade roll i vårt samhälle religionsundervisningen i skolan? Ämnet är högaktuellt och föremål för två nya studier – som forskarna hoppas ska ge bättre metoder för att motivera eleverna.

När Skolinspektionen för ett par år sedan granskade religionskunskapen på gymnasiet visade det sig att det finns områden där undervisningen behöver förbättras, bland annat gällande vilken roll religioner och livsåskådningar har i Sverige och omvärlden i dag. När det blir för mycket fokus på faktaförmedling om världsreligionerna och för lite utrymme för eleverna att reflektera och analysera religionens samtida betydelse, riskerar motivationen att dala. Det är i ointresserade elevgrupper med negativa förväntningar på ämnet som antisemitiska och islamofobiska värderingar är över-
representerade.

– I ett starkt sekulariserat samhälle som det svenska finns en tydlig uppdelning – som kanske inte är avsedd men ändå blir – eftersom majoriteten av både lärare och elever ser sig som sekulariserade. Man läser religionskunskap för att lära sig om ”hur de andra är”. Men då kommer man väldigt långt bort från religionsundervisningens ideal om att nå ökad förståelse. I stället lär man sig att muslimer är på ett visst sätt och hinduer på ett annat. Det blir stereotyper och man kan rent av bli mer främmandegjord inför olika religiösa riktningar, säger docent Anders Sjöborg, som är verksam vid Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS, vid Uppsala universitet.

Han tror att religionsundervisningen i stort skulle tjäna på att röra sig från ”lära om” till ”lära av”.

– Man ska lära sig av olika religioner och gå i dialog med olika religiösa traditioner och inte bara stå utanför och titta på dem.

Många av lärarna som deltog i Skolinspektionens granskning upplevde att det var svårt att hinna med allt som kursen ska innehålla. En del undvek också att lyfta frågor som uppfattades som känsliga, för att slippa spänningar i klassrummet.

Det var Skolinspektionens rapport som sådde fröet till den forskningsstudie som Anders Sjöborg och kollegan Malin Löfstedt fått pengar från Vetenskapsrådet för att genomföra. Projektet har fått namnet ”Religions-undervisning i senmoderna Sverige: Lärarprofessionalitet på gränsen mellan offentligt och privat” och ska pågå i fyra år.

– Vi ska studera hur lärare i religionskunskap på högstadiet och gymnasiet hanterar olika typer av spänningar i sin undervisning. Spänningar som i och för sig alla lärare kan uppleva, men som är särskilt speciella i relation till att religion i vår del av världen uppfattas som en privat angelägenhet – samtidigt som religionen nu tar allt mer plats i det offentliga rummet. Det finns en större samhällsteoretisk diskussion om religionens roll i samhället, där hela tanken om en skarp linje mellan privat och offentligt allt mer ifrågasätts. Det kan vara slöjan – är det en privat religionsfrihetsfråga eller en offentlig angelägenhet som man kan lagstifta om? Det här är inte bara intressant för hur man ska utveckla religionsundervisningen, utan också för hur man ska tänka kring stora frågor som samhällets sammanhållning i vår tid, säger Anders Sjöborg och tillägger:

– Vi är också väldigt nyfikna på saker som hur klassrumssituationen ser ut. Vilken betydelse har ett mångkulturellt klassrum i lärarpraktiken?

Tjugo lärare på högstadiet och lika många på gymnasiet ingår i studien, som ska belysa hur religionens förändrade roll i samhället påverkar religionsundervisningen. Målet är att religionslärarna framöver ska få bättre metoder för att nå ut till och motivera eleverna.

– Det finns tidigare forskning som visar att spänningarna är en knäckfråga för lärare, och att en del lärare undviker spänningsfyllda moment och potentiella konfliktområden. Det är utifrån det som vi kände att det här är intressant att studera. Spänningar låter väldigt negativt, men det kan ju också ge nerv i undervisningen. En större säkerhet i religionslärarrollen skapar bättre förutsättningar för att hantera spänningar och konfliktområden, vilket i sin tur kan skapa ett större engagemang för ämnet, säger Malin Löfstedt, lärare och forskare vid CRS.

På Södertörns högskola ligger ett annat forskningsprojekt, om kulturell och religiös mångfald i grundskolan, i startgroparna.

– Det är en stor studie i Sverige, Estland och Finland som handlar om hur elever i årskurserna 3, 6 och 9 ser på religiös mångfald. I Storbritannien finns en liknande studie som pågått ett tag, så vi kommer att kunna göra jämförelser med andra länder, säger Jenny Berglund, docent i religionsdidaktik.

Målsättningen är att ”ge ett substantiellt bidrag till lärarutbildningen vad gäller interkulturella frågor”, säger hon.

– Vi gör studien bland annat för att religion är en viktig aspekt i diskussionen om interkulturalitet, men också för att det är intressanta frågor att diskutera med blivande lärare. Inte bara blivande religionskunskapslärare, utan lärare över huvud taget. Interkulturalitet och aspekten av religion i den är viktig även om du ska bli fritidspedagog eller förskollärare. Alla kommer träffa barn och föräldrar från olika religiösa bakgrunder, liksom från icke-religiösa. Det är bra som blivande lärare att veta mer om det här.

Liksom Uppsalaforskarna betonar Jenny Berglund hur viktigt det är att religionsundervisningen visar på den mångfald varje religion inrymmer.

– Det är inte kul för en 12- eller 15-åring som firar högtider på ett sätt med sin familj att komma till skolan och möta läraren, som är en auktoritet, som talar om att ”så här är det”. Och så stämmer det inte alls överens med hur eleven lever. Det här sker inte bara inom religions-
undervisningen, men det finns en tendens – även i läromedlen – att beskriva maximalister. Alltså de som är mest religiösa. De som tvivlar, tvekar och gör tvärtemot glöms bort.

Hon fortsätter:

– Människor går över gränserna hela tiden. Inom varje religiös tradition finns fundamentalister och superliberala. Kvinnoförtryck finns inom alla religioner, men det gör även feminister. Spektrat är enormt men det är lätt att missa. I skolans religionsundervisning blir det lätt att människor inom varje religion gör samma sak, och det tror jag är ett problem. Får man med mångfalden behöver man inte heller hamna i situationer där elever i klassen säger ”nej, så där är det inte”. Då kan man säga ”jo, så är det också”. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons