Annons
Foto: Henrik Witt

Vågar du gripa in?

Publicerad 25 april 2013

Anmäld, uthängd på nätet eller sedd som en besvärlig medarbetare. Att som lärare gripa in i en situation kan sätta igång en hel kedja av följdhändelser.
– Det här är ett fenomen vi borde uppmärksamma mer, säger Marcus Samuelsson, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet, som vill att lärare, forskare och arbets-ledare ska bli bättre på att dela med sig av sina erfarenheter från ingripanden i skolans värld.

Relaterat

Det blev i fjol stor uppmärksamhet kring en dom i Gällivare tingsrätt. Upprinnelsen var en händelse på en högstadieskola i Kiruna, där ett par elever uppträtt stökigt. En lärare lyfte till sist ut en av dem från skolans matsal. Pojken slog och sparkade läraren och hotade att slå ihjäl honom.

Eleven dömdes för misshandel och olaga hot – men tingsrätten nekade läraren skadestånd och motiverade det i domen med att en tillsynspliktig lärare "måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis".

– Det upprörde väldigt många, och av det följde diskussionen om lärarens uppdrag i skolan – från utbildningsministern och neråt, konstaterar Marcus Samuelsson.

I skollagen från 2010 läggs större tonvikt på vad en lärare har rätt att göra, och även är skyldig att göra, jämfört med den gamla skollagen. Ett helt kapitel är vikt åt trygghet och studiero.

– Om jag tar Linköping som exempel så är juridik sedan länge ett stående inslag på lärarutbildningen. Studenterna blir upplysta om vilka lagar som gäller, men tolkningen av dem förändras ju allt eftersom det kommer prejudicerande domar, säger Marcus Samuelsson, som i februari skrev en artikel på temat "ingripandebenägenhet" i Linköpings universitets nättidskrift ”Venue”.

Frågan är högaktuell av en rad skäl, menar Marcus Samuelsson, och pekar på en ökad benägenhet bland föräldrar och vårdnadshavare att göra anmälningar, oron för att som enskild lärare bli uthängd i sociala medier, att komma till fysisk skada eller bli sedd som besvärlig av arbetsgivaren.

Har allt detta sammantaget gjort lärare mer rädda för att ingripa?

– Det är en jätteintressant fråga som man skulle behöva undersöka mer systematiskt. Men nej, jag tänker att vi inte har kommit dithän ännu. De som ingriper, visar den beprövade erfarenheten, hinner sällan överväga det i sådan utsträckning att de avstår.

Innan han gav sig in på forskarbanan arbetade Marcus Samuelsson över sju år som speciallärare och slöjdlärare på högstadiet.

– Som speciallärare var jag ansvarig för en verksamhet med elever med sociala och känslomässiga störningar, som det hette på den tiden. Det fanns gott om provokationer att hantera och frågan om och på vilket sätt vi skulle ingripa ställdes vi inför varje dag.

Tyckte du själv att det var svårt?

– Ja, det tyckte jag. Det är därför jag tänker att det vore stor nytta med en ökad diskussion i förebyggande syfte. Det kan till exempel handla om i vilka situationer en lärare eventuellt överväger att inte ingripa. Eller om jag skulle ingripa – vilken typ av ingripande skulle jag då göra, och vilket stöd har jag för det? Kan det bli några obehagliga eller överraskande konsekvenser? Skolorna jag jobbade på hade mer eller mindre utvecklade funktioner för att hantera enskilda lärares upplevelser i samband med ingripanden. De som hade tänkt för lite kring det agerade mer eller mindre som att de blev överraskade varje gång.

 

Kontakta facket

Lärarnas Riksförbunds chefsjurist Kristina Rollbäck föreläser ofta om vilka regelverken och vilka verktyg lärare kan ta till för att gripa in i olika situationer. Hon upplever att det finns ett stort behov att diskutera frågorna. Kristina Rollbäck menar att kunskaperna, inte minst från arbetsgivarhåll, borde vara bättre.

– Är du medlem i LR och har hamnat på kollisionskurs på grund av att något har inträffat ska du kontakta ditt lokal- eller kommunombud och beskriva vad som har hänt. Blir du kallad till ett samtal bör du tänka på ta med dig en facklig representant, säger hon.

Går det så långt som till polisanmälan och du blir kallad till förhör ska du begära att få en offentlig försvarare tilldelad, råder Kristina Rollbäck.

Ring eller mejla Lärarnas Riksförbunds medlemsjour om du behöver hjälp:
08-613 27 00, medlemsjour@lr.se.

Läs mer

Skolverkets juridiska vägledning om trygghet och studiero och vad skolan har för disciplinära åtgärder att ta till: www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/trygghet-och-studiero-1.126418

Marcus Samuelssons artikel om lärares benägenhet att gripa in: www.liu.se/uv/lararrummet/venue/larares-benagenhet-att-gripa-in?l=sv

”Tillåts läraryrket att bli en profession”, artikel ur tidskriften ”Vägval i skolans historia” (nummer 2, 2010) av professor Gunnel Colnerud.

Så kan du göra som lärare i olika situationer

Du kommer, som lärare, ofrånkomligen att ställas inför både mindre och större konflikter – som ofta ska hanteras snabbt. Skolvärlden tog hjälp av Alf Johansson, jurist på Skolinspektionen, för att klargöra vad som gäller i olika situationer.

Om jag vill beslagta en elevs mobiltelefon?

Alf Johansson: ”Det finns en regel i skollagen som handlar om omhändertagande av föremål som används på ett sätt som är störande. Man får inte beslagta en mobiltelefon bara för att det är en mobiltelefon, utan den måste vara störande. Om någon ringer eller spelar musik under lektionen kan läraren eller rektorn ha rätt att beslagta den. Det går däremot inte att göra om den ligger avstängd på bänken och inte är störande.”

Om en elev verkligen stör undervisningen?

Alf Johansson: ”I nya skollagen har man tydligare reglerat detta med utvisning ur undervisningslokalen. Man kan visa ut en elev, men högst under återstående del av undervisningspasset.”’

Om eleven vägrar att lämnar klassrummet?

Alf Johansson: ”Det är en delikat fråga. Det är samma som vid omhändertagande av föremål – man får inte med våld ta någons mobiltelefon, det är noga angivet i förarbetet till lagen. Det är inte meningen att det ska bli en kamp mellan lärare och elev; man får inte brotta ner någon eller slita ifrån något ett föremål. Man ska uppmana dem att ge ifrån sig mobilen. Vägrar de kan man visa ut dem. I den här situationen, när en elev ska visas ut, går det inte att använda sig av våld.

Om två elever börjar slåss?

Alf Johansson: ”Då har läraren eller rektorn rätt att ingripa. Det har varit oreglerat tidigare och många lärare har varit osäkra på vad de får göra i sådana situationer och undrat om de får ta tag i eleverna. Nu, med nya skollagen, finns det utrymme att göra det. Det är inte bara en möjlighet, utan faktiskt även en skyldighet, att ingripa vid fara för annans liv och lem. Det är en del av skolans tillsynsansvar för sina elever. Man det är inte meningen att man ska utsätta sig själv för fara. Är det skarpt läge ska man tillkalla polis.”

Om jag vill att eleven ska ta av sig kepsen?

Alf Johansson: ”Det är en knepig fråga. Det finns ett krav på att alla skolor ska ha egna ordningsregler. Där kan man, i samråd med eleverna, komma överens om den här typen av frågor. Vi brukar från Skolinspektionens sida säga att kepsen är en del av klädseln, och hur man klär sig hör till den privata sfären. Det har funnits fall när skolor försökt reglera klädseln, men när man har anmält det till oss har vi varit tydliga med att det inte går att sätta gränser som exempelvis att tjejer inte får ha tröjor som slutar ovanför naveln eller att man inte får ha piercing. Försök att komma överens om vilka regler som ska gälla på skolan. Jag tror inte att det leder någonstans att komma med direktiv kring detta.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons