Annons
Foto: Henrik Witt

Vågar du gripa in?

Publicerad 25 april 2013

Anmäld, uthängd på nätet eller sedd som en besvärlig medarbetare. Att som lärare gripa in i en situation kan sätta igång en hel kedja av följdhändelser.
– Det här är ett fenomen vi borde uppmärksamma mer, säger Marcus Samuelsson, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet, som vill att lärare, forskare och arbets-ledare ska bli bättre på att dela med sig av sina erfarenheter från ingripanden i skolans värld.

Relaterat

Det blev i fjol stor uppmärksamhet kring en dom i Gällivare tingsrätt. Upprinnelsen var en händelse på en högstadieskola i Kiruna, där ett par elever uppträtt stökigt. En lärare lyfte till sist ut en av dem från skolans matsal. Pojken slog och sparkade läraren och hotade att slå ihjäl honom.

Eleven dömdes för misshandel och olaga hot – men tingsrätten nekade läraren skadestånd och motiverade det i domen med att en tillsynspliktig lärare "måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis".

– Det upprörde väldigt många, och av det följde diskussionen om lärarens uppdrag i skolan – från utbildningsministern och neråt, konstaterar Marcus Samuelsson.

I skollagen från 2010 läggs större tonvikt på vad en lärare har rätt att göra, och även är skyldig att göra, jämfört med den gamla skollagen. Ett helt kapitel är vikt åt trygghet och studiero.

– Om jag tar Linköping som exempel så är juridik sedan länge ett stående inslag på lärarutbildningen. Studenterna blir upplysta om vilka lagar som gäller, men tolkningen av dem förändras ju allt eftersom det kommer prejudicerande domar, säger Marcus Samuelsson, som i februari skrev en artikel på temat "ingripandebenägenhet" i Linköpings universitets nättidskrift ”Venue”.

Frågan är högaktuell av en rad skäl, menar Marcus Samuelsson, och pekar på en ökad benägenhet bland föräldrar och vårdnadshavare att göra anmälningar, oron för att som enskild lärare bli uthängd i sociala medier, att komma till fysisk skada eller bli sedd som besvärlig av arbetsgivaren.

Har allt detta sammantaget gjort lärare mer rädda för att ingripa?

– Det är en jätteintressant fråga som man skulle behöva undersöka mer systematiskt. Men nej, jag tänker att vi inte har kommit dithän ännu. De som ingriper, visar den beprövade erfarenheten, hinner sällan överväga det i sådan utsträckning att de avstår.

Innan han gav sig in på forskarbanan arbetade Marcus Samuelsson över sju år som speciallärare och slöjdlärare på högstadiet.

– Som speciallärare var jag ansvarig för en verksamhet med elever med sociala och känslomässiga störningar, som det hette på den tiden. Det fanns gott om provokationer att hantera och frågan om och på vilket sätt vi skulle ingripa ställdes vi inför varje dag.

Tyckte du själv att det var svårt?

– Ja, det tyckte jag. Det är därför jag tänker att det vore stor nytta med en ökad diskussion i förebyggande syfte. Det kan till exempel handla om i vilka situationer en lärare eventuellt överväger att inte ingripa. Eller om jag skulle ingripa – vilken typ av ingripande skulle jag då göra, och vilket stöd har jag för det? Kan det bli några obehagliga eller överraskande konsekvenser? Skolorna jag jobbade på hade mer eller mindre utvecklade funktioner för att hantera enskilda lärares upplevelser i samband med ingripanden. De som hade tänkt för lite kring det agerade mer eller mindre som att de blev överraskade varje gång.

 

Kontakta facket

Lärarnas Riksförbunds chefsjurist Kristina Rollbäck föreläser ofta om vilka regelverken och vilka verktyg lärare kan ta till för att gripa in i olika situationer. Hon upplever att det finns ett stort behov att diskutera frågorna. Kristina Rollbäck menar att kunskaperna, inte minst från arbetsgivarhåll, borde vara bättre.

– Är du medlem i LR och har hamnat på kollisionskurs på grund av att något har inträffat ska du kontakta ditt lokal- eller kommunombud och beskriva vad som har hänt. Blir du kallad till ett samtal bör du tänka på ta med dig en facklig representant, säger hon.

Går det så långt som till polisanmälan och du blir kallad till förhör ska du begära att få en offentlig försvarare tilldelad, råder Kristina Rollbäck.

Ring eller mejla Lärarnas Riksförbunds medlemsjour om du behöver hjälp:
08-613 27 00, medlemsjour@lr.se.

Läs mer

Skolverkets juridiska vägledning om trygghet och studiero och vad skolan har för disciplinära åtgärder att ta till: www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/trygghet-och-studiero-1.126418

Marcus Samuelssons artikel om lärares benägenhet att gripa in: www.liu.se/uv/lararrummet/venue/larares-benagenhet-att-gripa-in?l=sv

”Tillåts läraryrket att bli en profession”, artikel ur tidskriften ”Vägval i skolans historia” (nummer 2, 2010) av professor Gunnel Colnerud.

Så kan du göra som lärare i olika situationer

Du kommer, som lärare, ofrånkomligen att ställas inför både mindre och större konflikter – som ofta ska hanteras snabbt. Skolvärlden tog hjälp av Alf Johansson, jurist på Skolinspektionen, för att klargöra vad som gäller i olika situationer.

Om jag vill beslagta en elevs mobiltelefon?

Alf Johansson: ”Det finns en regel i skollagen som handlar om omhändertagande av föremål som används på ett sätt som är störande. Man får inte beslagta en mobiltelefon bara för att det är en mobiltelefon, utan den måste vara störande. Om någon ringer eller spelar musik under lektionen kan läraren eller rektorn ha rätt att beslagta den. Det går däremot inte att göra om den ligger avstängd på bänken och inte är störande.”

Om en elev verkligen stör undervisningen?

Alf Johansson: ”I nya skollagen har man tydligare reglerat detta med utvisning ur undervisningslokalen. Man kan visa ut en elev, men högst under återstående del av undervisningspasset.”’

Om eleven vägrar att lämnar klassrummet?

Alf Johansson: ”Det är en delikat fråga. Det är samma som vid omhändertagande av föremål – man får inte med våld ta någons mobiltelefon, det är noga angivet i förarbetet till lagen. Det är inte meningen att det ska bli en kamp mellan lärare och elev; man får inte brotta ner någon eller slita ifrån något ett föremål. Man ska uppmana dem att ge ifrån sig mobilen. Vägrar de kan man visa ut dem. I den här situationen, när en elev ska visas ut, går det inte att använda sig av våld.

Om två elever börjar slåss?

Alf Johansson: ”Då har läraren eller rektorn rätt att ingripa. Det har varit oreglerat tidigare och många lärare har varit osäkra på vad de får göra i sådana situationer och undrat om de får ta tag i eleverna. Nu, med nya skollagen, finns det utrymme att göra det. Det är inte bara en möjlighet, utan faktiskt även en skyldighet, att ingripa vid fara för annans liv och lem. Det är en del av skolans tillsynsansvar för sina elever. Man det är inte meningen att man ska utsätta sig själv för fara. Är det skarpt läge ska man tillkalla polis.”

Om jag vill att eleven ska ta av sig kepsen?

Alf Johansson: ”Det är en knepig fråga. Det finns ett krav på att alla skolor ska ha egna ordningsregler. Där kan man, i samråd med eleverna, komma överens om den här typen av frågor. Vi brukar från Skolinspektionens sida säga att kepsen är en del av klädseln, och hur man klär sig hör till den privata sfären. Det har funnits fall när skolor försökt reglera klädseln, men när man har anmält det till oss har vi varit tydliga med att det inte går att sätta gränser som exempelvis att tjejer inte får ha tröjor som slutar ovanför naveln eller att man inte får ha piercing. Försök att komma överens om vilka regler som ska gälla på skolan. Jag tror inte att det leder någonstans att komma med direktiv kring detta.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons