Annons

Västerås visar framfötterna

Publicerad 23 oktober 2013

Fakta

Mer om Västerås

Totalt har Västerås cirka 2 000 lärare, varav 47 är förstelärare.

Västerås har avsatt en extrapott på 37 miljoner kronor 2012–2014 för att premiera skickliga lärare och öka lönespridningen.

Skolledarna har varit tvungna att bara ge tillskottet till hälften av lärarna för att få ta del av extra lönepengar.

2012 medförde total löneökning på 6,05 procent för lärare inom Lärarnas Riksförbund.

2013 fick lärarna på kommunala skolor 3 procents löneökning. Därutöver fick yrkesskickliga lärare dela på en särskild pengapott. Sammanlagt gav det en total löneökning på cirka 3,8 procent för medlemmarna.

2014 hoppas kommunen kunna ge alla nyexaminerade gymnasielärare 25 000 kronor i ingångslön och minst en löneförhöjning i linje med märket.

Västerås nior nådde ett lägre genomsnittligt meritvärde i fjol. Andelen som hade behörighet till gymnasiets yrkesprogram var 83 procent, jämfört med 87,5 procent i hela landet. 73,4 procent hade godkänt i alla ämnen.

Relaterat

Västerås har länge hållit hårt i plånboken på lärarfronten. Det har fått konsekvenser. Lärare söker sig till grannkommuner och stadens ämneslärarutbildning saknar studenter. Men nu har politikerna bestämt sig för att ta ett rejält kliv uppåt.

– Ökningen är bra, men mer krävs, säger läraren Eva-Lotta Peterle.

Gång på gång har lärarna i Västerås tvingats nöja sig med minsta möjliga lönepåslag. Det har lett till att stadens lärare har tjänat betydligt mindre än genomsnittet i landet, trots att Västerås ligger ett stenkast från flera kommuner som betalar avsevärt bättre.

– Vi gjorde en analys av våra olika yrkeskategorier och konstaterade att lärarna hade halkat efter i konkurrensen och att de hade fått för lite i vårt lokala löneavtal. Vi hade också en lärarhögskola som inte kunde rekrytera studenter. Dessutom har det pågått en politisk diskussion i kommunen om att vi måste satsa på skolan och i det ingår att satsa på lärarna, säger Staffan Jansson (S), ordförande i kommunens arbetsgivardelegation.

Västerås har framför allt satsat på att höja lönen för lärare som anses som särskilt skickliga och lönerna för nyexaminerade lärare, men även den generella nivån har legat över den lägstanivå som avtalats med Sverige Kommuner och Landsting, SKL.

– Ökningen är bra, men det har skett från ett lågt läge. Vi försöker se de här ökningarna som ett steg mot högre löner. Vi vill ta oss förbi grannkommunen Eskilstuna och bli löneledande i Mälardalen, åtminstone om man nu inte räknar in Stockholm, säger Mårten Lundgren, lärare i historia på Wijkmanska gymnasiet och kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Kollegan Eva-Lotta Peterle, lärare i svenska och engelska, ser satsningen som nödvändig.

– Den är bra, men den gjordes för att man överhuvudtaget skulle vara en attraktiv arbetsgivare, så det krävs mer. Lärare som undervisar i ämnen där det är brist på lärare börjar gärna jobba i andra kommuner för att på så sätt lyfta lönen, säger hon.

På två år har Västerås lärarlöner vuxit med 9,85 procent och staden befinner sig i dag i toppskiktet när Lärarnas Riksförbunds jämför kommunernas genomsnittliga löneökningar för medlemmar.

– Satsningen har inte syftat till att nivåhöja, utan till att premiera de bästa lärarna. Vi bedömer att det får resultat på måluppfyllelsen för eleverna och att vi kan attrahera och behåller de bästa genom en bra löneutveckling. Det har varit en medveten styrning, säger barn- och utbildningsförvaltningens direktör Jan Lindblom.

Läraren Kaj Lööf, fackligt ombud och tekniklärare, har mött kritik mot det.

– Självklart är det positivt att man har prioriterat lärare. Vi tar tacksamt emot de pengar som faller ut, men alla jublar inte eftersom rektor har valt hur pengarna ska fördelas. Första året fördelades extrapengarna ganska generellt i vårt arbetslag, men andra svängen var det vissa som blev utan. Risken är att det skapar osämja i arbetslagen, säger han.

Västerås brottas med en högre andel elever utan gymnasiebehörighet och ett lägre meritvärde hos niorna än genomsnittet i landet. Staden har höjt elevpengen för att ge alla skolor möjlighet att höja lärarlöner utan att skära i övrig verksamhet.

– Även friskolor har fått höjd skolpeng, men där kan inte kommunen kräva att pengar ska gå till lön så flera friskolelärare är missnöjda. På vissa kommunala skolor är lärarna inte heller nöjda med att erfarna lärare med högre löner har fått en lägre procentuell höjning, säger Mårten Lundgren.

Det är något som 66-åriga kollegan Elisabeth Kiessling känner igen.

– Det är trevligt om Västerås höjer lärarlönerna, men de kan inte slå sig för bröstet ännu. Jag har hållit en hyffsad takt i min löneutveckling, men det finns en tendens att man inte vill ge gamlingarna så mycket utan satsar på de yngre, säger hon.

Förutom kommunens extrapengar till lärarlönerna får numera 47 förstelärare 5 000 kronor mer i månaden från staten i två år. – Till en början har vi valt att tidsbegränsa karriärtjänsterna eftersom vi vill följa utvecklingen och utvärdera satsningen. Det är möjligt att satsningen permanentas efter tvåårsperioden, säger Jan Lindblom.

Om det blir fortsatta lönesatsningar på just lärare i Västerås återstår att se.

– Budgetdiskussionen kommer i november och då ska lärarlönerna ställas mot andra investeringar i skolan, men vi ska minst ligga på märket. Vi vill ju inte ha avtalet med SKL uppsagt så då har även vi ett ansvar att se till att det inte sker, säger Staffan Jansson.

Varför tror du att många kommuner inte har uppvärderat lärarnas löner trots uppmaningar från SKL?

– Vi har en kommun i tillväxt med en god ekonomi som kan prioritera så här. Jag är kritisk till regeringens sätt att räkna upp stadsbidragen. Det har varit väldiga nedskärningar sedan 1990-talet och det slår mot skolan, som för vår del står för ungefär halva kommunekonomin. Det är en mycket viktigare fråga för skolan än om huvudmannen ska vara staten eller kommunen.

Fackets mål är att Västerås ska bli löneledande i Mälardalen, vad säger du om det?

– Det är väl ett jättebra mål, men då får man exkludera Stockholm. Om man gör det så är det inte omöjligt. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons