Annons
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

"Vi experimenterar för mycket med barnen"

Publicerad 25 september 2012

En experimentverkstad på väg mot avgrunden eller första steget mot världens bästa skola?
Skolvärlden samlade en pensionerad skolminister, en forskare, en elevordförande och en lärare som sitter i riksdagen för att söka roten till betygsfiaskot.
Och lösningen?
– Man kan bara ändra och påverka skolan med lärarna, inte mot dem, säger Bengt Göransson, före detta skolminister.

Nyss fyllda 80 är Bengt Göransson senioren i Skolvärldens panel. Junioren är Samir El-Sabini, ordförande för Sveriges elevkårer. Mittemellan finns Anna Forssell, pedagogikforskare vid Stockholms universitet och riksdagsledamoten och läraren Annika Eclund (KD).

Varför har resultaten försämrats?
ANNIKA ECLUND (AE): Det är en palett av orsaker. Men man har kastat in olika trender och koncept i skolan utan att veta att det verkligen fungerar. Vi experimenterar för mycket med barnen. På så sätt missar vi många barn som har det svårt. Det är ingen idé att springa runt och jobba i projekt när de inte ens lärt sig grunderna i att läsa och räkna.
ANNA FORSSELL (AF): Jag håller med om att det är alldeles för trendkänsligt i skolan. Titta på Finland, de har inte haft en skolreform på 40 år.
I Sverige började vi med new public management efter utländsk modell på 1980-talet. Vi såg redan då effekterna av vad som hände i Thatchers England och Reagans USA. Kontrollerna ökade, även proven och upp- följningarna. Men resultaten fortsatte att minska. Och det har de gjort för alla länder som gick på samma linje. Den finske forskaren Pasi Sahlberg menar att det beror på att man missat den kreativa delen med problemlösningar och initiativförmåga.
AE: Han har en poäng. Jag blev riktigt irriterad när utbildningsutskottets nye ordförande Tobias Tobé sa att man skulle ta bort de estetiska utbildningarna på gymnasiet för att de inte ger några jobb. Då skulle man ju lägga ner naturvetenskapliga programmet också. Det ger inget jobb direkt. Min dotter gick precis ut estetprogrammet. Hon gick inte där för att bli sångerska, utan för att utveckla sina karaktärsdrag och sin personlighet så att hon växer. Dessutom får hon behörighet till universitetsstudier.
BENGT GÖRANSSON (BG): Förr stod
det alltid på annonser på chefsjobb att man skulle ha god förmåga att utrycka sig i tal och skrift. Nu har vi en generaldirektör för Arbetsförmedlingen som anlitar Peter Settman för att skriva ett debattinlägg för 150 000 kronor som inte ens antas av Dagens Nyheter. Det är fullkomligt sjukt.
Det är en avintellektualisering, som även präglat skolan. När jag var ung SSU:are diskuterade vi innehållet i skolan. Men efter –68 har fokus legat på vem som har makten över skolan. Jag brukar beteckna det som 68-vänsterns sämsta bidrag.

Har inte lärarna ett ansvar?
SAMIR EL-SABINI (SES): Absolut. När jag gick på Hvitfeldtska gymnasiet, som anses vara en bra skola, såg vi på film åtta lektioner i rad. Vi såg Tarantinos ”Reservoir dogs” när vi skulle lära oss om kriminalitet. Är det kvalitativ undervisning? Ett stort problem är att varje klassrum är sin egen lilla värld. Det finns inget som helst samarbete, ingen gemensam planering. Skolan har dessutom väldigt många egna lösningar och ad hoc-beslut. Jag saknar en tydlig linje.
AF: Ja, är det inte märkligt efter att ha pratat om de här problemen i 30 år så är det fortfarande små egna universum.
AE: Det har nog alltid varit så att man har sin egen sfär och stänger dörren. Men utbildningsdepartementet satsar på coachande undervisning där man lär av varandra. Där finns projekt som jag tror fungerar.

Blir det bättre med legitimerade lärare?
AE: Absolut. Det som irriterat mig mest när jag jobbat som lärare är att vem som helst kan komma in från gatan och göra samma jobb i ett klassrum som jag som gått fem år på universitet. Då sänker man statusen.
AF: Ett problem är också att det räcker att ha en lärarutbildning för att undervisa i vilket ämne som helst. Man låter hellre en idrottslärare undervisa i svenska och SO för att hålla ihop ett arbetslag. Trygghet är viktigare än kunskap. När jag var nyexad lärare fick jag undervisa i allmän engelska, medan de välutbildade lärarna satt med de högpresterande eleverna. Det är en märklig skol- och elevsyn. Många lärare verkar inte vilja utsättas för utmaningar och har inget incitament för det heller. De flesta andra yrkeskategorier tycker ofta det är spännande med utmaningar.
BG: Jag försökte faktiskt ändra på det när jag var minister. Jag tyckte att duktiga lärare skulle kunna premieras med högre lön om de tog på sig svåra klasser. Men förslaget underkändes av de fackliga organisationerna. Istället har man gjort tvärtom.

Var det bättre förr?
BG: Både ja och nej. Men man måste medge att det i dag finns fler elever som kan mycket mer än någon annan generation tidigare. Och vi som tog studenten i den gamla skolan kan nog säga att det inte var så bra som en del låtsas. Dessutom har det funnits en nedvärdering av lärarna ända sedan Alva Myrdal. Hon menade att den nya skolan blir bra först då vi får nya lärare. Man har alltid trott att om
vi bara får en ny lärarutbildning så kommer vi att lösa problemen. En
av mina principer som minister var att man bara kan ändra och påverka skolan med lärarna, inte mot dem.

Rektorns roll är kanske viktigare än någonsin i nya läroplanen. Håller rektorerna måttet?
AF: Nej, jag blir väldigt överraskad när vi tar emot grupper till rektorsprogrammet där det finns folk som saknar högskoleutbildning överhuvudtaget. Det är knepigt när man säger att lärare ska legitimera sig när man samtidigt ställer lägre krav på en rektor.
SES: Chefskapet och ledarskapet
på svenska skolor är väldigt dåligt. Rektorer agerar på ett sätt som aldrig skulle accepteras på någon annan arbetsplats. Det gäller alltifrån internkommunikation till transparens. Jag har aldrig sett en arbetsplats som är så stängd som en skola.

Blir det bättre med fler betygssteg?
BG: Betygen blir inte mer rättvisa
för att man inför fler betygsgrader. Snarare tvärtom. Felmarginalen blir större. Det finns ett problem med betygen i sig. Den enda anledningen till betyg är egentligen som urval för högre studier.
AE: Jag, välkomnar fler betyg. Steget mellan G och VG är så stort att det skapar omotiverade elever, som inte tycker det är någon idé att försöka höja betyget. Fler steg kan ändra på det.
SES: De flesta elever tycker det är bra. Det beror på att de tycker att det finns en orättvisa i betygen. De tycker inte att de korrelerar mot någon verklighet.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Annons
Annons

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Annons
Annons

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons