Annons
Foto: Maria Åsén

"Vi kunde bara gissa"

Publicerad 15 maj 2012

Yrket har förändrats enormt på senare år och förändringstakten ökar.
De nya skolreformerna och det stora antalet valmöjligheter ställer nya krav på studie- och yrkesvägledarna.
– När eleverna gick i nian i fjol visste vi inte om den gymnasieutbildning de valde skulle ge behörighet till högskolan. Vi kunde bara gissa, säger Thomas Nahlin, Luleå.

Den senaste skolreformen har ställt stora krav på studie- och yrkesvägledarna runtom i landet. För ungdomarna som söker till gymnasium och högskola är det en djungel av regler att sätta sig in i.

Hur har reformen påverkat ert arbete?

Hjördis: De ändrade reglerna har lett till ett kraftigt ökat informationsbehov. Bland annat har behörighetskraven skärpts genom hela skolsystemet både när det gäller antagning till gymnasium och till högskola. Vi har fått arbeta mycket med information både till elever och till föräldrar och jag tycker det har skett på bekostnad av den tid vi har för vägledning. Thomas: Det har blivit en djungel för ungdomarna med alla regler och valmöjligheter de ska sätta sig in i. Dessutom fick vi inte veta vilka ämnen som krävdes för behörighet till de olika högskoleutbildningarna förrän i januari i år. När eleverna gick i nian förra året så visste vi alltså inte om den gymnasieutbildning de valde skulle ge behörighet till högskolan. Vi kunde bara gissa.
Eva:
Det kommer fortfarande mycket frågor, men jag tycker ändå det är lugnare i år än i fjol.

Hur tänker eleverna om de yrkesförberedande linjerna – avskräcker det dem att inte bli behöriga till högskola/universitet?

Hjördis: Förra året gick massmedia ut med budskapet att det var en skarp gräns mellan yrkes- och högskoleförberedande program. Det stämmer inte – de kan välja till ämnen, så att de får den grundläggande behörigheten till högskolan, även om de går ett yrkesförberedande program. Men många ungdomar sökte ändå till de högskoleförberedande programmen för att de fått uppfattningen att de annars inte skulle kunna läsa vidare på högskolan. Risken är att de hamnar på ett program där de inte passar. Men tills i år tror jag att många oklarheter har rätts ut.
Thomas:
Fortfarande är det många fler än normalt som söker det naturvetenskapliga programmet som jag är ansvarig för. Och många fler läser språk, eftersom det ger högre meritpoäng. På yrkesprogrammen där jag också jobbar är det 70 procent som väljer till ämnen för att få grundläggande behörighet till högskolan. Ofta tror jag det är föräldrarna som trycker på.
Eva:
På estetiska programmet har
vi märkt att många fler än vad vi hade trott väljer de högre kurserna i matematik, engelska och naturkunskap, för att bredda sin behörighet så mycket det är möjligt när de ska söka in på högskola/universitet. Samma sak på textilprogrammet – många väljer svenska 2 och 3 och engelska 6 för att få högskolebehörighet. Men vi har inte sett än om eleverna verkligen orkar fullfölja kurserna – de är väldigt krävande och risken finns att det blir för tungt eftersom de måste läsa 100 poäng mer.

Vad är det för skillnad på att vara studie- och yrkesvägledare på gym- nasiet jämfört med i grundskolan?

Hjördis: I grundskolan arbetar vi med både ungdomar och föräldrar. Det blir ofta väldigt personliga samtal, då man försöker locka fram elevens intressen och utifrån det hitta gymnasieprogram som kan verka spännande. Jag måste också ta reda på vad som är målet med gymnasiet – för en del elever handlar det bara om att bli färdiga så fort som möjligt. Det kan bli flera återkommande samtal innan eleven har bestämt sig.
Eva: På gymnasiet ger vi mer detaljerad information om de olika inriktningarna – sådant som de kanske inte kunde ta till sig när de gick i nian. Vi försöker hjälpa till med omval och byte om någon elev hamnat fel. Det viktigaste i vårt jobb är att se till att alla elever att kommer igenom gymnasiet och får ett slutbetyg.
Thomas: Vi hjälper också till att hitta information om högskoleutbildningar och yrken som eleverna är intresserade av.

Hur stöttar ni eleverna i deras val?

Hjördis:  Vi ska vara en objektiv informationskanal och aldrig försöka påverka eleverna i deras val. Jag får
till exempel inte ha åsikter om ifall ett gymnasieprogram är bra eller dåligt. Ibland händer det att föräldrarna har förutfattade meningar om utbildningarna och kan säga saker som att ”Inte kan mitt barn gå estetisk linje! Sitta där och spela gitarr i tre år!” Då får jag plocka fram fakta på bordet och visa vilka ämnen som faktiskt ingår i utbildningen. Eva: Vår uppgift i gymnasiet är att hjälpa ungdomarna att ta fram information och hålla oss uppdaterade om utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Vi ska också uppmuntra eleverna att ta del av information om livet efter skolan och möjligheter till studier och arbete.

Försöker ni styra dem till framtida bristyrken?


Thomas: Nej, det gör vi inte. Vem kan idag säga var det kommer att vara brist på arbetsmarknaden om fyra, fem år? Det görs många prognoser, men de slår ofta fel. Längre tillbaka har det förekommit projekt, till exempel att försöka få tjejer att söka till tekniska utbildningar. Men hur ofta har det lyckats? Aldrig!

Har er yrkesroll förändrats över tid?

Hjördis: Det har blivit mycket krångligare att beskriva yrkeslivet för eleverna. Tidigare handlade det om att informera om yrken som bagare, chaufför och så vidare. Nu har vi ett helt spann av diffusa yrken som är väldigt svåra att beskriva. Economic controller – hur beskriver man det? Det måste vara jätterörigt för ungdomarna.

Thomas:
Det är samma sak för mina elever på gymnasiet. Vem vet vad till exempel en civilingenjör gör idag? Yrkena har flutit ut och kan innehålla väldigt många olika delar.

Eva:
En annan sak som har förändrats är sättet att kommunicera med ungdomarna. Ett tag var det mejl som fungerade, men nu är det helt ute. Mobilen är deras viktigaste kommunikationsredskap – de svarar på sms dygnet runt.

Hur gör ni för att hålla er uppdaterade med alla nya regler?


Eva: Studievägledarna i gymnasiet
i kommunen har möte en gång per månad där vi tar upp förändringar och delger varandra nyheter vilket är ett måste då gymnasiereformen 2011 innebär så mycket förändringar med alla kurskoder och poäng.

Thomas:
Vi går också fortbildningar minst en gång per år.

Hjördis:
Jag brukar regelbundet gå in på www.skolverket.se – det är min bästa informationskanal.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons