Annons
Anne Lene Johnsen och Elin Natås har skrivit boken ”Hur ditt barn fattar matte”. Foto: Åsa Larsson

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Publicerad 2 mars 2018

Fakta

Om författarna

Elin Natås: Är specialpedagog som arbetar privat med elever med inlärningssvårigheter. Hjälper barn, unga och vuxna att bemästra matematik med samma metod som hjälpte henne själv.

Anne Lene Johnsen: Är utbildad handelsekonom, psykolog och författare. Driver hjernefabrikken.no och arrangerar kurser om lärande och mental hälsa.

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Specialpedagogen Elin Natås och författaren Anne Lene Johnsen är själva lite förvånande över att boken de skrivit – om hur barn förstår matematik – blivit en sådan succé. Förra året var det Norges mest sålda faktabok. Förmodligen säger framgången en del om en nations samlade vånda inför att slita med barnens matteläxor. 

– Vi visste att behovet av hjälp var enormt, det ser vi varje dag i vårt arbete. Vi vet vad föräldrar sliter med och hur maktlösa de kan känna sig när deras förklaringar inte räcker till. Jag har också sett hur Elin hjälper elever på sin mottagning och jag vet vilka resultat det ger. Varje gång, oavsett ålder, förkunskaper och kön så funkar metoden.

 – Så vi visste att behovet fanns och att metoden fungerar, men att det skulle bli en sådan hit, nej, det hade vi inte kunnat förutspå, säger Anne Lene Johnsen.

Boken ”Hur ditt barn fattar matte” finns nu på svenska och författarna är på plats på sitt svenska förlag för att berätta om innehållet. Boken igenom gör de en poäng av att de själva, under skoltiden, befann sig i varsin ände av ha-lätt-för-matte-skalan. Medan Anne Lene Johnsen tyckte att matematik var enkelt och kul var det rena skräcken för Elin Natås. Något de också tror bidragit till att boken ses som trovärdig.

Ingen ska behöva ha det som jag hade det i skolan.

– Föräldrar och barn känner att vi tar deras förtvivlan inför att inte förstå matte på allvar. Jag har slitit med precis samma sak. Ingen ska behöva ha det som jag hade det i skolan, men det är det massor av barn som har idag. Om du visste vilka historier vi får höra! Och det vi gör i boken är att ge föräldrar, lärare och andra en möjlighet att hjälpa. Du får veta att du faktiskt kan göra något och det är en stor lättnad, säger Elin Natås.

Boken skrev de i första hand för föräldrar. Men med facit i hand ser de att även lärare, specialpedagoger och förskollärare läser den och hör av sig.

 – Lärarna är lika förtvivlade som föräldrar när eleverna inte lyckas, säger Anne Lene Johnsen.

Så vad går deras metod ut på?

Tänk dig en elev som sliter med att förstå addition av bråk. Du förklarar en gång till, ännu långsammare. Kanske backar du ett par steg. Tar det där med täljare och nämnare en gång till – men nej, polletten tycks inte trilla ner. Kanske beror det på det som Elin Natås och Anne Lene Johnsen skriver om i boken – att eleverna inte har ”grundbegreppen” på plats – eller ”programvaran” som Anne Lene Johnsen utrycker det.

 – Det vi visar i boken är att innan vi kan ta till oss matematiken, så måste vi ha ett antal mentala redskap på plats, ett antal grundbegrepp som barnen måste behärska innan man kan börja bygga de olika våningarna matte-huset, säger hon.

Begreppsundervisning kallar de metoden och den utgår från den norske pedagogen Magne Nyborgs forskning. Han har identifierat 23 grundbegrepp som vi måste behärska för att kunna bringa ordning i världen. Begrepp som färg, form, position, antal, funktion, tid och förändring, för att nämna några. Först när de är på plats kan man gå vidare.

– Vi visar i boken hur man steg för steg bygger den grunden och vad den består av. Det är det som gör boken unik. Du kan inte förklara bråk om barnet inte förstått skillnaden på en hel och en del, till exempel, säger Anne Lene Johnsen.

De går igenom de olika matematikområdena och visar för vart område vad det är som barn måste kunna och vad de inte brukar kunna.

– Och det är alltid samma. Det är samma saker som de inte fått med sig och inte förstått och som gör att resten blir omöjlig att förstå.

 – Och det som är skrämmande är att det är samma som jag inte förstod när jag gick i skolan. Och jag är 62!, säger Elin Natås.

När en elev kommer till mottagningen där Elin Natås jobbar början hon ofta jobba med begreppet färg.

– För det är ofarligt. Börjar jag med matte kommer de inte tillbaka, men färger går alltid bra och eleverna känner att ”detta kan jag!”. Nästa begrepp är form, då är det fifty fifty om de klarar det och när vi jobbar med det kopplar vi det till geometrin. Alla begrepp kopplas till områden i matematiken.

På samma sätt gör de i boken. I geometrikapitlet står det vilka begrepp eleven måste behärska innan man börjar med matematiken

 – Det är bara att gå tillbaka och checka! Begreppsundervisning handlar om att installera den rätta programvaran.  En orsak till att matematik är vanskligare än andra ämnen är att en del mentala redskap måste finnas på plats först. Man måste kunna gå från konkret till abstrakt, man måste kunna se mönster, man måste hitta strategier för att lösa problem. Och för att få till det måste vi ha de här grundläggande begreppen på plats, säger Anne Lene Johnsen. 

Elin Natås pekar på den fruktskål som står på bordet.

– Hur skulle du förklara skillnaden mellan ett äpple och en clementin om du inte behärskade de grundläggande begreppen. Det är helt omöjligt.

Nu förstår jag äntligen vad det är eleverna sliter med.

Även om boken i första hand vänder sig till föräldrar är det många lärare som visat intresse för innehållet, berättar författarna. Många har hört av sig men ett tacksamt: nu förstår jag äntligen vad det är eleverna sliter med.

– När barnen börja i skolan förväntar man sig ju att detta redan ska vara på plats. Så på sätt och vis är det kanske inte skolans jobb och det är heller inget man talar om på lärarutbildningen, säger Anne Lene Johnsen.

Hon tillägger att hon som alltid haft lätt för matematik aldrig tänkt på vad som faktiskt krävs för att lära sig.

– Det är det som är så genialt med Nyborg, att han sätter ord på vad som faktiskt måste förstås först. Sådant som är så självklart för oss att vi inte tänker på att vi lärt oss det. Men i boken går vi mycket konkret och systematiskt igenom – så här gör man, säger Anne Lene Johnsen.

Elin Natås tillägger:

– Många barn snappar upp detta automatiskt, men inte alla. Och något som är så här grundläggande och viktigt - ska man överlåta det åt tillfälligheter? Allt annat bygger på detta. Enda sättet att vara säkert på att barnen får de här kunskaperna med sig är att aktivt lära ut det. Man har nytta av de i andra ämnen också men det är extra viktigt i matte.

Men om det inte är skolans uppgift att lära barnen begreppen, vems uppgift är det då?

– Jag tänker att det är alla vuxnas ansvar att se till att barn lär sig och utvecklas. 

Anne Lene Johnsen nickar:

– Tänk om alla förskollärare gjort detta med barnen innan de började skolan, det vore en jätteinsats. Men kommer barnen till skolan utan att kunna grunderna måste vi ha ett bättre samarbete mellan skola och hem, så att båda lärare och föräldrar kan stötta eleven.

När det gäller lärare hoppas Elin Natås och Anne Lene Johnsen att de ska få en ökad förståelse för hur eleverna upplever det när de inte förstår och vad bristerna kan handla om.

– Lärare vill hjälpa och nu får de en förklaring till. De får verktyg och de kan samarbete med föräldrarna om vad de kan göra hemma. Om föräldrar gör detta hemma så blir det lättare att vara lärare, säger Anne Lene Johnsen.

Nu återstår att se om boken blir lika populär i Sverige.

– Jag tror att boken fått sådant gehör eftersom föräldrarna känner att vi förstår dem. Och barnen som kommer till Elins mottagning känner att hon fattar, för hon har upplevt samma sak. De har varit hos specialpedagoger, de har fått diagnoser men så kommer de till Elin och känner, yes, hon förstår mig, säger Anna Lene Johnsen och vänder sig till Elin.

Du är egentligen det bästa beviset för att det här funkar.

Ja, det funkade på mig, då funkar det på alla!, skrattar Elin Natås.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Nya avtalet

Läraravtalet klart: ”Nu är det upp till bevis”

Läraravtalet

Efter förhandlingar som dragit ut på tiden flera månader har SKL och facken nu skrivit på ett nytt avtal för lärare och studie- och yrkesvägledare.
– Avtalet ger goda möjligheter för kommunerna att ta tag i arbetsmiljön. Nu är det upp till bevis, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Annons
Annons

Hoppfullhet och misstro efter nya läraravtalet

Läraravtalet

Det nya läraravtalet har mötts av blandade reaktioner i skolsverige. Skoldebattören Åsa Plesnerär en av många som är kritisk till avsaknaden av regler i avtalet. 
– Skolan behöver mer tvingande regler i arbetsmiljöfrågorna, säger hon.

Annons

4 förslag: Så ska läraryrket bli mer attraktivt igen

Arbetsmiljö

Lärarbristen väntas växa de kommande åren och samtidigt funderar många lärare på att lämna yrket. Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland, har listat fyra konkreta förslag som snabbt skulle kunna vända den negativa trenden.

Annons
Annons

Nu kliver Naturhistoriska riksmuseet in i klassrummet

Satsning

Filmade föreläsningar och interaktiva quiz. Nu utvecklar Naturhistoriska riksmuseet sin pedagogiska satsning fär att nå ut till Sveriges alla klassrum.
– Det känns roligt att kunna bidra med bra faktabaserat material, säger Sara Schesny, museipedagog. 

Annons

Nicklas Mörk: Det är dags att slakta några heliga kor

Blogg

Skolvärldens nya bloggare Nicklas Mörk vill att lärare utmanar sina tankar om vad skola måste innehålla: ”Vad skulle exempelvis hända om inte alla elever hade ett utvecklingssamtal varje år? Eller om inte veckobrev eller pseudoämnet “elevens val” fanns? Eller om USK:en återinfördes?”

Världsmästarens teknik hjälper eleverna att minnas bättre

Undervisningsmetoder

Vill du hjälpa dina elever att minnas saker bättre? Flerfaldige minnesmästaren Jonas von Essen, som studerar till lärare, delar med sig av sina bästa tips på hur man skaffar ett minne i världsklass.

Tvingas till fjärrundervisning för att lösa lärarbristen

Moderna språk

Beslutet om stadieindelad timplan skapar problem i glesbygden. I Sala har man fjärrundervisning av moderna språk för att kunna erbjuda undervisning i ämnet.
– Beslutet ställer till det för skolorna ute på landet, Åsa Eriksson, LR-ombud i Sala. 

Obligatorisk syv på schemat lyfter gymnasiet i Finland

SYV

Var tredje elev i Sverige tar inte examen från gymnasiet. I Finland har man inte alls samma problem. Där står eleverna väl rustade inför valet till gymnasiet och högskolan.

”Svensk syv måste kämpa för att få lektionstid”

Syv

Många svenska elever får inte den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till enligt skollagen. Det visar flera utvärderingar och granskningar som har gjorts de senaste åren.

Skolexperten: Så ska tilliten till lärare öka

Lärarprofessionen

Det krävs en ökad tillit till lärarna för att styrningen av skolan ska bli mer lyckosam. Det menar Elisabet Nihlfors som är professor i pedagogik vid Uppsala universitet.

Tvådelat stöd – här halkar inga elever efter

Tidigt stöd

På Västangårds skola i Umeå är det redan från förskoleklass fullt fokus på att inga elever ska hamna på efterkälken. En specialpedagog, en speciallärare och en lågstadielärare gör det möjligt att agera snabbt. 
– Vi har en kort väg från behov till handling, säger läraren Anette Stenmark.

Professorn: Erfarna lärare är nyckeln till tidigt lässtöd

Tidigt stöd

Det är avgörande att tidigt fånga upp de elever som inte hänger med i läsinlärningen. Nyckeln är erfarna lärare.

Uppsägningar när lärare fråntas lönelyft

Löner

Lärare som nu blir av med det statliga lönelyftet mår dåligt och säger upp sig.
– Vi har varnat för de här reaktionerna, men kommunen har inte lyssnat, säger LR:s lokala ombud.

Efter valet: Nu växer SD:s makt över skolorna

Val 2018

En konsekvens av söndagens val är att Sverigedemokraternas inflytande över skolan ökar i en rad kommuner. De flesta av dem dras med svaga skolresultat.

Granskning: Friskolornas vinster

Friskolorna tjänar miljarder – lärarna förlorar miljoner

Granskning

De senaste fyra åren har Sveriges fyra största friskolekoncerner gått med mer än tre miljarder kronor i vinst.
Men lärarna på flera av skolorna har betydligt lägre lön än många av sina kollegor.

Facket: ”Det är en kränkning mot professionen”

Friskolor

Taylorismen är på väg att ta över delar av den svenska skolan. Det säger Andrés Jerez som är LR:s koncernombud inom Academedia.
– Man klockar, räknar minuter och elever för att få ut så mycket pengar som möjligt.

Det betyder nya lagen om överlämning mellan skolor

Skollagen

Ny lag ändrar vem som avgör vilka uppgifter som lämnas över mellan verksamheter när elever byter skola.

”Svensklärarna ska äga kanonfrågan”

Replik

”Ett problem som vi ser det är att det är så många som vill använda kanonfrågan för egna syften”, skriver Nils Larsson, ordförande i Svensklärarföreningen, i en debattartikel.

Kommentera

Nytt beslut: Facklig seger för lärarnas arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Lärarfacken larmade Arbetsmiljöverket om stora arbetsmiljöbrister för lärarna i Skövde. Nu har myndigheten skärpt kraven på kommunen.

Omfattande satsning för att arbeta språkutvecklande

Språkutveckling

Högläsning, textsamtal och regelbundna utvärderingar. Det är några av Backaskolans metoder för att jobba mer språkutvecklande.
– Eleverna blev inspirerade direkt, säger skolbibliotekarien Monika Staub Halling. 

OECD: Svenska lärare tillbringar fler timmar i skolan än snittet

Arbetstid

Svenska grundskole- och gymnasielärares totala årsarbetstid i skolan är över OECD-snittet. Det visar en ny rapport från OECD.

”Skolan behöver inte mer kunskap om NPF”

NPF

”Fokus borde snarare ligga på att skapa en förståelse för olika och annorlunda.” Alexander Skytte bloggar om npf.

Val 2018

Så ska LR lyckas lyfta skolfrågorna efter valet

Val 2018

Det politiska läget är fortsatt osäkert efter riksdagsvalet. Hur påverkar det preliminära valresultatet Lärarnas Riksförbunds fortsatta arbete med skolfrågorna efter valet?

 

Valet 2018 – vad händer med skolan nu?

Val 2018

Valet är över och nu väntar en hektisk valprocess. Men när kan skolan eventuellt märka av några förändringar?

Så skulle arbetsmiljön bli bättre och stressen minska i skolan

Debatt

Skolans arbetsmiljö måste formas efter interaktionen mellan elev/elev och lärare/elev – då kan lärarna lägga mer fokus på att skapa en bra undervisning, skriver läraren Ola Frykman.

Kommentera

LR: Vuxenutbildning på entreprenad måste bort

Komvux

Lärarnas Riksförbund är kritiska till hur komvux sköts runtom i landet.
– Vi får ta hand om mycket annat än det som är tanken, säger komvuxläraren Elisabet Tillander.

Lokala fackföreningar eldar på för nytt avtal

Nytt läraravtal

Lokala fackliga föreningar jobbar för att snabba på arbetet med ett nytt läraravtal, samtidigt som de slåss med egna utmaningar.

Debatt

”Högern står inte på elevernas sida”

Debatt

”Det är dina mål och ambitioner som ska avgöra hur långt du kommer, inte dina föräldrars utbildningsbakgrund”, skriver Philip Botström, förbundsordförande SSU, i en debattartikel.

Kommentera

”Demokrati är inte något att ta för givet”

Debatt

”Vi måste alla engagera oss i demokratin – samtala med människor som inte tycker exakt lika, lyssna på andras argument, aktivt söka efter fakta ur flera perspektiv, vara källkritiska och använda våra röster”, skriver Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy, i en debattartikel. 

Kommentera

Förslag: Mindre undervisningstid ska locka lärare till utsatta skolor

Arbetsmiljö

Miljöpartiet föreslår en timme mindre undervisningstid varje dag för lärare i utsatta skolor. Förslaget är tänkt att skapa en mer attraktiv skola och locka fler lärare.

Stor skoldebatt: Så vill partierna lösa lärarbristen

Val 2018

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas växa de kommande åren. Riksdagspartierna samlades för att diskutera vad som krävs för att hejda situationen och samtidigt höja statusen för läraryrket.

”Fel när normkritiken blir enda norm”

Debatt

Det är problematiskt när normkritiken blir den allenarådande ideologin i skolan. Det skriver gymnasieläraren José Godoy i en debattartikel.

Kommentera

Lärare säger nej till vinster i skolan

Undersökning

En ny undersökning visar att lärare är ännu mer kritiska till vinstuttag i skolan än allmänheten i stort.

Riksrevisionen granskar Skolverkets hantering av nationella proven

Nationella prov

Nu granskar Riksrevisionen Skolverkets hantering av de nationella proven.
– Vi välkomnar granskningen, säger Anders Boman, Skolverket.

(M)iljonsatsning ska ge fler lärarassistenter i utsatta områden

Lärarassistenter

Moderaterna vill lägga 700 miljoner kronor om året på att anställa fler lärarassistenter i utsatta områden, vilket skulle innebära att 1 750 lärarassistenter kan anställas.

Så blir praon likvärdig i Malmö

Syv

Nu är prao obligatoriskt igen på högstadiet.
I Malmö tar man fram prao-platserna centralt för att öka likvärdigheten.

Små grupper är ett måste för elever som behöver stöd

Debatt

”Om skolans personal ska känna att de orkar och kan stå för det arbete de gör, behöver beslutsfattarna börja lyssna på professionen och vårdnadshavare”, skriver debattörerna.

Kommentera

Åsa Fahlén: ”Ska SKL vara huvudman får de skärpa sig”

Avtalsrörelsen

LR:s ordförande Åsa Fahlén hoppas pratet om SKL:s turordningsregler är ett avslutat kapitel i avtalsförhandlingarna.
– Nu vill vi prata om det som är viktigt: Arbetsmiljön, arbetsbelastningen och lönerna, säger hon.

Nya nationella målsättningar för skolan

Nya beslut

Nationella målsättningar för höjda resultat och ökat fokus på rektors ansvar för studiero och trygghet. Det är två nya beslut regeringen fattar utifrån skolkommissionens förslag.
– Det är viktigt att se kommissionens samlade förslag som en helhet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

#Hurvetdudet? uppmanar elever till kritiskt tänkande i valtider

Källkritik

Kampanjen #hurvetdudet? understryker vikten av en vetenskaplig grund bakom politiska förslag och samlar skolmaterial om källkritik.
– Det är viktigt att skolan ska vila på vetenskaplig grund, så det här passar ju som hand i handske, säger läraren Björn Carlson.

Utbildningsministern: Inget ämne är oviktigt

Debatt

Slöjdämnet har i debatten utmålats som onödigt och mossigt. Nu svarar utbildningsminister Gustav Fridolin som menar att det är dags för slöjden att stå upp för sitt eget värde:
”En hel del av det som alltid varit slöjdämnets kärna är viktigare än någonsin”

Kommentera

Förslag med lärarassistenter sågas: ”Ingen quickfix”

Lärarassistenter

Både Socialdemokraterna och Liberalerna går till val på fler lärarassistenter i skolan. Skolledaren Johan Hallberg kritiserar partisatsningarna och menar att de dålig koll på vad lärarna egentligen behöver. 
– Man tror att man kan lösa problemet med assistenter bara tyvärr, säger han.

Ohållbart läraryrke: ”Något måste tas bort”

Arbetsmiljö

Läraryrket är för tungt för att vara ett yrke som är hållbart i längden, säger skoldebattören Åsa Plesner.
 – Lärare måste börja säga ifrån och vara öppna med när arbetsuppgifterna inte är genomförbara.

Så ska skolan fungera bättre för elever med adhd

Adhd

Svensk skola har stora problem med att ge en likvärdig undervisning. En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar hur skolan ska fungera bättre för elever med adhd.

10 förslag: Så kan skolvalet integrera istället för att segregera

Ny rapport

Med ett bättre upplägg skulle det fria skolvalet kunna bidra till integrationen istället för tvärtom, menar forskare vid Stockholms universitet.

Skolvärlden nominerad till Publishingpriset

Nominering

Skolvärlden är nominerad till det prestigefyllda Publishingpriset 2018 i kategorin tidningswebbplatser.
– Fler och fler upptäcker Skolvärldens nyhetssajt och det är vi så klart glada för, säger Skolvärldens chefredaktör Jonas Fond.

Fem sätt att minska psykisk ohälsa i skolan

Debatt

För att ta hand om unga med psykisk ohälsa, behöver vi börja i rätt ände, där problemen uppstår – och det är ofta i skolan, skriver debattörerna.

Kommentera

Forskare: Ge lärarna tid att planera

Forskning

Politiska reformer är verkningslösa så länge lärares förutsättningar att planera och efterarbeta sina lektioner inte förbättras. Den slutsatsen drar fyra forskare vid Karlstad universitet.

”Det är inte elitism att ge särskilt begåvade barn det de behöver”

Debatt

Använd inte ordet ”elitskola” för teoretisk spetsutbildning. Det handlar inte om något orättvist, onödigt eller dåligt. Det handlar om en nödvändighet för många av dessa barn, för att de ska kunna må bra i skolan, skriver Riksförbundet för särskild begåvning.

Kommentera

Skolstart: Du vet att du är lärare när…

Lista

Ny termin, nya utmaningar. Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons