Annons
Anne Lene Johnsen och Elin Natås har skrivit boken ”Hur ditt barn fattar matte”. Foto: Åsa Larsson

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Publicerad 2 mars 2018

Fakta

Om författarna

Elin Natås: Är specialpedagog som arbetar privat med elever med inlärningssvårigheter. Hjälper barn, unga och vuxna att bemästra matematik med samma metod som hjälpte henne själv.

Anne Lene Johnsen: Är utbildad handelsekonom, psykolog och författare. Driver hjernefabrikken.no och arrangerar kurser om lärande och mental hälsa.

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Specialpedagogen Elin Natås och författaren Anne Lene Johnsen är själva lite förvånande över att boken de skrivit – om hur barn förstår matematik – blivit en sådan succé. Förra året var det Norges mest sålda faktabok. Förmodligen säger framgången en del om en nations samlade vånda inför att slita med barnens matteläxor. 

– Vi visste att behovet av hjälp var enormt, det ser vi varje dag i vårt arbete. Vi vet vad föräldrar sliter med och hur maktlösa de kan känna sig när deras förklaringar inte räcker till. Jag har också sett hur Elin hjälper elever på sin mottagning och jag vet vilka resultat det ger. Varje gång, oavsett ålder, förkunskaper och kön så funkar metoden.

 – Så vi visste att behovet fanns och att metoden fungerar, men att det skulle bli en sådan hit, nej, det hade vi inte kunnat förutspå, säger Anne Lene Johnsen.

Boken ”Hur ditt barn fattar matte” finns nu på svenska och författarna är på plats på sitt svenska förlag för att berätta om innehållet. Boken igenom gör de en poäng av att de själva, under skoltiden, befann sig i varsin ände av ha-lätt-för-matte-skalan. Medan Anne Lene Johnsen tyckte att matematik var enkelt och kul var det rena skräcken för Elin Natås. Något de också tror bidragit till att boken ses som trovärdig.

Ingen ska behöva ha det som jag hade det i skolan.

– Föräldrar och barn känner att vi tar deras förtvivlan inför att inte förstå matte på allvar. Jag har slitit med precis samma sak. Ingen ska behöva ha det som jag hade det i skolan, men det är det massor av barn som har idag. Om du visste vilka historier vi får höra! Och det vi gör i boken är att ge föräldrar, lärare och andra en möjlighet att hjälpa. Du får veta att du faktiskt kan göra något och det är en stor lättnad, säger Elin Natås.

Boken skrev de i första hand för föräldrar. Men med facit i hand ser de att även lärare, specialpedagoger och förskollärare läser den och hör av sig.

 – Lärarna är lika förtvivlade som föräldrar när eleverna inte lyckas, säger Anne Lene Johnsen.

Så vad går deras metod ut på?

Tänk dig en elev som sliter med att förstå addition av bråk. Du förklarar en gång till, ännu långsammare. Kanske backar du ett par steg. Tar det där med täljare och nämnare en gång till – men nej, polletten tycks inte trilla ner. Kanske beror det på det som Elin Natås och Anne Lene Johnsen skriver om i boken – att eleverna inte har ”grundbegreppen” på plats – eller ”programvaran” som Anne Lene Johnsen utrycker det.

 – Det vi visar i boken är att innan vi kan ta till oss matematiken, så måste vi ha ett antal mentala redskap på plats, ett antal grundbegrepp som barnen måste behärska innan man kan börja bygga de olika våningarna matte-huset, säger hon.

Begreppsundervisning kallar de metoden och den utgår från den norske pedagogen Magne Nyborgs forskning. Han har identifierat 23 grundbegrepp som vi måste behärska för att kunna bringa ordning i världen. Begrepp som färg, form, position, antal, funktion, tid och förändring, för att nämna några. Först när de är på plats kan man gå vidare.

– Vi visar i boken hur man steg för steg bygger den grunden och vad den består av. Det är det som gör boken unik. Du kan inte förklara bråk om barnet inte förstått skillnaden på en hel och en del, till exempel, säger Anne Lene Johnsen.

De går igenom de olika matematikområdena och visar för vart område vad det är som barn måste kunna och vad de inte brukar kunna.

– Och det är alltid samma. Det är samma saker som de inte fått med sig och inte förstått och som gör att resten blir omöjlig att förstå.

 – Och det som är skrämmande är att det är samma som jag inte förstod när jag gick i skolan. Och jag är 62!, säger Elin Natås.

När en elev kommer till mottagningen där Elin Natås jobbar början hon ofta jobba med begreppet färg.

– För det är ofarligt. Börjar jag med matte kommer de inte tillbaka, men färger går alltid bra och eleverna känner att ”detta kan jag!”. Nästa begrepp är form, då är det fifty fifty om de klarar det och när vi jobbar med det kopplar vi det till geometrin. Alla begrepp kopplas till områden i matematiken.

På samma sätt gör de i boken. I geometrikapitlet står det vilka begrepp eleven måste behärska innan man börjar med matematiken

 – Det är bara att gå tillbaka och checka! Begreppsundervisning handlar om att installera den rätta programvaran.  En orsak till att matematik är vanskligare än andra ämnen är att en del mentala redskap måste finnas på plats först. Man måste kunna gå från konkret till abstrakt, man måste kunna se mönster, man måste hitta strategier för att lösa problem. Och för att få till det måste vi ha de här grundläggande begreppen på plats, säger Anne Lene Johnsen. 

Elin Natås pekar på den fruktskål som står på bordet.

– Hur skulle du förklara skillnaden mellan ett äpple och en clementin om du inte behärskade de grundläggande begreppen. Det är helt omöjligt.

Nu förstår jag äntligen vad det är eleverna sliter med.

Även om boken i första hand vänder sig till föräldrar är det många lärare som visat intresse för innehållet, berättar författarna. Många har hört av sig men ett tacksamt: nu förstår jag äntligen vad det är eleverna sliter med.

– När barnen börja i skolan förväntar man sig ju att detta redan ska vara på plats. Så på sätt och vis är det kanske inte skolans jobb och det är heller inget man talar om på lärarutbildningen, säger Anne Lene Johnsen.

Hon tillägger att hon som alltid haft lätt för matematik aldrig tänkt på vad som faktiskt krävs för att lära sig.

– Det är det som är så genialt med Nyborg, att han sätter ord på vad som faktiskt måste förstås först. Sådant som är så självklart för oss att vi inte tänker på att vi lärt oss det. Men i boken går vi mycket konkret och systematiskt igenom – så här gör man, säger Anne Lene Johnsen.

Elin Natås tillägger:

– Många barn snappar upp detta automatiskt, men inte alla. Och något som är så här grundläggande och viktigt - ska man överlåta det åt tillfälligheter? Allt annat bygger på detta. Enda sättet att vara säkert på att barnen får de här kunskaperna med sig är att aktivt lära ut det. Man har nytta av de i andra ämnen också men det är extra viktigt i matte.

Men om det inte är skolans uppgift att lära barnen begreppen, vems uppgift är det då?

– Jag tänker att det är alla vuxnas ansvar att se till att barn lär sig och utvecklas. 

Anne Lene Johnsen nickar:

– Tänk om alla förskollärare gjort detta med barnen innan de började skolan, det vore en jätteinsats. Men kommer barnen till skolan utan att kunna grunderna måste vi ha ett bättre samarbete mellan skola och hem, så att båda lärare och föräldrar kan stötta eleven.

När det gäller lärare hoppas Elin Natås och Anne Lene Johnsen att de ska få en ökad förståelse för hur eleverna upplever det när de inte förstår och vad bristerna kan handla om.

– Lärare vill hjälpa och nu får de en förklaring till. De får verktyg och de kan samarbete med föräldrarna om vad de kan göra hemma. Om föräldrar gör detta hemma så blir det lättare att vara lärare, säger Anne Lene Johnsen.

Nu återstår att se om boken blir lika populär i Sverige.

– Jag tror att boken fått sådant gehör eftersom föräldrarna känner att vi förstår dem. Och barnen som kommer till Elins mottagning känner att hon fattar, för hon har upplevt samma sak. De har varit hos specialpedagoger, de har fått diagnoser men så kommer de till Elin och känner, yes, hon förstår mig, säger Anna Lene Johnsen och vänder sig till Elin.

Du är egentligen det bästa beviset för att det här funkar.

Ja, det funkade på mig, då funkar det på alla!, skrattar Elin Natås.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Vänta inte på andras lösningar – lärare kan göra mycket själva”

Debatt

Lärare bör inte förlita sig på att politiker – genom ytterligare en revolutionerande skolreform – ska komma med lösningar på skolans utmaningar.
Istället borde vi själva försöka lösa situationen så gott vi kan här och nu, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Annons
Annons

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons