Annons

"Viktigt att se dem som en resurs"

Publicerad 21 maj 2010

Föräldrar kan vara riktigt, riktigt jobbiga.
Ändå är det sällan det uppstår allvarliga konflikter.
– Jag tycker att det är viktigt att se föräldrarna som en resurs. Hur jag bemöter dem är A och O för hur relationen blir, säger Ann Lundgren, SO-lärare 6-9.

Fakta

"Gå inte i försvar"

Fem bra tips från Birgitta Kimber, psykoterapeut och speciallärare, tillika mamma till SET-programmet:
1.
Gå inte i försvar, det blir bara en kamp och det måste du undvika. Om du blir arg, be om time out och fundera. Det är viktigt att du känner igen dina egna signaler.

2. Gå med, inte emot. Det innebär inte att du håller med. Oavsett hur rätt eller fel de har tjänar vi på att gå med. Säg ”oj, så har inte jag sett det, vi får hitta en lösning tillsammans”.

3. Kom överens om strategier och se till att följa upp dem. Ofta så lugnar sig föräldrarna när man har gjort en plan.

4. Det som kan verka koko behöver inte vara koko. Vi vet att lärare och personal ser väldigt lite av vad som pågår.

5. Om du inte klarar av att hålla dig lugn, säg att det blev fel och att du vill börja om. Då är de flesta föräldrar generösa. Ödmjukhet gör att föräldrar ofta backar, medan påstridighet eldar på kampen.

På sju år har Ann Lundgren bara råkat ut för en enda riktigt allvarlig konflikt med en förälder. Det var i början av karriären, på en annan skola. Två flickor i samma klass bråkade och det gick inte över.
Den ena flickans mamma klev in med krav på hur situationen skulle lösas. Hon ville att den andra flickan skulle omplaceras. Rabaldret blev större och värre. Det var svårt att komma överens och flickan med den engagerade mamman fick byta klass.
– Det blir ett problem när gränsen för vad som är skolans uppgift och för vad som är hemmets uppgift blir otydlig. När föräldrar vill komma in och berätta hur en lärare ska göra, när de ger order, säger Ann Lundgren.

Sällan betyg

Det kan handla om att föräldrar vill bestämma i vilken grupp deras barn ska placeras, eller hur skolan ska lösa konflikter mellan elever. Hur undervisningen ska skötas. Mer sällan gäller det omdömen och betyg.
Ann Lundgren jobbar på Trädgårdsstadsskolan i Tullinge, utanför Stockholm. Området tillhör de mer välbeställda i kommunen Botkyrka. Här jäser nybyggda villor. Föräldrarna har gott om både pengar och ambitioner för sina barn. Inuti skolan råder skoförbud. Elever och lärare tassar i strumplästen. Trädgårdsstadsskolan är åtta år gammal, ljus och med högt i tak. Sedan starten 2002 jobbar personalen med SET, social och emotionell träning. Psykoterapeuten och specialläraren Birgitta Kimber har utvecklat programmet och är också knuten till skolan. Hon tränar lärarna i att lyssna och att inte gå i försvar.
– En förälder är privat i mötet med skolan medan skolan ska vara professionell. Man måste ställa högre krav på dem som jobbar i skolan, säger hon.

Reagerar som person

Bråk mellan pedagoger och föräldrar startar ofta för att läraren reagerat mer som en privatperson än som en professionell. Hamnat i försvarsställning. Det går att förebygga.
I höstas blev Ann Lundgren mentor för en grupp elever som började sexan. Hon och de andra mentorerna startade med två långa föräldramöten, tre timmar vardera.
På det här sättet lär föräldrar och lärare känna varandra. Mammor och pappor kan ta upp farhågor och förväntningar och diskutera tillsammans med pedagogerna.
– Om det blir en konflikt har föräldrarna lärt känna oss och varandra. De vet vilken inställning vi har, de vet att vi vill att de hör av sig direkt till oss när det är något och inte går och pratar med varandra och sen stormar det, säger Ann Lundgren.
Föräldrarnas attityd till lärare och skola är helt avgörande för hur elevens skolgång blir och hur eleven uppför sig i skolan. Om mamma och pappa talar illa om skolan hamnar eleven i en lojalitetskonflikt, som mest av allt drabbar eleven själv.

"Utmanande föräldrar"

Ulrika Gigård, rektor för Trädgårdsstadsskolan, talar om utmanande föräldrar. De som hör av sig hela tiden till pedagoger och skolledning, även om alla gör sitt bästa för att lösa problemet. Svenska skolor anmäls allt oftare till Skolinspektionen.
– Samtidigt ska det vardagliga arbetet fortsätta, säger Ulrika Gigård.
Det går inte att göra slut med en förälder.
– Men självfallet kan man komma till en punkt när man planterar tanken på att byta skola. Kanske säga ”jag uppfattar det som att du är väldigt missnöjd med ditt barns skola. Om jag vore som du skulle jag fundera på att byta skola för mitt barn”, säger hon.
Rent krasst har Trädgårdsstadsskolan råd att mista några, antalet sökande är större än antalet platser.
– Givetvis är det viktigt för en skola att eleverna stannar kvar, men trivselfaktorn påverkar elevernas framgång. Och missnöjda föräldrar påverkar eleven negativt, säger Ulrika Gigård.
Sällan går det så långt som till att en elev slutar. Bråken löser oftast pedagogerna och föräldrarna tillsammans.

Positiva resultat

Ann Lundgren märker redan positiva resultat efter introduktionsmötena i höstas. Några få diskussioner, men inga vulkanutbrott.
Hon blev färdig lärare 2002. Utbildningen var underligt renskrubbad från all konflikthantering och samtalsmetodik. Samtidigt är skolbarnen i dag begåvade med föräldrar som tar sig och sitt barn på fullaste allvar.
Men ett föräldramöte nyligen drog bara sju mammor och pappor, i en grupp med 39 barn.
– Vi lever i ett individanpassat samhälle, det är jag och mitt, och mitt barn ska ha det allra bästa. Det är inte alltid man utgår från gruppen. Om det är en konflikt mellan flera barn i en klass sätter föräldrarna sig inte in i hur andra barn uppfattat situationen. De ser inte att deras barn har gjort fel, säger hon.
Men trots allt vill Ann Lundberg att föräldrarna hör av sig. Hon är noga med att tacka för mejl och samtal från mammor och pappor. En god relation med dem ger en god relation till deras barn.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den nya kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons
Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

Annons

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera
Annons

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons