Annons
Foto: Anna Karlsson

Ystad: S+C-samarbete utestänger SD

Publicerad 11 februari 2015

Fakta

Skolan i Ystad

Antal anställda inom skolförvaltningen: Cirka 700
Antal skolor: 20
Antal rektorer: 16
Antal lärare: 520

Valresultat 2014
S          39 %
M         24 %
SD       12 %
C          8 %
MP      5 %
FP        5 %
KD       2 %
V          2 %

Relaterat

Efter åtta års borgerligt styre tar Ingrid Ek (S) över som Ystads högsta skolpolitiker.
​– Vi kommer att göra de förändringar som behöver göras, säger hon. 

När Socialdemokraterna förlorade valet 2006 fick hon sluta som Ystads högsta skolpolitiker. Nu tar Ingrid Ek över ordförandeskapet på nytt.

– Det finns fördelar med att ha den erfarenheten. Det betyder att man förhoppningsvis inte upprepar samma misstag, säger hon.

Sverigedemokraterna är starka i kommunen, de ökade från 7 till 12 procent, men deras inflytande under de kommande fyra åren kommer vara begränsat på grund av ett nytt samarbete över blockgränsen. Centern som under åtta år har varit del av den styrande Alliansen, stödjer nu Socialdemokraterna och tillsammans med Vänsterpartiet uppnår man majoritet i kommunfullmäktige.

Ingrid Ek är tydlig med att någon revolution inte är att vänta inom Ystads skolsystem.

– Vi har en fantastiskt bra skola i grunden, men självklart finns det alltid saker att förbättra. Framför allt tänker jag på situationen för barn med särskilda behov. Sedan vill vi ha en ännu bättre och djupare dialog med rektorer och lärare.

Under de gångna åtta åren har de båda blocken varit i stort sett överens om skolpolitiken. Det kommer inte att ändras, tror Ingrid Ek.

– Det har inte skett några stora rockader under de åtta år som gått. 1 till 1-satsningen har vi exempelvis varit helt överens om. Jag upplever inte att vi har haft några stora meningsskiljaktigheter och tycker att de styrande har varit bra på att lyssna på oss i oppositionen.

Även utbildningschefen Bengt Persson lovordar den samsyn som råder kring skolpolitiken. 

– Visst vill alla partier sätta sin prägel på verksamheten, men några stora förändringar tror jag inte på den här gången heller. Och det är det som är styrkan i Ystads kommun, att politikerna under lång tid har varit relativt överens om hur skola och utbildning ska bedrivas. Som tjänsteman känns det väldigt tryggt. Vi behöver inte vara oroliga för några dramatiska lappkast, säger Bengt Persson.

Han drar gärna en parallell till Finland, vars skolframgångar ofta brukar hänföras till en stabil och konsekvent utbildningspolitik, oberoende av politiska skiften.

– Ibland kan jag tycka att vi i Sverige är lite väl känsliga för trender och ändrar inriktning så fort det dyker upp någon ny rapport eller studie. Vad skolan behöver är stabilitet och trygghet och det tycker jag att politikerna här i Ystad har varit bra på att ge oss. Att det nu blir maktskifte är inget som skapar någon större oro bland oss tjänstemän, inriktningen och de ekonomiska förutsättningarna tror jag kommer vara ungefär desamma.

Utveckling av verksamheten är nödvändig, men ramarna måste ligga fast. Ungefär så vill Bengt Persson att skolpolitiken ska se ut. Kanske borde rikspolitikerna ta efter sina kollegor i Ystad, enas om en skolpolitisk linje och hålla fast vid den?

– Visst måste vi hela tiden omvärldsbevaka och förnya oss, men att utvecklas innebär inte att man hela tiden måste byta spår och förkasta hela utbildningssystemet. De senaste åren har vi fått vänja oss vid att det hela tiden kommer nya direktiv, nya bollar från sidan, och det har inte varit bra för skolan.

Regeringskrisen i Stockholm innebär att skolorna i Ystad går miste om runt tio miljoner kronor, säger Ingrid Ek.

– Vi hade tanken att ta ännu större krafttag med de pengar som utlovades från regering och riksdag.

 

Ystad, rektor och lärare: ”Någonstans är vi lite besvikna”

Det fanns förhoppningar om extrapengar till skolan när det stod klart att S skulle få makten. Nu ser satsningarna ut att gå om intet.

– Vi hade nog rätt stora förhoppningar när vi fick en ny majoritet. Men nu är budgeten lagd och det blir ingen höjd elevpeng. Någonstans är vi lite besvikna, vi trodde nog att de röda skulle satsa mer på skolan, säger Kerstin Irehjelm, högstadielärare och Lärarnas Riksförbunds kommunombud.

Under sina år som fackligt aktiv har hon upplevt flera maktskiften.

– Magkänslan är kanske att skolan har gynnats när vi har haft rött styre, men det är svårt att säga. Vi har ett totalt fritt skolval i Ystad och det har kanske spelat större roll för skolornas ekonomi än vilket block som har styrt.

En avgörande fråga är lärarnas löneutveckling, menar Kerstin Irehjelm. Hon är bekymrad, men hoppas på en positiv utveckling de kommande fyra åren.

– Tidigare har vi legat bra till lönemässigt, men nu håller vi på att bli frånåkta. Jag är orolig att andra kommuner kommer locka de bästa lärarna från oss och det kommer på sikt vara dåligt för Ystad.

Jonas Thun är rektor för Edvinshems- och Edvinshusskolan. Hans förhoppningar handlar om en fortsatt bra och tät dialog med de som nu ska bestämma över Ystads skolpolitik.

– Det är ingen självklarhet att politiker har egen erfarenhet av skolans värld, därför är det så viktigt att vi får engagerade politiker som besöker skolorna och pratar med elever, lärare och rektorer.

Får han själv tillfälle att diskutera med nämnden kommer han prata om barn med särskilda behov.

– Antalet elever med särskilda behov ökar och resurserna räcker inte alltid till. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons