Annons
BETYG OCH BEDÖMNING

”Osäkert vem som ska sätta betyg”

Betygssättning

Många lärare som ska stödja obehöriga kollegor i betygssättning har inte fått tid avsatt för det. På vissa håll är det dessutom oklart vem som ska sätta betyg – trots att terminen snart är slut.

Tre stötestenar med nya betygen

Statistik

Lärare känner sig väl förtrogna med de nya kunskapskraven, visar en undersökning av Skolverket. Samtidigt upplever lärarna flera utmaningar kring betygen när teorin ska omsättas i praktik.

Låt misslyckanden bli något positivt

Mindset

Åsa Edenfeldt ser inte sina elever som bra eller dåliga läsare, utan tror benhårt att alla kan utvecklas från sin nivå.
– Det handlar om att ge elever som har det svårt strategier – inte enkla texter.

 

Missuppfattning om rektorer och betygsättning

Lärarleg

Det är lärare som sätter betyg. Vid några få undantag, när lärare är oense, får rektor avgöra betyget. Men det florerar ett antal missuppfattningar om saken i media. 

"Betyg saknar stark motiverande effekt"

Forskning

Betyg tillskrivs ofta funktioner som de faktiskt inte har. De fungerar till exempel dåligt som motivationshöjare, säger betygsforskaren Alli Klapp. 

”NP ska stödja betygssättningen”

Bedömning

Snart är de nationella proven klara för den här gången. Skolverkets enhetschef Karin Hector-Stahre reder ut vilken betydelse provresultaten har när betygen sätts.

Rödblå öppning för ämnesbetyg på gymnasiet

Betyg

Flera partier från båda blocken öppnar nu för ämnesbetyg på gymnasiet. Bra, menar LR:s Bo Jansson, som anser att dagens kursbaserade system stressar lärare och elever.

Liten betygshöjning i årskurs 6

Statistik

Betygen i årskurs sex ökar något jämfört med tidigare läsår. Det visar ny statistik från Skolverket. Det enda ämne där resultaten sjunker är matematik.

Lärare vill ha bevis vid betygssättning

Forskning

I sin licentiatavhandling har Anna Sundman Marknäs följt två svensklärare och deras betygsättningsprocess. Lärarna lade störst viktigt vid elevernas skriftliga prestationer eftersom de ansåg det svårare att bevisa de muntliga prestationerna.

Undervisningstiden räcker inte för betyg

Språkintroduktion

Lärare menar att nyanlända elever behöver mer ämnesundervisning för att kunna få betyg. ”Är du en duktig pedagog så fixar du det” blir ledningens svar. Skolinspektionen bekräftar: ”Det här brister för ofta”.

M: Låt eleverna överklaga betyg

Bedömning

Det finns risk att lärarna bedömer elever som personer – inte bara deras förmåga. För att öka rättssäkerheten bör därför elever ges rätten att överklaga sina betyg, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i en debattartikel.

Dåligt betyg indikator för demens

Forskning

Den intellektuella förmågan i 10-årsåldern en viktig indikator för risken att senare i livet utveckla demenssjukdomar, visar studier vid Karolinska institutet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons