Annons

Det finns inte bara en lärarutbildning

Nyligen medverkade jag i ett inslag om IKT i lärarutbildningen som SVT Nyheter Småland gjorde. Jag berättade där att IKT-undervisningen i lärarutbildningen på Linnéuniversitetet är olikvärdig. Hur mycket undervisning vi lärarstudenter får om IKT och hur vi kan använda det i vårt arbete beror på enskilda kursledare och lärare.

Hur väl förberedd man är på att arbeta med datorer, läsplattor och övriga digitala hjälpmedel varierar alltså mycket beroende av vilket ämne eller inriktning man läser.

Men IKT-undervisningen är inte det enda som skiljer sig åt. Kvalitén på VFU:n kan variera stort mellan dels olika lärarutbildningar i Sverige, dels mellan olika utbildningar på samma lärosäte och faktiskt även mellan olika studenter på exakt samma kurs. Här är det handledare eller VFU-koordinator som avgör. 

Börjar man studera på ämneslärarutbildningen kan man se att det skiljer sig mycket mellan olika lärosäten vad som ingår i de olika ämnena. I ämnet svenska för de som läser till gymnasielärare är det exempelvis skillnad mellan olika lärosäten vilka kurser som ges. Kurser i retorik, litteratur, språkhistoria och språksociologi får olika stor uppmärksamhet inom ämnena. En del studenter får specifika kurser i elevtextanalys medan andra istället får kurser i ämnesspecifik didaktik. Hur stor del som viks till läs- och skrivsvårigheter varierar också mellan lärosätena.

Detta är bara några av de områden där lärarutbildningarna runt om i landet skiljer sig stort. Därför tycker jag att det är beklämmande att lärarutbildningen ständigt omnämns som en homogen utbildning. 

Senast var det OECDs rapport som startade diskussioner om att lärarutbildningens kvalitet behöver bli bättre. För det första kan man inte säga att lärarutbildningen, i singular, behöver bli bättre, då det varierar så stort mellan lärosäten hur lärarutbildningen ser ut. Och för det andra menar jag att det är problematiskt att diskutera kvaliteten på utbildningarna då de ämneslärare som började den nya utbildningen 2011 inte ens har examinerats ännu. 

Det finns mycket som de olika lärarutbildningarna kan bli bättre på, och jag personligen hoppas att man även undersöker vad som faktiskt är bra på de olika lärosätena och delar med sig av det lärosäten emellan. 

Men framförallt tycker jag det är dags att vi slutar prata om lärarutbildningarna som en utbildning, för det är de inte i dag. I dag är lärarutbildningarna väldigt olikvärdiga. Och om vi vägrar se det problemet kan vi inte heller göra något åt det.

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer