Annons

Kampen för ett bra socialt klimat måste tas om och om igen

Jag talar mig gärna varm för vikten av gedigna ämneskunskaper hos lärare, eller för vikten av att eleverna verkligen får lära sig något när de är i skolan. Ring mig mitt i natten och fråga om detta och jag går igång direkt. Men det finns en större bild, där elevernas adjektivböjningar i tyskan eller deras förståelse för derivata väger lätt. Det handlar om skolans sociala klimat.

Ämneskunskaperna står i centrum för en lärares yrkeskunskaper, men utgör bara en del av dem. Vid sidan om ämneskunskaper och rent praktiska förmågor som skicklighet att undervisa, finns det andra färdigheter som är mycket viktiga. Och ingen är så viktig som den att vårda skolans sociala relationer. I klartext: eleverna måste trivas i skolan. Detta skall vara utgångspunkten, och i jämförelse med detta bleknar allt annat. Om elever utsätts för kränkande behandling på en skola, är det dels ett problem därför att undervisning och inlärning försvåras. Men ämneskunskaper kan alltid tas igen. Kränkande behandling i skolan är framför allt ett problem därför att en människa far illa på en plats som samhället ansvarar för. Det kan aldrig accepteras.

Det är därför glädjande att det inom lärarutbildningen åtminstone numera finns vissa obligatoriska inslag om skolans sociala relationer. I en kurs i ledarskap fick jag och mina klasskamrater jobba med frågor som gruppdynamik, kränkande behandling, mobbning, störande beteende i klassrummet, och normer och värderingar i skolor och klassrum. I sådana här frågor kan ingenting ersätta praktisk erfarenhet, men man ska inte underskatta värdet av att först läsa om det teoretiskt. På så sätt skapas en medvetenhet redan tidigt. Bara den som kan och vill uppfatta mer subtila negativa beteenden på en skola kommer att göra det.

Man kan aldrig få för mycket kunskap om frågor som mobbning, och ett av de bästa teoretiska inslagen i kursen var läsning av forskning om skolans mest destruktiva fenomen. Robert Thornbergs ”Det sociala livet i skolan” är en bok som ger en god grund att stå på vad gäller grupprocesser. Thornberg tar bland annat upp orsaker till olika typer av mobbning, samt svåra frågor som varför andra elever ofta inte griper in till stöd för utsatta. Det kan bland annat bero på att ingen enskild individ känner sig manad att gripa in när flera åskådare samtidigt ser vad som händer. 

En aspekt av sociala relationer som är viktig numera är den digitala världen. Internet, mobiltelefoner och sociala medier öppnar helt nya arenor för kränkande behandling. Dessa arenor är särskilt problematiska därför att personer alltid nås och därför inte ens är skyddade när de lämnat skolan. För skolpersonal är digitala händelser dessutom ofta osynliga. Men digitala arenor har ändå hög relevans för skolan eftersom de påverkar hur elever mår där. Alltför många unga ser internet som ett laglöst land utan vuxna där inga sociala regler gäller.

I vår kurs hade vi också välkomna praktiska moment i så kallade workshoppar. Här jobbade studenterna och en dramapedagog med gestaltning, forumspel och diskussioner om kränkande behandling och störande beteende. Forumspel är en slags dramaövning där några personer dramatiserar en given eller egenpåhittad situation, och där någon i publiken när som helst kan avbryta för att själv gå in i någon av rollerna för att testa ett nytt angreppssätt. Det kan exempelvis gälla frågor om hur lärare ska bete sig en svår klassrumssituation. För lärarstudenter har den här typen av praktiska övningar dubbelt värde. För det första är det bra att få möta och diskutera svåra situationer innan det sker i skarpt läge ute på fältet. För det andra får man en mall för hur man som framtida lärare kan jobba praktiskt med elever för att till exempel förebygga och stävja kränkande behandling. 

Att göra något för att skapa en bättre social miljö på en skola behöver inte vara komplicerat. Bara en så enkel sak som att emellanåt besöka en plats där skolans vuxna sällan är närvarande kan ha en preventiv effekt mot incidenter. Men för att få till positiva normer på en skola krävs mer. För att lyckas måste alla med koppling till skolan bidra – elever, föräldrar, och all skolpersonal, inte bara lärare. Kampen för ett bra socialt klimat måste tas om och om igen.

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer