Annons

Massutbildning av lärare i fel ämnen löser inga problem

Regeringen har genomfört vissa reformer för att stärka lärarprofessionens attraktionskraft, vilket sannerligen är en brådskande fråga. Dessvärre börjar man nu i fel ände och undergräver sin egen politik genom att utlova en stor ökning av antalet platser på utbildningen innan man försäkrat sig om att höja kvaliteten på dem som faktiskt antas.

Söktrycket till ämneslärarutbildning låg kring tio sökande per plats under tidigt 1980-tal. De senaste åren har söktrycket varit så lågt att det knappt är mätbart. När det är strax över en sökande per plats I GENOMSNITT, innebär detta att det på många håll i landet bara är att knalla in på universitetet samma dag som terminen börjar så länge man uppfyller grundläggande behörighet. Att börja på lärarprogrammet har idag förvandlats till en enkel sista utväg för dem som misslyckats med annat, eller något som man kan ta en med en klackspark. Inga förberedelser krävs. Inga betyg krävs. Inga högskoleprovsresultat krävs.
 
Gott då att regeringen till exempel inför karriärtjänster för lärare som en liten morot för att vända utvecklingen. (Karriärtjänstreformen tycks dock dessvärre urvattnas till oigenkännlighet bland skolans huvudmän – hur ska ett kort tillfälligt lönepåslag locka Sveriges bästa studenter att bli lärare istället för civilingenjörer?) Att införa en lägsta gräns på högskoleprovet och att börja med lämplighetsprov för antagning är också bra, även om det inte skulle ha krävts någon lägsta gräns på provet om antalet sökande var tillräckligt högt. Men varför man ska bygga ut lärarutbildningen med 9 000 platser i ett läge där många platser idag redan står tomma är obegripligt.

Det man borde göra är tvärtom: först se till att kvaliteten på dem som antas höjs, kanske genom att begränsa antalet platser, och att därefter successivt bygga ut utbildningen i de ämnen där det råder brist på lärare. Att utöka antalet platser generellt innebär bara att vissa lärare kommer att utbildas till arbetslöshet eftersom söktrycket är olika högt i olika ämnen. Det blir då överskott på samhällslärare men brist på NO- och moderna språklärare. Massutbildning av lärare i fel ämnen löser inga problem. Istället måste något kvotsystem införas som hindrar högskolorna från att överutbilda inom ”fel” ämnen. Idag har de ekonomiska incitament att utbilda så många som möjligt oavsett inriktning.

Regeringens utbyggnad av antalet platser döljer de problem som fortfarande finns. När utbildningsministern talar om att söktrycket till lärarutbildningen redan ökat dramatiskt utgår han ifrån den lägsta söksiffran genom alla tider, och tar inte hänsyn till att en mycket stor andel av ökningen sedan dess utgörs av obehöriga sökande och sökande till förskolan. Av detta blir det inte fler ämneslärare. Fokus måste sättas på vilka lärarkategorier det är som behövs, vad gäller både nivå och ämne. 

På lärarutbildningen är det tyvärr alldeles för enkelt att komma in. Detta skapar en nedåtgående spiral, där intresserade högpresterande studenter skräms bort av att precis vem som helst kan bli lärare, och så sjunker nivån ännu mer. Vissa kanske invänder att det är svårt att upprätthålla en hög status för en så stor utbildning som lärarutbildningen, som är landets största. Men, återigen; söktrycket till ämneslärarstudier var betydligt högre i Sverige för bara något tiotal år sedan. I andra länder är söktrycket också betydligt högre.

Problemet med förslaget att bygga ut lärarutbildningen med 9 000 platser är inte bara att det motverkar regeringens egen vision om att höja kvaliteten på dem som faktiskt antas till lärarstudier. Förslaget riskerar också att göra det omöjligt för en stor del av ännu en generation lärare att få verkliga reallöneökningar, eftersom det i vissa ämnen kommer att råda överskott på lärare. Därmed kommer man att hindra inflödet av de bästa studenterna till yrket trots alla goda intentioner eftersom lönerna inte stiger, och de svenska eleverna får fortsatt finna sig i att undervisas av en gradvis allt svagare lärarkår. Sverige förtjänar bättre.

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer