Annons

Rätt slopa kravet på introduktionsår för leg - men höj kraven i utbildningen

Kravet på att ha genomgått introduktionsår för att få söka lärarlegitimation har nu tagits bort. Det är en förändring som får mycket stora praktiska effekter för landets lärarstudenter. Idén om att kräva introduktionsår för att få söka legitimation handlade om att garantera de nya lärarnas kvalitet och att ge dem en god start på yrkeslivet, men i praktiken straffade systemet alla nyutexaminerade lärarstudenter. Därför behövdes det göras om.

Problemet var att nyutexaminerade lärare var tvungna att genomgå ett introduktionsår motsvarande ett års heltidstjänst som lärare för att kunna söka legitimation, medan skolans huvudmän inte gavs några extra resurser för att skapa bra introduktionsperioder. Eftersom de nya lärarna behövde en mentor, och dessutom inte kunde sätta betyg självständigt då de saknade legitimation, blev det svårt att få jobb. För de flesta nya lärare är det också svårt, nästintill omöjligt, att omedelbart efter examen få en heltidstjänst med rätt ämnen i rätt årskurs. Därför kunde det ta flera år efter avslutad utbildning för nya lärare att få behörighet till legitimation, oavsett hur bra de var på att undervisa. Kortare tjänstgöringar på olika skolor kunde behöva läggas ihop för att få ihop ett år på heltid, och de nya lärarna blev extremt beroende av sina arbetsgivare. Med detta system skapades i praktiken också ett tryck nedåt på ingångslönerna. Det var knappast professionen betjänt av som helhet.

Själva introduktionsåret kommer att finnas kvar. Det är bra, även om man kan fråga sig om incitament finns hos huvudmännen att ge goda introduktionsår. Men nya lärare behöver absolut en bra ingång i yrket. Alldeles för många lämnar lärarbanan på grund av för hög arbetsbelastning under de första åren.
 
Vissa anser att legitimationsreformen urvattnas när kravet på introduktionsår tas bort. Men en legitimation är fortfarande något helt annat än en examen, eftersom en legitimation kan dras in från den som missköter sitt arbete. På samma sätt fungerar det för vissa andra legitimerade grupper, såsom tandläkare. De kan också ansöka om legitimation efter färdig utbildning.

Istället för att prövas under sitt introduktionsår, ska prövningen under själva utbildningen bli hårdare. Det är rätt tänkt. Det var ingen bra ordning att låta olämpliga studenter läsa i fem år och samla på sig studieskulder, för att sedan bli underkända under introduktionsåret. För individen blev detta mycket kostsamt, liksom för samhället som fick betala för en bortkastad lärarutbildning. Ett förslag är att universiteten i framtiden åläggs att besöka alla sina praktiserande lärarstudenter under samtliga praktikperioder, och att besökande lärare då samtalar enskilt både med studenten och dennes handledare.Detta skulle garantera en höjd kvalitet på utbildningen. Det skulle också stärka studenters möjlighet att få hjälp under bristfällig VFU, vilket kan vara ett bekymmer. Lärarnas kompetens måste byggas och säkras under själva utbildningen - det är ju därför den finns. 

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer