Annons

Vissa metoder är effektivare än andra

Finns det rätt och fel när det gäller undervisning och lärande? Det beror på vad vi menar anser jag.
Om vi talar om de mål vi har med skolans verksamhet – och det faktum att vi tar hand om våra unga under en ansenlig del av deras uppväxt – så finns det värderingar som alla kan vara giltiga, beroende på vilken utgångspunkt man har och hur man ser på samhället i stort.

Om vi däremot talar om de medel som vi använder för att uppnå ett mål som vi är överens om, menar jag att det finns rätt och fel. Det finns metoder som i forskning har visat sig vara effektivare än andra.

Att finna dessa metoder och förmedla dem som en gåva till alla som arbetar inom skolan är enligt mig den viktigaste uppgift som vi utbildningsforskare har.  Det betyder inte att metoderna alltid är lätta att implementera. Men finns det en klar tanke, finns det en förutsättning.

Syftet med den här bloggen är att förmedla de forskningsrön som kan underlätta arbetet för lärare och elever i klassrummet. I den mån jag är partisk i mitt urval har det att göra med den dröm som jag närde under mina 10 år som gymnasielärare: att ge eleverna kunskaper som de tar med sig ut i det verkliga livet.

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer