Annons

Mina nio viktigaste principer för skola och undervisning

Om jag någonsin återvänder till läraryrket kommer jag bara delvis att göra det som jag gjorde förut. Många värdefulla insikter gjorde jag under mina tio år som lärare, men den teoretiska basen har jag först nu, som forskare, kunnat skaffa mig.

Slår man ihop allt det jag har lärt mig om skola och undervisning, så blir det här de viktigaste principerna att följa:

 • Handhälsa på alla elever första gången du träffar dem. Det ger en mycket god social grund och man ingår ett samarbetskontrakt med eleverna.
   
 • Börja varje kurs med att ta reda på vad eleverna redan kan. Till exempel genom ett diagnostiskt prov, som de sedan kan få göra om när kursen är slut (och som inte påverkar betyget). På detta sätt vet du på vilken nivå du ska lägga dig, och eleverna blir medvetna om vad de har för luckor. Dessutom kommer det diagnostiska provet, vid kursens slut, att ge en god repetitionseffekt.
   
 • När du lägger upp ett kursmoment, fråga dig: vad är det de ska lära sig? Exakt vad är det de ska bli bättre på? Om du har ett tydligt och eget svar på dessa frågor kommer du att kunna undervisa med en helt annan säkerhet och trovärdighet. Dessutom har du en helt annan möjlighet att hjälpa eleverna framåt.
   
 • Lägg stor vikt vid vad du själv är road av! Undervisar du av plikt kommer eleverna att märka det. Undervisar du för att du älskar något kommer eleverna att märka det, och en del av din kärlek kommer att spilla över på dem.
   
 • Börja varje lektion med att återkoppla till den föregående och tala om vad som ska läggas till i dag. På det sättet ser eleverna att det finns en röd tråd i undervisningen och att du följer en genomtänkt struktur.
   
 • Lägg ofta in repetitioner och pauser. På detta sätt kommer eleverna att lära sig betydligt bättre. Tänk på att eleverna tappar uppmärksamheten efter cirka 15 minuter och nästan aldrig minns det du bara har gått igenom en gång.
   
 • Tala om för eleverna vad de ska ha kunskapen till. På det sättet visar du att det de lär sig i skolan är till för att förbättra deras möjligheter i livet, och att det är viktigt för dig att de lär sig på riktigt.
   
 • Undersök möjligheten att ha kodade prov, det vill säga prov där man inte anger sitt namn utan skriver under en signatur. (I ett kuvert, som du inte öppnar förrän du rättat proven, ligger en lista på vilket namn som hör ihop med vilken signatur.) På det här sättet blir eleverna garanterade rättsäkerhet och att alla prov bedöms efter samma mall. Min egen erfarenhet är att eleverna är mycket förtjusta i detta.
   
 • Besök andra lärares lektioner så ofta du kan och erbjud dem att besöka dina. Ge varandra återkoppling och diskutera era slutsatser med hjälp av böcker om hjärna och kognition. Härmed bidrar du till att skolan uppdateras inifrån – ett måste om vi ska kunna ge våra elever en chans att utvecklas och förkovras på det sätt som de behöver.
Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer