Annons

Som ingen annan i vår tid överblickar John Hattie den forskning som finns

Det finns något djupt glädjande i att John Hattie som pedagog har blivit på modet. Inte för att han är unik som person eller för att han kommer med revolutionerande nyheter om hur skola ska bedrivas. Utan därför att han, som ingen annan i vår tid, överblickar den forskning som finns och söker efter påvisbara faktorer som mätbart förbättrar elevers studieresultat.

Hans bok "Synligt lärande för lärare" bygger på över 800 metastudier (52 000 enskilda studier) och kan, om den komprimeras något, blir till stor hjälp för både lärare och skolledare.

Detta, menar jag, är det viktigaste vi kan lära oss av boken:

  • Målsättningen med undervisningen i ett ämne ska vara att driva upp elever, från att vara noviser i riktning mot att bli experter. Det vill säga det ska ske en mätbar kognitiv utveckling. Resurserna ska läggas på att vid varje moment (och gärna varje enskild lektion) tydliggöra för eleverna vad det är som är målet med det de just nu gör och hur de på bästa sätt kan uppnå det. Eleverna ska också, kontinuerligt, få information om hur deras nuvarande kunskapsnivå ligger i förhållande till det mål som ska uppnås.
  • En viktig del av undervisningen är att ge eleverna inlärningsstrategier. Det vill säga eleverna ska få veta hur de på bästa sätt systematiserar sitt material, portionerar ut sina studier, repeterar och tar hjälp av andra. Med hjälp av detta – och massor av positiv feedback – kan de gradvis ta kontrollen över sina studier.
  • Läraren måste få tid och resurser till att utvärdera sin egen undervisning och fråga sig om hans eller hennes metoder är effektiva nog för att undervisningens mål ska uppnås. Detta kan se på många sätt: genom att man diskuterar med kollegor, besöker deras lektioner, forskar, prövar olika interventioner och finslipar sina utvärderingsinstrument. Enligt John Hattie har studieresultaten nått de största framstegen i de länder där skolan erbjudit lärarna 15-25 timmar i veckan till denna typ av fortbildning.
Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer