Annons

Ta vara på "the testing effect"

Vilket är det bästa sättet att repetera kunskap med eleverna så att de faktiskt kommer ihåg den?
I en stor engelsk metastudie från 2013 (Dunlosky et al.) sammanvägs resultaten av mer än 120 psykologiska artiklar om inlärning. Författarna konstaterar att det finns två inlärningstekniker som har visat sig vara sammantaget bäst om avsikten är att förbättra elevers studieresultat.

Den första är att göra övningsprov, det vill säga: läraren ger eleverna ett prov i övningssyfte inför en kommande examination. Att detta förbättrar inlärningen har dokumenterats i hundratals studier. Det är tydligt att man lär sig bättre om man själv drar fram något ur minnet, än om någon annan påminner en.

Det har att göra med de associationsbanor som man skapar när man tar fram det aktuella minnet, och som gör det lättare att återfinna minnet i framtiden.

Den andra är att sprida ut inlärningstillfällena över tid, antingen man gör ett prov eller repeterar på annat sätt. Här har vi dels ”the spacing effect”, som visar på fördelarna med själva spridningen. Men vi har också så kallade ”lag effects”, som visar att det är bättre med längre uppehåll (lags) mellan inlärningstillfällena än korta.

Faktiskt verkar det vara så att ju mer ett minne har hunnit ”sjunka undan”, desto stabilare blir det när man väl återetablerar det. Naturligtvis under förutsättning att inlärningen var någorlunda effektiv den första gången.

Hur kan då en lärare använda sig av detta?

Ja, man bör veta att ett övningsprov ökar sannolikheten för att eleverna ska klara det examinerande provet (eller inlämningsuppgiften). Man bör också veta att ett övningsprov som ligger efter det examinerande provet – och här kan man vänta upp till 30 dagar – ökar sannolikheten för att eleverna ska fortsätta att minnas det de lärt sig. Och för att läraren därmed ska kunna använda sig av detta när han eller hon bygger på, går vidare och fördjupar.

Det är inte utan anledning som ”the spacing effect” också kallas för ”the testing effect”.

 

 

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer