Annons

Läsprojekt där pensionärer läser för våra barn

I mitt förra blogginlägg skrev jag om språket, ordförrådet och läs- och skrivförmågan som nyckeln till inte bara till en oändlig värld av upplevelser, utan även för att lyckas i skolan. Det krävs helt enkelt ett tillräckligt ordförråd både för att kunna uppleva det andra berättar och skriver om, för att kunna utvecklas själv som människa och för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Helt enkelt för att kunna ha makt över sitt eget liv.
Ordförrådet utvecklas alltså till en början i samtalet med andra och genom att man lyssnar till berättelser och högläsning och sedan gemensamt pratar om innehållet, vilket inspirerar till framtida egen läsning av böcker och därmed en vidareutveckling av ordförrådet. Samtidigt vet vi att antalet föräldrar som läser för sina barn på tio år minskat från 70 procent till 30 procent. Så vad kan vi göra åt det?

Jag inser att vill jag förbättra skolresultaten på gymnasiet och elevernas möjligheter till makt över sina egna liv, så måste jag börja i rätt ände, det vill säga från början. Därför håller jag och kommunens barnbibliotekarie på att starta upp ett läsprojekt inspirerat av en modell som bland annat ABF och Skådebanan, i samarbete med olika föreningar, drivit i flera kommuner i Dalarna, "Läs för mig!". Syftet med projektet är både att öka kontakten över generationsgränserna, att ge samvaro och meningsfullhet åt äldre och att stimulera och öka barns läsande. Vilket på sikt även kommer att höja resultaten i skolan.

Projektet går till så att de äldre som är intresserade deltar i en studiecirkel där de lär sig mer om bland annat högläsnings- och berättarteknik, får tips på barnlitteratur samt lär sig mer om läsningens betydelse för ordförrådet och hur man samtalar kring läsandet. De äldre läser sedan för förskolebarn som delas in i mindre grupper (flera äldre deltar vid varje tillfälle).

I dag har jag och barnbibliotekarien introducerat projektet på en av de lokala pensionärsföreningarnas välbesökta årsmöte och hoppas att det kommer att resultera i att flera intresserade anmäler sig. Alla som har någon timma över i veckan och kan berätta eller läsa kan göra en viktig insats, så vi hoppas på att det ska ge resultat. Flera personer har redan anmält intresse från annat håll, så vi är hoppfulla.

I vår variant av projektet tänker vi även lägga till en del där gymnasieungdomar läser för förskolebarn och eventuellt kommer med lästips/berättar om sin favoritbok för barn i grundskolan. Tanken med att även inkludera ungdomar i projektet är att de kan fungera som förebilder som gör läsandet och böcker populärt och viktigt. Flera gymnasieelever har redan nappat entusiastiskt på projektidén så även den varianten av projektet kommer att komma igång i någon form.

Nu är det bara att hoppas att så många som möjligt kan, vågar och vill vara med i något som gynnar alla, såväl läsare som de som blir lästa för; ja, hela samhället. Socialt, meningsfullt, stimulerande och utvecklande. Som en kollega och mycket god vän uttryckte det: "Det finns inget mysigare än att läsa för barn" och jag tror att många barn tycker att det är minst lika mysigt att bli lästa för.

/Karin

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer