Annons

Utbildningsbakgrund påverkar

Min vän Evin hade precis börjat på juristprogrammet vid anrika Uppsala universitet. Hennes grupp satt runt lektionsbordet och skulle presentera sig för varandra. Den ena efter den andra presenterade sig och berättade att de hade en far, mor, morbror, farbror, bror, hela släkten, som tidigare gått juristprogrammet på anrika Uppsala universitet och nu var advokat, domare, åklagare. Så kom turen till Evin.

– Min pappa har en pizzeria hemma i Bollnäs, sa hon. Alla runt bordet skrattade. De trodde Evin skojade. Men det gjorde hon inte.

Att det är betydligt vanligare att välja högskolestudier om föräldrarna är högutbildade är väl känt. Svenska lärosäten har i uppdrag att arbeta med att bredda rekrytering till högskolan så att fler studenter från studieovana miljöer tar möjligheten att studera vidare. Snedrekryteringen till högskolan börjar sakta minska, men fortfarande bekräftar rapporter att studenternas sociala bakgrund påverkar rekryteringen till högre utbildning.

– Den sociala snedrekryteringen har med grova mått mätt inte förändrats under de senaste 10 åren. Andelen nybörjare med högutbildade föräldrar har visserligen ökat i högskolan men representativiteten har inte förändrats nämnvärt. Det beror på att det också i befolkningen som helhet har blivit vanligare med högutbildade föräldrar, säger Helen Dryler, utredare på Universitetskanslersämbetet

Ett gott exempel på insatser för att bryta snedrekryteringen är Södertörns högskolas aktivitet ”sommarhögskola” för ungdomar i 14-årsåldern. Syftena är flera, kanske framför allt att få ungdomar att upptäcka att kunskap är roligt och för att förbättra deras självkänsla och kreativitet. Ungdomarna, som oftast kommer från familjer utan studietradition, blir även bättre på att lösa problem, förbättrar sin studieteknik och sin förmåga att redovisa kunskaper och lär känna högskolemiljön. Sommarhögskolan har inspirerats av goda exempel från andra europeiska städer där liknande verksamheter bedrivs – framför allt Strathclydeuniversitetet i Glasgow och deras "Summer Academy". 

Det behöver göras många olika insatser för att bryta snedrekryteringen. Insatserna behöver komma in tidigt i grundskolan. Eleverna behöver stöd och hjälp i att upptäcka sig själva och sina förmågor, få syn på alternativen och bygga upp sin valkompetens.

Evin arbetar idag på en advokatbyrå i Stockholm. Snart är hon advokat. Hon brukar ställa upp och föreläsa på skolor. En av mina elever som just hört Evin berätta om sin bakgrund och sina studier kom till mig och sa; -Jag har inte trott att jag kan bli vad jag vill förut. Men kan hon så kan jag!

Förresten är jag själv en av de högskolestudenter som varit med att bryta snedrekryteringen. Jag är den första i min familj som har en filosofie kandidatexamen samt en yrkesexamen som studie- och yrkesvägledare. För min mamma, född 1936, och uppvuxen utanför Grängesberg, Dalarna, fanns det inte stora möjligheter att läsa vidare efter 6 år i folkskolan. Det var ”bliv vid din läst”. Mamma bröt ändå tradition och invanda mönster och flyttade utomlands på 50-talet. Men det är en helt annan historia.

/Lotten

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer