Annons

… att satsa på skolan är ett effektivt omfördelningsverktyg…”

Hur mycket kan en morgontidnings ledarsida påverka debatten? Och vem läser ledarsidan? När en ledarsida driver en fråga, som vår största dagstidning Dagens Nyheters gjorde kring lärarnas arbetstid, får de fler kommentarer än normalt. I det här fallet självklart av många lärare. Annars är det nog mest journalister, pr-folk och – politiker som läser ledarinläggen. Just politikerna som läser sidan gör den viktig.

Och DN har på ledarplats drivit skolfrågorna tydligt sen 1990-talet. Peter Wolodarski är chef för ledarsidan.

Hur viktiga anser du att  skolfrågorna i årets val? På en skala 1-10, där 1 är inte viktig och 10 viktigaste. Wolodarski svarar efter mycket kort tvekan:

– 7,5.  

I en ekonomisk kris kan det vara svårt att få något annat än jobben högst på den politiska agendan. Wolodarski tycker heller inte att skolfrågorna är så kontroversiella eller heta längre med tanke på att S delvis svängt i sin skolpolitik. Men han säger också:

– Att satsa på skolan är effektivare som omfördelningsverktyg än skattepolitik. En dålig skola slår mot de barn vars föräldrar saknar längre utbildning och har lägre inkomster.

Han tycker det är naturligt att tala om skolan som verktyget för att kompensera för skillnaderna i samhället.

Hur kan vi lyfta skolan i debatten?

– Vi måste peka på problemen och vikten av att ha en skola som fungerar.

Hur förbättrar vi lärarnas status?

– Det är helt avgörande vilka som börja utbildningen, som det är just nu kommer lärarutbildningen inte högt på listan bland ansökningar. Det är förödande för lärarnas status och innehållet i lärarrollen. En ny utbildning är ett steg i rätt riktning men det kommer att ta lång tid.

På fredag kan du läsa vad Sigbrit Franke, idag senior adviser på tre av våra största universitet, svarar på mina frågor.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer