Annons

… skolan påverkar utgångsläget i alla tunga samhällsfrågor

En som inte tvekar att låta skolan hamna högst på prioriteringslistan inför valet, plats tio av tio möjliga, är Jenny Löfberg, som pluggar till lärare och är ordförande för studenterna i Lärarnas Riksförbund.

– Klart jag tycker skolan är viktigast, jag är ju så engagerad, säger hon efter att hon lämnat över drygt 3 000 namnunderskrifter till Björklund för att få honom att förstå att studenterna också vill ha en mer likvärdig skola.

Vad ska du göra för att få skolan att ta plats i debatten?

– Jag tror att skolfrågorna måste förankras mer ute i samhället. Mycket av debatten om reformer och annat måste vi förklara så det blir begripligt för alla. Reformerna har blivit så svåra att förstå. Vad betyder de för mitt barn? Det måste vi förklara.

Hon för ett resonemang som jag gillar och som gör det tydligt. Skolan är en utgångspunkt för hela samhället. Skolan hänger samman med ekonomi, jobb och företagande.

– Skolan påverkar hela utgångsläget i alla tunga samhällsfrågor.

Faktum är att det märks i Almedalen att skolan lyfts på listan för politikerna. Skolan tar mer plats. Självklart är jag jävig, jag lyssnar mest efter orden skola och utbildning. Men jag tycker mig märka ett större engagemang, som så klart bottnar i en oro för framtiden. Och det är bra om fler engagerar sig. Skolan är till för alla och inget särintresse.

Snart kan du läsa om mitt samtal med en forskare om skolans roll i debatten. Och vad han tycker skulle behövas för att förändra skyttegravskriget kring betyg och annat.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer