Annons

…vi behöver ett större, vidare engagemang för skolan i hela samhället.”

Det är helt omöjligt för honom att inte engagera sig i utbildningsfrågor. Så säger Jan-Eric Sundgren. Han sitter idag i Volvos koncernledning och har tidigare bland annat varit rektor för Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han är civilingenjör, teknisk doktor och professor i materialfysik.

Och engagemanget är inte att ta miste på när jag ringer Volvos huvudkontor och en vänlig assistent kopplar mig direkt till honom.  Han har med andra ord inte haft någon chans att förbereda sig. Till en början får jag knappt en syl i vädret…

– För Volvo handlar den skola vi har om vår långsiktiga kompetensförsörjning. Även om det går upp och ner och vi i år inte rekryterat så många. Men om Volvo ska kunna bedriva forskning i Sverige måste det finnas kompetenta personer, säger han och berättar vidare om bland annat sitt engagemang i Teknikdelegationen.

Han får sätta poäng på hur viktig skolan är i det kommande valet. På en skala 1 till 10 där 1 är minst viktig och 10 mest viktigt:

– 8 eller 9. Just nu handlar det mycket om jobben och att vi ska fortsätta ta oss ur krissituationen. Men det är på kort sikt. På lång sikt är skolan viktigast.

Han tycker att vi måste fokusera på lärarnas villkor och att det behövs en rejäl satsning på lärarna.

– I valdebatten skulle jag önska mig mer fokus på lärare och lärares betydelse. Och nu måste politikerna allokera resurser till skolan.

– En av de viktigaste frågorna är lärarutbildningen och fortbildningen för lärare. På det området har Sverige halkat efter i alla mätningar. Både pedagogiken och ämneskompetensen är viktig. Lärarna måste få bättre möjligheter till vidareutbildning.

– Man kan jämföra oss med Finland. Där har de lyckats behålla lärarnas status och det handlar inte bara om högre lön. En viktig del är att få fler att söka utbildningen. Och lärarutbildningen måste vila mer på vetenskaplig grund. Idag satsas bara en skärva av de statliga pengarna på utbildningsvetenskap i Sverige.

Han tycker arbetslivet i något slags vidare bemärkelse borde spela en större roll i skolan.

– Vi är inte pedagoger och ska absolut inte trampa in på lärarnas kompetens men vi kan bidra med inspiration och ge eleverna en ökad inblick i arbetslivet, oavsett om det är offentlig eller privat verksamhet. Eventuellt skulle man kunna flytta ut undervisningen till en arbetsplats på orten. Vi är en outnyttjad resurs. I alla kommuner finns det en massa miljöer som kan visa arbetslivet live. Men det kräver ju att lärarna ska ha tid att nätverka och som det är nu har de inte tid till det.

Hans sammanfattning blir kanonbra med tanke på min agenda:

– Vi behöver ett större, vidare engagemang för skolan i hela samhället.

Själv kommer jag att fortsätta försöka förstå varför inte skolfrågorna toppar valdebatten. Och med mitt mål att få skolan att ta mer plats. Den närmaste veckan kommer jag samtala med dem jag möter i Almedalen på Gotland.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer