Annons

Avdrag för läxhjälp blir dyrt och ojämlikt!"

Ok, måste skriva om de rutiga läxavdragen igen. Nationalekonomen Jonas Vlachos, Stockholms universitet, ger mig ännu fler motargument i en debattartikel i SvD idag. Genom att sätta kronor på kostnaden för det regeringen kallar läxhjälp blir det tydligt hur dyrt det blir - inte kostnadseffektivt. Han har räknat på den faktiska undervisningskostnaden. Genomsnittskostnaden för en undervisningstimme blir cirka 60 kronor, exkl kostnader för lokaler och material, i den vanliga skolan. Vlachos ser sen på vad ett av de största företagen, MyAcademy, tar ut för kostnad, vilket är mellan 199 och 249 kronor. Han sammanfattar:

"Subventionen till privatundervisning är alltså tre till fyra gånger högre per elevtimme än det belopp som läggs på övrig offentligfinansierad undervisning."

Regeringens förslag ser ut att gå igenom trots den starka opinionen mot. Jag undrar om det är med hjälp av argumentet att reformen bara är en skatteteknisk åtgärd. Men det är fel. För att låna Vlachos ord igen: "sätt in reformen dess utbildningspolitiska sammanhang".

Läs hela Vlachos artikel på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/avdrag-for-laxhjalp-blir-dyrt-och-ojamlikt_7706678.svd

 


/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer