Annons

Brev till redaktionen: "Jag vill tacka Skolverket - men överklagar deras legitimationsbeslut"

En förundrad och frusrerad lärare, som tog sin examen för 39 år sedan, mejlade oss sin överklagan avseende Skolverkets beslut om lärarlegitimation. Läs hens brev till Förvaltningsrätten om hur Skolverket bedömt hens olika typer av studier genom åren. Har ni liknande historier?

Överklagan avseende beslut om lärarlegitimation
Ärende XXXX-XXXX-XXXXXXX
Gällande läraren XXX XXXXX född XXXXXX-XXXX

Inledningsvis vill jag tacka för att jag fått min lärarlegitimation. Det är två år sedan jag gjorde ansökan och jag förstår att handläggningen gjorts med både omsorg och noggrannhet efter ett ansenligt antal överväganden.

För 39 år sedan tog jag min lågstadielärarexamen (fyra terminer plus en praktiktermin) vari orienteringsämnen ingick. Jag vill minnas att jag lärde mig om forntiden, samlade ett antal örter till ett herbarium, lärde mig de viktigaste högtiderna, läste några gammaltestamentliga berättelser, studerade de svenska landskapen och lärde mig känna igen några stjärnbilder.
Jag vill framföra ett stort tack till Skolverket för att jag fått förtroendet att undervisa i ämnena biologi, fysik, geografi, historia, kemi och religionskunskap ända upp till och med årskurs sex. Jag känner mig trygg med att Skolverket anser att kunskaperna räcker för att undervisa i ovanstående sex ämnen. En viss tvekan kan jag dock uppleva vad gäller Skolverkets kunskap om vilken utveckling som förevarit i dessa ämnen under närmare fyrtio års tid.

Jag vill även tacka för att Skolverket tagit bort min behörighet att undervisa i ämnet Idrott och hälsa upp till årskurs sex. Skolverket verkar medveten om att åldrandet hos mig, bland annat medfört stelare leder, långsammare rörelser och minskad förmåga till balans och vighet eftersom jag nu bara har behörighet upp till årskurs tre.

Jag är oerhört tacksam för att min specialpedagogexamen fortfarande är giltig.

Att min magisterexamen med betyget väl godkänd, inte har någon som helst relevans för min lärarlegitimation är jag mest förundrad över.

Att mina forskarstudier på universitetsnivå, så sent som 2011, inte har någon som helst betydelse för min lärarlegitimation får mig däremot att misstänka Skolverket agerar med ren dumhet.
För inte kan det väl vara så att Skolverket missat eller av ren okunnighet endast gett mig behörighet att undervisa i svenskämnet upp till årskurs tre - detta trots att jag på forskarnivå på Nordiska språk på Stockholms universitet läst skrivforskning, läsforsning, litteracitet, multimodlitet och text?

Jag överklagar härmed Skolverkets beslut att inte tillmäta mina forskningsstudier någon som helst betydelse.
(Erforderliga bilagor bifogas.)

Med vänlig hälsning

XXX XXXXXX

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer