Annons

...och lyfter fram lärarna, där många är kvinnor."

Från oväntat håll, LO, får lärarna stöd för krav på högre löner. I alla fall de kvinnliga lärararna. I en intervju med Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, i Svenska Dagbladets näringslivsdel säger han idag att LO måste prioritera kvinnornas löner. För att motverka den strukturella obalans som finns på hela arbetsmarknaden. Han är medveten om att tunga förbund inom LO inte vill ha en sådan satsning. Intressant i sig men mest intressant är det tydliga stödet för lärare.
- Ser man på deras löner i förhållande till utbildningen kan man peka på en felavlöning, säger Bardh i intervjun.
Och lägger förstås till:
- Men om någon grupp ska tillåtas få en bättre löneutveckling än andra måste alla vara överens om det.
Med tanke på onsdagens lärardemonstration i Helsingborg och trycket i media som bara ökar för varje dag när det gäller lärarlönerna så är alla snart överens. Kan man hoppas.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer