Annons

Ordet Ghettobonus tycks väcka mer känslor än grundfrågan om värderingen av lärare."

I Skolvärldens senaste nummer har vi medvetet valt att använda ordet "ghettobonus" för att beskriva det ordföranden i utbildningsnämnden i Malmö faktiskt föreslår i vår intervju. Hon, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kan tänka sig en ekonomisk bonus till de lärare som har det allra jobbigast.

”Jag ser att det snarare är ett speciellt tillägg när du jobbar i en miljö där få är utbildade och det är tuffare”, säger hon i vår intervju.

Vi har fått en del kritik kring vårt val att kalla Jammehs idé för ghettobonus. Det vi vill genom vårt val av ordet är att belysa det absurda i att ge en bonus till lärare som har det särskilt tufft, snarare än att ge lärarna verkliga resurser och en vettig lön. Vårt mål är att skapa debatt i frågan om värderingen av lärarnas insats. Vi har lyckats skapa debatt. Jag tycker dock att det är allvarligt och tråkigt om debatten delvis fastnar i en debatt om ett ordval. Ghetto bör i det här fallet tolkas som det gör i populärkulturen i dag, utan att för den skull förringa det historiska arv som ordet bär med sig.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer