Annons

Reducera inte lärarna till skrivningsarkivarier."

Överklagan av betyg är verkligen en knepig fråga. Jag har själv så klart varit med om att fått "fel" betyg och det har just då kännts som en personkemifråga. Det vill säga att läraren och jag inte gick ihop och därför fick jag sämre betyg än jag borde fått. Någon som känner igen sig? Att kunna överklaga betyg låter med en sådan utgångspunkt rätt men hur ska det göras? Ska alla lektioner filmas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande. För att bara gå på de skriftliga resultaten går inte. Betygen omfattar som bekant mer än så. Eller ska i alla fall så göra.
Frågan är om vi också ytterligare förstärker betygens betydelse genom att skapa möjlighet för överklagan.
Citatet ovan kommer från PJ Anders Linders blogg, politisk chefredaktör på Svd, och han skriver vidare: "Hur ska en utomstående kunna ta ställning till överklagandet annat än genom att gå på skrivna papper? Lärarna reduceras till producenter och arkivarier av skrivna prov. Eller ska alla lektioner bandas så att domarna kan undersöka om elever varit aktiva med välinformerade inlägg i diskussioner och muntliga läxförhör?"

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer