Annons

Skolan är allas ansvar men alla kan inte leda skolan."

Nu har Lena Sommestad (S), tidigare miljöminister, dykt upp på skolarenan. Hon är enligt uppgift nominerad av flera partidistrikt för partiledarposten i Socialdemokraterna. Måste hon då kasta in ett vedträ för att ytterligare elda på den pågående skoldebatten? Det kändes så när hon debatterade i Agenda på söndagskvällen tillsammans med Lotta Edholm (FP). Utgångspunkten var att Sommestad gått ut med att det fria skolvalet är orsaken till segregeringen.
Sakfrågan lämnar jag därhän just nu. Skolan är allas ansvar i ett land. Men det betyder inte att alla ska dra i skolan åt olika håll. Möjligen haltar jämförelsen men jag gör den ändå. Jämför skolan med järnvägen. Järnvägen är en infrastruktur för hela landet och som bör styras med tungt övergripande statligt ansvar. Och ska inte diskuteras fram och åter bland politiker som serverar olika lösningar, metoder och idéer för att få uppmärksamhet. Detsamma gäller skolan. När lyfts skolan bort från partipolitiken?

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer