Annons

Tack Sigbrit Franke för att du efterlyser nyansering i skoldebatten."

Tack Sigbrit Franke, tidigare bland annat universitetskansler, för ditt debattinlägg i dagens DN. Du utgår från utbildningsminister Jan Björklunds debattartikel där han efterlyser katederundervisning. Du gör det kloka att inte bara avfärda honom helt men be om nyansering och problematisering.
Du ger i fyra punkter en tung och viktig motvikt till Björklunds korthuggna, förenklade budskap. För mig är din viktigaste punkt den om "att inte reducera skolas kris/problem till partipolitik, till en högre-/vänsterfråga. Det hade varit klädsamt att nyansera bilden och inte bara skylla på 1968 års kulturradikala vänstervåg." Du ägnar även uttrymme åt att resonera kring till exempel klassrumssituationen och att undervisning kan ske på många olika sätt i olika situationer. "En professionell lärare ser till att omväxlande använda metoder beroende på vilket innehåll som ska behandlas."
Din avrundning är kristallklar: "Om politikerna sedan håller sig på sin planhalva och lärarna får tillåtelse att spela på sin, så kommer arbetslusten i lärarkåren säkerligen att stiga. Förtroende och tillit och frihet under ansvar är givna förutsättningar för en högre status och en ökad attraktivitet för läraryrket."
 
Själv anser jag att den som reducerar frågan om undervisning till "katederundervisning eller inte" idiotförklarar alla som deltar i skoldebatten. Och det gör verkligen inte Franke.
Än en gång tack.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer