Annons

Viktigt identifiera makten i Skolsverige!

Med makt följer ansvar och därför är det viktigt att identifiera makten. Det blir en förutsättning för att kunna utkräva ansvar.

Skolvärldens tredje makthavarranking visar att den högsta makten i Skolsverige skiftat från politikerna till utförarna, tjänstemännen. De sistnämnda är de som de facto har den exekutiva makten i dag, menar vår jury.

Jag vill ta lärarlegitimationen för att konkretisera hur jag själv ser på tronskiftet. Jan Björklund såg till att reformen om lärarlegitimationen togs. Det hade han arbetat för länge, med stöd från och pådriven av bland andra Lärarnas Riksförbund. Sedan blev det tjänstemännens uppgift att genomföra reformen. Men om det politiska beslutet inte är helt utrett kan det gå helt åt den så kallade pipsvängen. Det menar jag är vad som hänt i frågan om lärarlegitimationerna.
Det är inte svårt att förstå att utfärdandet av i storleksordningen 180 000 legitimationer är en smått ofantlig arbetsuppgift, då utbildningsvägarna är så olika. I efterhand är det enklast att skylla på Skolverket. Men om ingen annan förstod på förhand (även om många hade förstått, sa de i efterhand) hur stort projektet var, varför skulle myndigheten inse vidden direkt? Till slut sa de ifrån och fick som bekant mer tid på sig. Jag anser att ansvaret för behandlingen av frågan faller på utbildningsministern, och ingen annan.
För mig har det också blivit tydligt hur skolfrågorna och makten över dem flyttar runt. Minns du till exempel att vi i rankingen år 2010 hade Ylva Johansson (S) som flåsade Jan Björklund i nacken med sin andra plats rankingen? Det var självklart då. Nu har hon åkt ner till plats 40.
Den naturliga följdfrågan kring den omkringflyttande makten blir, hur går det med det långsiktiga ansvarstagandet för skolan? Frågan tangerar ett ämne vi behandlade i förra numret av Skolvärlden, skolans otydliga ledarskap.
Jag har inte svaret på frågan, men min roll som journalist är i första hand just att ställa frågor, de viktigaste frågorna.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer