Annons

Skolan är het i Almedalen

Andra dagen i Almedalen närmar sig sitt slut. Det har varit en lång, intensiv och givande dag.
Att hitta relevanta och intressanta seminarier med skolkoppling är ingen konst. Det är betydligt svårare att hinna gå på dem.
I dag har vi tre från redaktionen bland annat lyssnat till nationalekonomer som räknat på kostnaderna för att inte ge rätt stöd till elever med neuropsykiatriska problem, testat våra kunskaper om skolmyter, tillbringat ett par timmar i ett trångt pressrum, försökt hitta något om skolan i Jimmy Åkessons tal, ätit en hastig smörgås på språng och mycket mer.
Den slutsats som sken igenom många av dagens skolseminarier är att resursfördelningen behöver bli bättre. I dag smetas pengarna ut istället för att styras dit där de gör mest nytta. Ska vi nå bättre elevresultat måste de som har stört behov också få bättre stöd. Även om det inte är någon nyhet så känns det tryggt att höra att många ser problemet.
Dagens höjdpunkt för mig var nog att få lyssna på Johan Kant, rektor för Vikingaskolan i Haninge.
Honom hade jag velat ha som chef om jag var lärare.
/Anna-Lena

Reagera på inlägget:

Brev till redaktionen: "Jag vill tacka Skolverket - men överklagar deras legitimationsbeslut"

En förundrad och frusrerad lärare, som tog sin examen för 39 år sedan, mejlade oss sin överklagan avseende Skolverkets beslut om lärarlegitimation. Läs hens brev till Förvaltningsrätten om hur Skolverket bedömt hens olika typer av studier genom åren. Har ni liknande historier?

Överklagan avseende beslut om lärarlegitimation
Ärende XXXX-XXXX-XXXXXXX
Gällande läraren XXX XXXXX född XXXXXX-XXXX

Inledningsvis vill jag tacka för att jag fått min lärarlegitimation. Det är två år sedan jag gjorde ansökan och jag förstår att handläggningen gjorts med både omsorg och noggrannhet efter ett ansenligt antal överväganden.

För 39 år sedan tog jag min lågstadielärarexamen (fyra terminer plus en praktiktermin) vari orienteringsämnen ingick. Jag vill minnas att jag lärde mig om forntiden, samlade ett antal örter till ett herbarium, lärde mig de viktigaste högtiderna, läste några gammaltestamentliga berättelser, studerade de svenska landskapen och lärde mig känna igen några stjärnbilder.
Jag vill framföra ett stort tack till Skolverket för att jag fått förtroendet att undervisa i ämnena biologi, fysik, geografi, historia, kemi och religionskunskap ända upp till och med årskurs sex. Jag känner mig trygg med att Skolverket anser att kunskaperna räcker för att undervisa i ovanstående sex ämnen. En viss tvekan kan jag dock uppleva vad gäller Skolverkets kunskap om vilken utveckling som förevarit i dessa ämnen under närmare fyrtio års tid.

Jag vill även tacka för att Skolverket tagit bort min behörighet att undervisa i ämnet Idrott och hälsa upp till årskurs sex. Skolverket verkar medveten om att åldrandet hos mig, bland annat medfört stelare leder, långsammare rörelser och minskad förmåga till balans och vighet eftersom jag nu bara har behörighet upp till årskurs tre.

Jag är oerhört tacksam för att min specialpedagogexamen fortfarande är giltig.

Att min magisterexamen med betyget väl godkänd, inte har någon som helst relevans för min lärarlegitimation är jag mest förundrad över.

Att mina forskarstudier på universitetsnivå, så sent som 2011, inte har någon som helst betydelse för min lärarlegitimation får mig däremot att misstänka Skolverket agerar med ren dumhet.
För inte kan det väl vara så att Skolverket missat eller av ren okunnighet endast gett mig behörighet att undervisa i svenskämnet upp till årskurs tre - detta trots att jag på forskarnivå på Nordiska språk på Stockholms universitet läst skrivforskning, läsforsning, litteracitet, multimodlitet och text?

Jag överklagar härmed Skolverkets beslut att inte tillmäta mina forskningsstudier någon som helst betydelse.
(Erforderliga bilagor bifogas.)

Med vänlig hälsning

XXX XXXXXX

Reagera på inlägget:

JB, riksdagsdebatt och sommarlov

Så har ännu en vecka i den heta skolvärlden passerat. Snabbt har det gått och som vanligt har mycket hänt.

Vi avslutade förra veckan med att sätta fokus på Plusgymnasiet i Stockholm. Skolinspektionen har riktat skarp kritik mot skolan och inte ens hälften av eleverna har nått godkänt. Skolan har valt att ta in väldigt många elever och många elever med behov av stöd - utan att erbjuda dem det stödet. 
Den här veckan är det ett annat friskoleföretag som har varit i blåsväder.

I onsdags lämnade JB Education AB in en konkursansökan till tingsrätten. Dagen efter var konkursen ett faktum och alla lärare uppsagda. Företaget skyller på sjunkande elevunderlag, något som inte borde ha kommit som en överraskning. En troligare förklaring är att ägaren – det danska riskkapitalbolaget Axcel – helt enklelt drog i bromsen när vinstmöjligheterna försvann. Frågan är vad JB-"affären" får för konsekvenser på friskolornas vinstmöjligheter i framtiden. Är det meningen att man under goda tider ska kunna plocka ut vinster från en skattefinansierad verksamhet, för att i dåliga tider försätta bolaget i konkurs och låta skattebetalarna stå för notan? Jag hoppas att det trots allt löser sig bra för lärare och elever och att de snabbt får nya, långsiktiga, ägare. 

I onsdags hölls också säsongens sista riksdagsdebatt. Alla partier möttes och mest uppmärksamhet fick såklart jobben. Men även skolan hamnade i debattelden ett par gånger. Jonas Sjöstedt (V) lyfte upp JB Education som exempel på hur vinster i välfärden påverkar. "Elever och personal lämnas till sitt öde. Det är bara möjligt i ett land som har anpassats efter skolkoncernens behov, inte elevernas", sa han.

Jan Björklund (FP) kritiserade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att ha röstat nej, nej, nej på alla förslag till förbättringar av läraryrket som regeringen kommit med. Han frågade också när det rödgröna blocket ska tala om vilken gemensam politik de vill genomföra.

I veckan visade också en granskning som DN gjort att 97 lärare som är dömda för sexualbrott fortfarande jobbar som lärare. Helt oacceptabelt såklart. Men frågan är om lösningen är ökade kontroller och krav på utdrag ur brottsregistret varje år. De allra flesta lärare är kloka och bra människor. Borde inte Skolinspektionen eller domstolarna istället vara skyldiga att informera skolorna? Det tycker jag.

Sommarlovet har också börjat – inte för mig eller resten av redaktionen – men för mina och de flesta andra barn. Det är alltid lika mysigt att stå på skolgården, lyssna på sångerna och säga hej då till alla lärare. Och i år sken även solen på oss.

/Anna-Lena

Reagera på inlägget:

JB, riksdagsdebatt och sommarlov

Så har ännu en vecka i den heta skolvärlden passerat. Snabbt har det gått och som vanligt har mycket hänt.

Vi avslutade förra veckan med att sätta fokus på Plusgymnasiet i Stockholm. Skolinspektionen har riktat skarp kritik mot skolan och inte ens hälften av eleverna har nått godkänt. Skolan har valt att ta in väldigt många elever och många elever med behov av stöd - utan att erbjdua dem det stödet.

Den här veckan är det ett annat friskoleföretag som har varit i blåsväder. I onsdags lämnade JB Education AB in en konkursansökan till tingsrätten. Dagen efter var konkursen ett faktum och alla lärare uppsagda. Företaget skyller på sjunkande elevunderlag, något som inte borde ha kommit som en överraskning. En troligare förklaring är att ägaren – det danska riskkapitalbolaget Axcel – helt enklelt drog i bromsen när vinstmöjligheterna försvann. Frågan är vad JB-affären får för konsekvenser på friskolornas vinstmöjligheter i framtiden. Är det meningen att man under goda tider ska kunna plocka ut vinster från en skattefinansierad verksamhet, för att i dåliga tider försätta bolaget i konkurs och låta skattebetalarna stå för notan?

I onsdags hölls också säsongens sista riksdagsdebatt. Alla partier möttes och mest uppmärksamhet fick jobben. Men även skolan hamnade i debattelden ett par gånger. Jonas Sjöstedt (V) lyfte upp JB Education som exempel på hur vinster i välfärden påverkar. "Elever och personal lämnas till sitt öde. Det är bara möjligt i ett land som har anpassats efter skolkoncernens behov, inte elevernas", sa han i debatten. 
Jan Björklund (FP) kritiserade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att ha röstat nej, nej, nej på alla förslag till förbättringar av läraryrket som regeringen kommit med. Han frågade också när det rödgröna blocket ska tala om vilken gemensam politik de vill genomföra. 

En granskning som DN gjort visade också att 97 lärare som är dömda för sexualbrott fortfarande jobbar som lärare. Helt oacceptabelt såklart. Men frågan är om lösningen är ökade kontroller och krav på utdrag ur brottsregistret varje år. De allra flesta lärare är kloka och bra människor. Borde inte Skolinspektionen eller domstolarna istället vara skyldiga att informera skolorna? Det tycker jag.

Sommarlovet har också börjat - inte för mig eller resten av redaktionen - men för mina barn. Det är alltid lika mysigt att stå på skolgården, lyssna på sångerna och säga hej då till alla lärare. Och i år sken även solen på oss. 

/Anna-Lena

Reagera på inlägget:

Leijonborg fick förklara sig

I morse var jag på ett seminarium, anordnat av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle).
Där presenterade Lars Leijonborg de förslag man kommit fram till i friskolekommittén som han varit ordförande för.
På plats var också Mikael Lindahl, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet för att ge en kommentar.

Det man kunde konstatera var att de var någorlunda överens om vad problemen med friskolesystemet är och ganska eniga om att det är bra åtgärder som kommittén kommer med.
Lindahl hade dock velat se ett större kommunalt inflytande, precis som Socialdemokraterna försökte driva igenom. De tvingades dock ge efter på den punkten och istället komma med ett särskilt yttrande på den punkten.

Den stora kritiken kom istället från åhörarna i frågestunden efteråt.
En man från EQT (AcadeMedias ägare) tyckte till exempel att det fanns, även i kommitténs arbete, en negativ attityd mot dem.

En kvinna som företrädde Mediagymnasiet i Nacka ansåg att friskolor och kommunala skolor borde behandlas mer likvärdigt.

Någon vidare hätsk diskussion blev det dock inte.

/Gustav Karlsson

Reagera på inlägget:

Sidor