Annons

Nu är otydligheten ännu tydligare.

Varför har politiker så svårt att vara tydliga? Det krävs mod och rak rygg men i min enkla begreppsvärld vinner man i längden på det. Och förmodligen skulle det bli så mycket enklare för dem själva med en tydlig linje.

Ibrahim Baylan och Stefan Löfvens mångordiga förklaringar om att det är enkelt att svara på vad Socialdemokraterna står i frågorna kring vinster för friskolor och kommunernas vetorätt vid nyetablering är det senaste exemplet. Klart det inte är enkelt när 65 procent av socialdemokratiska föräldrar vill värna det fria skolvalet enligt en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Men vem har sagt att allt är enkelt?

Reagera på inlägget:

Han påpekar i sin bok att alla större riksdagspartierna gjort sitt i raserandet av en likvärdig skola."

Per Kornvall, gymnasielärare i biologi, undervisningsråd på Skolverket och idag skolstrateg för de kommunala skolorna i Upplands Väsby, har skrivit en ny bok. Titeln är "Barnexperimententet - svensk skola i fritt fall".

- Med boken hoppas jag kunna öka kunskapen om varför skolresultaten har sjunkit. Många skolor gör ett fantastiskt arbete, men på nationell nivå pekar alla kurvor nedåt, säger Per Kornhall, som skrivit boken som en personlig betraktelse.

Han gör en total genomlysning av den svenska skolan och inkluderar det som skrivits i avhandlingar och olika utredningar. Han försöker inte direkt utpeka någon skurk med stort S utan analyserar först. Dock påpekar han att alla större riksdagspartier gjort sitt i raserandet av en likvärdig skola. Han avrundar med en rad pragmatiska och konkreta förslag varav några är: återförstatliga, avskaffa vinsterna, gör upp med pappersraseriet och ge åter lärarna kontinuerlig fortbildning.

I DN anmäler Ola Larsmo i dag boken och skriver bland annat:  "Vi hade en skola som gick att beskriva som en av världens bästa. Men det är mer än tjugo år sedan. Per Kornvalls bok är den hittills bästa sammanfattning jag läst om hur det gick till när vi gjorde oss av med den."

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Nu är det tryck i skolfrågan. Hoppas det håller i sig."

Låt mig göra en liten tidningskrönika i ämnet skola:

"Den svenska skolkrisen är en lärarkris", skriver DNs chefredaktör Peter Wolodarski i en påskkrönika. Han kokar ner sina lösningar till tre punkter: Låt lärarna vara lärare, Enas över blockgränsen om skolan och "Skjut till statliga medel för att åstadkomma ett engångslyft av lönen på uppemot 10 000 kronor i månaden. Det är svårt att få första klassens lärare med en av västvärldens sämsta ersättningar." Wolodarskis text låg länge i toppen som mest lästa opinionstext på dn.se. Skolfrågorna berör många.

I SvD skriver chefen för ledarsidan PJ Anders Linder om det fria skolvalet och det också fortsättningsvis behövs kvalitetskrav, inspektion och utvärdering. "Träd som inte bär bra frukt bör huggas ner."

Gert Gelotte skriver i GP:s ledarblogg inför den socialdemokratiska partikongressen om S-förslaget om obligatorisk gymnasieskola: "För närvarande misslyckas nästan fyra av tio gymnasister med att nå högskolebehörighet på tre år. Tron att tvång förenat med stödundervisning, diverse pedagogisk tricks och indragna bidrag skall göra samtliga högskolebehöriga är mer än lovligt naiv."

Barometerns huvudledare häromdagen talar sitt tydliga språk: "Högt pris för skolexperiment" och har ett oroligt fokus på förändringen av läraryrkets status och att så få söker lärarutbildningen.

Debattinläggen är också många runt om i landet. Ett av de senast inläggen på Svd Brännpunkt har rubriken "Staten måste ta grepp om skolan". Det handlar om det nationella ansvaret för skolan och skolans kompensatoriska uppdrag. Avsändare är Lärarnas Riksförbund och sju LO-förbund.

Reagera på inlägget:

Vad löser man genom att all skolpersonal får bära handeldvapen?

Jag har följt debatten som följt efter skjutningarna vid Sandy Hook-skolan i USA i fjol. Jag är nog inte ensam om att oroas över utvecklingen i USA, hur den starka vapenlobbyn anat vittring och håller seminarier på skolor runt om i hela landet om hur skolpersonal ska lära sig att skjuta först, före en eventuell mördare. När nu delstaten South Dakota, som styrs av republikanerna, tagit beslut att ALL skolpersonal ska ha rätt att bära handeldvapen och andra delstater tillåter det även om något mer begränsat, kan man undra vilken panik som piskats upp i USA. Rädsla är alltid farlig. 

Jag tänker på Jens Stoltenbergs ord efter Utöya-massakern, " vi ska möta terrorn med mer öppenhet"... 

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Lärarna har sagt sitt om "läx-rut"

Varför ska en del elever kunna få läxhjälp genom att deras föräldrar förstår, accepterar och har råd att ge dem det? För självklart blir det så att de som har råd att betala läxhjälp redan idag också inser att med rut-avdrag blir det ännu bättre. Även för studieomotiverade gymnasieelever.

Jag vägrar tro att detta är detta är en väg att skapa bättre resultat i svenska skolor. I stället förstärker vi bilden av ett A- och ett B-lag.

Idella organisationer som ordnar läxhjälp är nog så bra men samtidigt är det nästan som gamla tiders allmosor.

Nu har lärarna i båda lärarfacken också sagt sitt. Tummen ner för "läx-rut".

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Sidor