Annons

Borde vara krav på lärarleg för yrkeslärare

Jag heter Uwe och är karaktärsämneslärare för lätta fordon eller som man alltid har sagt fordonslärare. Jag gillar mitt jobb. Att få arbeta med ungdomar hela dagar är krävande men mycket givande också. Mina första 25 år inom yrkeslivet började med en utbildning till lastbilsmekanikergesäll i Tyskland och slutade som lokreparatör på SJ.

När jag startade min yrkeslärarbana fick jag börja med att läsa in mina 60 baspoäng för att sedan läsa in lärarbehörigheten. Efter examen upptäckte jag att det tydligen är en stor skillnad mellan ämneslärare och yrkeslärare. Yrkeslärare anses tydligen som en andra klassens lärare. Jag ställer mig frågan varför? Är det för att vi arbetar annorlunda, att vi har våra elever 2 till 3 dagar i sträck från 8.00 till 15.00, eller är det för att vi inte behöver legitimation, eller är det något annat? Jag undrar ofta varför det är så.

Att man har olika syn på yrkeslärare och ämneslärare kan bero på att en yrkeslärare först måste skaffa sig en yrkesutbildning och sedan en lärarutbildning. Detta speglar sig även i våra beslutsfattares agerande. Alla ämneslärare måste skaffa sig en legitimation för att kunna sätta betyg. Detta gäller inte för yrkeslärarna. Som yrkeslärare kan man anställa vem som helst från gatan. Det krävs alltså inga större kunskaper för att vara yrkeslärare. Trots att en yrkeslärare gör myndighetsutövning genom att sätta betyg. Jag tycker att det är en konstig syn. Är det inte av betydelse att en bilmekaniker är välutbildad? Jag måste kunna lita på mekanikern lika mycket som på att en läkare sköter sitt jobb det vill säga att jag som kund förutsätter att mekanikern har utfört sitt jobb på ett korrekt sätt. Annars kan mitt liv vara i fara.

Min slutsats är att det är viktigt även för en yrkeslärare att vara både en duktig pedagog och mekaniker för att kunna utbilda dessa duktiga mekaniker. Därför anser jag att det borde vara ett lika självklart krav att yrkeslärarna måste ha sin lärarlegitimation.

Ett argument som jag har fått höra av Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg är att det inte är möjligt att kräva att alla yrkeslärare skall ha pedagogisk utbildning och legitimation eftersom det skulle bli för dyrt. Med andra ord så behövs det bara en lågprisutbildning när det gäller yrkeslärare.

Alla lärare är lika viktiga och betydelsefulla för våra ungdomar och jag är övertygade att alla lärare gör sitt bästa för att lära ut kunskaper som våra ungdomar behöver. Därför anser jag att det skall vara likvärdiga krav på alla lärare som har en lärarbehörighet.

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer