Annons

”Mobil i skolan gynnar inte tänkandet”

Publicerad 11 april 2016

Telefoner är inte det enda digitala verktyg som finns att tillgå. Ska vi ­anamma den digi­tala utveck­lingen så borde skolan stå för mer medvetet utvald teknologi än den som sam­tidigt mot­arbetar klassrummets syfte, skriver lärarfortbildaren och författaren Anna Tebelius Bodin.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE